Кафедра архітектурного проектування та інженерії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра архітектурного проектування та інженерії
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура АПІ
Дата заснування 2017 р.
К-сть кандидатів наук 15
К-сть доцентів 14
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 28
Приналежність Інститут архітектури та дизайну
Завідувач кафедри д.арх., доцент Гнесь Ігор Петрович
Розташування (адреса) 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12; головний корпус, кімн. 316
Сторінка на lp.edu.ua [1]
Власний сайт [2]

Кафедра архітектурного проектування та інженерії — це навчально-науковий підрозділ Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра архітектурного проектування та інженерії готує архітекторів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • Перший (бакалаврський) «Архітектура та містобудування»
  • Другий (магістерський) за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд»

Історія кафедри

Кафедра створена у 2017 р. на базі кафедри архітектурних конструкцій, яка в свою чергу була заснована у 1945 р. на інженерно-будівельному факультеті. Організатором і завідувачем кафедри архітектурних конструкцій був к.т.н., доцент Бедило О.Т.

У 1971 р. кафедра архітектурних конструкцій ввійшла до складу відновленого архітектурного факультету і забезпечує викладання широкого профілю.

1973–1985 р. — кафедру очолював к.т.н., доцент Швець Я.Д.

Наступником став — к.т.н., доцент Печеник О.М.

2002–2017 рр. — кафедру очолював д.т.н., професор Кінаш Р.І.

З 2017 р. і дотепер — кафедру очолює д.арх. Гнесь Ігор Петрович.

Керівництво кафедри

Завідувач: д.арх., доцент Гнесь Ігор Петрович

Заступник завідувача: к.т.н., доцент Гладишев Дмитро Геннадійович

Наукова робота

Наукові пріоритети досліджень кафедри визначаються актуальними проблемами, які ставлять перед архітекторами реалії сьогодення й зосереджені за такими напрямами:

Велика увага приділяється викладачами кафедри створенню навчально-методичної літератури, написанню монографій. Викладачі постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня.

Підготовкою аспірантів керують: професор Гнесь Ігор Петрович (під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій); доцент Шулдан Лариса Олександрівна, доцент Данчак Ігор Остапович.

Кафедра проводить дослідження будівель і споруд на предмет енергозаощадження та надає рекомендації по оптимізації утеплення зовнішніх огороджень. У результаті досліджень і вдосконалення архітектурної форми споруд та світло-інсоляційних розрахунків покращується комфорт середовища життєдіяльності людини в умовах міської забудови та економиться традиційне паливо для нагріву та освітлення приміщень.

Науково-дослідний підрозділ кафедри працює за такими напрямами:

  • Дослідження питань архітектурної фізики з покращення комфортних умов штучного середовища, конструкцій будинків та споруд
  • Кліматичних навантажень та впливів, а також питань архітектурно-будівельної аеродинаміки
  • Теплових втрат будинків і розробка регламентів енергозаощадження та розробка енергозаощаджувальних технологій та застосування їх для зовнішньої та внутрішньої теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків

Працівники кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, співпрацюють з різними міжнародними організаціями у галузі архітектури. Щороку викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію різноманітними формами стажування, зокрема за кордоном (Австрія, Німеччина, Польща).

НДЛ моделювання архітектурних об'єктів (НДЛ-31)

НПЛ Науково-проектна лабораторія досліджень та проектування житла і громадських споруд (НПЛ-106)

Підрозділи кафедри

На кафедрі діють лабораторії «Архітектурного матеріалознавста» та «Архітектурної фізики», що обладнані сучасним устаткуванням для проведення як навчального процесу, так і науково-дослідної роботи.

При кафедрі діє атестована науково-дослідна лабораторія НДЛ-31, яка виконує чисельні експертизи у галузі архітектурно-будівельної фізики, пов’язані з питаннями звукоізоляції, теплоізоляції, а також акустики і світлотехніки. Окрім цього, лабораторія виконує обстеження тримкості конструкцій будинків і споруд та розробляє обгрунтовані проєктні вирішення об’єктів незавершеного будівництва і тих, що підлягають реконструкції.

Викладацький склад

Контакти

вул. С. Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 316

Тел.: +38 (032) 258-25-42

E-mail: api.dept@lpnu.ua