Кафедра технології машинобудування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технології машинобудування
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТМБ
Дата заснування 1921 рік
Засновники Львівська політехніка
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут інженерної механіки та транспорту
Попередник кафедра Механічної технології
Завідувач кафедри д. т. н., професор Грицай Ігор Євгенович
Розташування (адреса) вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 42
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tmb

Кафедра технології машинобудування (абревіатура — ТМБ) — випускова кафедра Інституту інженерної механіки та транспорту.

Історична довідка

Кафедра технології машинобудування створена 1 жовтня 1921 р. як кафедра механічної технології (пізніша назва — «Оброблення металів»). Від того часу і до 1945 р. нею керував проф. інженер Едвард Гайслер. У перші роки по створенню та на весь довоєнний період напрямком підготовки та наукової тематики кафедри були прогресивні на той час методи оброблення металів. Після 1944 р. на базі енергомашинобудівного факультету Львівського політехнічного інституту утворено механічний факультет, а у його складі — базову кафедру «Технологія машинобудування» яка у післявоєнні роки займала провідне місце в структурі підрозділів цього факультету.

Першим завідувачем кафедри ТМБ був доцент, к. т. н. Лящук Г. М. У 1949 р. кафедру очолював професор Рабинович А.Н. (1949 — 1962 р. р)., а з 1965 до 1976 р.р. — професор Медвідь М.В. Ці вчені створили на кафедрі значну матеріально-технічну базу та в 50-х роках — організували науково-дослідний сектор НІС-3 з проблем автоматизації технологічних процесів. У 50- 60 роки в цьому дослідницькому осередку та на кафедрі проводилися фундаментальні наукові і прикладні дослідження в галузі автоматизації машинобудівного виробництва. В результаті було створено нову наукову школу автоматичних завантажувальних пристроїв і застосування вібраційної техніки в різноманітних технологічних процесах. Ці роботи започаткували широке практичне використання вібрацій у техніці і технологіях (з якими боролися як з негативним наслідком роботи обладнання) для реалізації корисних для виробництва функцій.

У 60- тих роках на кафедрі організовано періодичне наукове видання, яке видавався українською мовою — Міжгалузевий збірник наукових праць «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», який виходить до цього часу.

Продовжив розвиток цього напрямку доцент Повідайло В.О(1963 — 1964), який розробив та запатентував значну кількість вібротехнічних машин, пристроїв і апаратури для автоматичне сортування та орієнтування деталей в процесах складання виробів. У 1964 р. від кафедри технології машинобудування виокремлено окремий навчальний і науковий підрозділ та утворено в складі тогочасного механіко-технологічного факультету ЛПІ нову кафедру — «Автоматизація виробничих процесів». На базі НІС-3 у ті роки виникли дві науково-дослідні лабораторії — НДЛ-З9 (кафедра ТМБ) та НДЛ-40 (кафедра АКМ).

Докладніше

Професорсько-викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Науковий напрямок кафедри: високоефективні процеси механічного оброблення та поверхневого зміцнення деталей машин; моделювання технологічних процесів. Науково-дослідна робота ведеться в галузях розроблення прогресивних технологій машинобудування та їх оптимізації; створення систем автоматизованого проектування технологічних процесів і різальних інструментів; удосконалення методів формоутворення та технологічне забезпечення надійності деталей машин.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

  • «Прогресивний метод виготовлення зубчастих коліс, сучасні технології зубооброблення та автоматизованого проектування різальних інструментів»,
  • «Прогресивні методи і технології поверхневого зміцнення деталей машин»

Впродовж останніх десяти років на кафедрі захищено 5 докторських та 5 кандидатських дисертацій. За період 2000-2012 р.р. на кафедрі видано навчальний підручник, 9 навчальних посібників, 2 монографії. За цей час працівники кафедри взяли участь у 98 науково-технічних українських та міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах різних рівнів, де зробили 165 доповідей, опублікували 263 наукові статті, ними отримано 25 патентів на винаходи та корисні моделі за тематикою основних напрямків досліджень кафедри. Протягом 2001-2011 р.р. на кафедрі проводилися наукові дослідження та роботи, які фінансувалися за кошти держбюджету та господарських договорів на суму 155,6 тис. Грн.

Докладніше

Підрозділи кафедри

Партнери кафедри

Виконання спільних науково дослідних робіт; організація спільних науково-технічних та практичних нарад, семінарів, конференцій; подача спільних заявок та участь у міжнародних грантах; обмін досвідом сторін в проблемі впровадження та реалізації Болонського процесу.

Розв’язання спільних науково-дослідних проблем, організація науково-технічних семінарів і конференцій, сприяння співпраці між польськими і українськими фірмами, підприємствами та науково-дослідними установами


Реорганізація

Наказом № 693-1-10 від 23 грудня 2020 року "Про зміну організаційної структури навчально-наукового-Інституту інженерної механіки та транспорту" (п.1) кафедра технології машинобудування (ТМБ) об'єдналася з кафедрою механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) у новостворену кафедру робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування (РІТМ).