Кафедра будівельного виробництва

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра будівельного виробництва
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура БВ
Дата заснування 1939 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут будівництва та інженерних систем
Завідувач кафедри д. т. н., професор Саницький Мирослав Андрійович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6,2 -ий корпус, кім. 419
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/bv

Кафедра будівельного виробництва — це навчально-науковий підрозділ Інституту будівництва та інженерних систем Львівської політехніки.

Загальна інформація

Кафедра будівельного виробництва є однією з випускаючих кафедр інституту Національного університету «Львівська політехніка».

На кафедрі проводиться підготовка і випуск інженерів спеціальностей:

 • 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»,
 • 7.092103 «Міське будівництво та господарство».

На кафедрі готують магістрів за спеціальностями:

 • 8.092103 «Міське будівництво та господарство»,
 • 8.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Враховуючи необхідність впровадження сучасних світових технологій в Україні, важливість підготовки спеціалістів з названих спеціальностей на відповідно потрібному рівні, роль кафедри буде постійно зростати. Кафедра розширює зв’язки з виробництвом, при активній участі працівників кафедри на будовах України впроваджуються нові технології і матеріали.

З 1998 р. на кафедрі відкрита постійно діюча виставка «Нові оздоблювальні і покрівельні матеріали та впровадження нових технологій в будівництві». Діяльність кафедри привертає постійну увагу з боку виробничників і науковців, що дає підставу сподіватись на подальше поглиблення зв’язків кафедри з практикою будівництва.

Студенти-випускники кафедри мають стабільне працевлаштування у будівельних організаціях різної форми власності. При цьому підприємства будівельної індустрії, як правило, зацікавлені у підготовці спеціалістів з «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», а комунальні служби та структури майнових фондів зацікавлені у підготовці інженерів-будівельників за фахом «Міське будівництво і господарство» та «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель».


Історія кафедри

З 1844 р. розпочато підготовку інженерів-будівельників за профілем кафедри у Львівській Технічній академії. Кафедра будівельного виробництва існує з 1939 р. у складі Львівського політехнічного інституту.

У різні роки кафедрою керували відомі вчені: Бляшенко С. В., Лозовий Ю. І., Передерієнко І. Д., Погребний Я. Ф., Бойчук В. В., Клочков А. Г.

В період 1996-2011 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент Гоголь М. В.

З 2011 р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України Саницький Мирослав Андрійович.

Кафедра підтримує наукові зв’язки в рамках договорів про співпрацю з технічними університетами Польщі, Німеччини, Словаччини.

Зокрема розвиває контакти з наступними зарубіжними партнерами:

 • політехнічні інститути в містах: Жешів, Краків, Варшава, Вроцлав, Ченстохова, (Польща);
 • АГХ (Краків), будівельний інститут в м. Кошіце (Словаччина);
 • фірма «Віолент», фірма «Газстрой», м. Сургут (Росія), фірма «Шомбург», м. Детмольд (Німеччина).

Викладацький склад кафедри

Наукова робота

Науковий напрям кафедри — «Технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій, матеріалів та методів зведення будівель та споруд».

Під керівництвом проф. Саницького М. А. сформована наукова школа «Розробка ресурсо- та енергоощадних технологій монолітних і збірних залізобетонних конструкцій, ефективних будівельних матеріалів на основі цементних композиційних в’яжучих та комплексних модифікаторів нової генерації, а також енергоефективного будівництва» (Позняк О. Р., Марущак У. Д., Федунь Б. В., Новосад П. В., Марків Т. Є., Кропивницька Т. П.).

Над вирішенням даної проблематики також працюють співробітники кафедри:

 • розробка нових методів проектування комбінованих металевих конструкцій та вдосконалення технології посилення конструкції (Гоголь М. В., Більський М. Р., Іваник І. Г., Пелешко І. Д., Котів М. В.);
 • розробка нових методів технології та організації виконання будівельних робіт при зведенні підземної та надземної частини будівель і споруд на основі теоретичних засад формоутворень комплектів машин, економіко — математичного моделювання процесів комплексної механізації (Коцій Я. Й., Іванейко І. Д., Маргаль І. В., Мудрий І. Б.);
 • розробка нових атмосферо-біо-температуро-вогнестійких захисних покриттів для металевих та бетонних конструкцій на основі наповнення мінеральними і силікатними матеріалами силіційелементоорганічних сполук (Гивлюд М. М.);
 • впровадження методів розрахунку повздовжньо стиснутих сталевих конструкцій посилених під експлуатаційним навантаженням (Більський М. Р., Котів М. В.);
 • розробка проблем теорії та практичного застосування ефективних способів ущільнення над жорстких бетонних сумішей для сучасного вібропрасувального обладнання в умовах індустріального виробництва збірного бетону та залізобетону (Каганов В. О.);
 • розробка проблем санацій та ремонту старої забудови та пам’яток архітектури, влаштування або відновлення гідроізоляцій, осушення стін та фундаментів, ремонтом та відновленням бетонних поверхонь, посиленням несучих залізобетонних конструкцій композитними матеріалами (Назаревич Б. Л.).

Підрозділи кафедри

 • Навчальна лабораторія оздоблювальних матеріалів
4-й навчальний корпус, кімн. 102
Номер(и) телефону: +38(032) 258-27-34
2-й навчальний корпус, кімн. 414
Номер(и) телефону: +38(032) 258-23-14
 • Комп’ютерний клас
2-й навчальний корпус, кімн. 314
Номер(и) телефону: +38(032) 258-27-34

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри