Кайдан Микола Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кайдан Микола Володимирович
Kaidan.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 19.03 1977 р.
Місце народження Хмельницька обл..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів. Франка
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Дослідження просторової анізотропії
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович ,Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Кайдан Микола Володимирович -кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 19 березня 1977 року. в Хмельницькій області.

1999 р. закінчив Львівський державний університет ім.Ів. Франка, фізичний факультет.

1999-2001 рр. працював в Інституті фізичної оптики.

2001-2004 рр. в аспірантурі НУ «Львівська політехніка».

На кафедрі Телекомунікації з 2004 р.

В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію

Учасник проектів НТЦУ №3222 (2005-2007 рр.) та № 4584 (2008-2010 рр.)

Тема дисертації

Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 тадвовісних Cs2HgCl4 кристалів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.04.07 /Кайдан Микола Володимирович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2005. - 139арк.: рис., табл. - арк. 128-139.

Науковий керівник: доктортехнічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович ,Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • Дослідження просторової анізотропії

Видавнича діяльність

Автор понад 50 наукових публікацій.

Вибрані публікації

 1. Андрущак А.С., Бобицький Я.В., Гнатик Б.І., Кайдан М.В., Мицик Б.Г. Метод двократних вимірювань для заповнення матриць фотопружного ефекту кристалів різних класів симетрії. Апробація методу на прикладі кристалів -BaB2O4 // Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Електроніка. — 2002. — № 455. — С. 110-120.
 2. Кайдан М.В., Андрущак А.С., Климаш М.М., Кітик А.В., Бобицький Я.В. Вказівні поверхні індукованих оптичних ефектів для двовісних кристалів // УФЖ. — 2003.— Т. 48, № 10. — С. 1104-1109.
 3. Andrushchak A.S., Bobitski Ya.V., Kaidan M.V., Adamiv V.T., Burak Y.V., Mytsyk B.G. Photoelastic properties of the beta barium borate crystals // Optica Applicata. — 2003. — Vol. 33, № 2-3. — P. 346-357.
 4. Andrushchak A.S., Bobitski Ya.V., Kaidan M.V., Tybinka B.V., Kityk A.V., Schranz W. Spatial anisotropy of photoelastic and acoustooptic properties in -BaB2O4 crystals // Optical Materials.-2004. — Vol.27. — P. 619-624.
 5. Andrushchak A.S., Bobitski Ya.V., Kaidan M.V., Mytsyk B.G., Kityk A.V., Schranz W. Two-fold interferometric measurements of piezo-optic constants: application -BaB2O4 crystals // Optics & Laser Technology. — 2005. — Vol.37. — P. 319-328.
 6. Андрущак А.С., Бобицький Я.В., Кайдан М.В., Тибінка Б.В. Просторовий аналіз ізотропної та анізотропної дифракцій світла на поперечних акустичних хвилях в кристалах бета-борату барію // УФЖ. — 2005.— Т. 50, № 1. — С. 26-33.
 7. Андрущак А.С., Бобицький Я.В., Кайдан М.В., Кітик А.В., Тибінка Б.В. Методика вивчення просторової анізотропії акустооптичного ефекту на прикладі кристалів бета борату барію // Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Електроніка. — 2004. — № 513. — С. 158-166.
 8. Kaidan M., Zadorozhna A., Andrushchak A., Kityk A., Vlokh O. The indicative surfaces for biaxial crystals. An example of piezooptical effect for Cs2HgCl4 crystals // Abstract of International Meeting on Parametric Optics (PARAOPT-2001). — Lviv (Ukraine). — 17-19 September, 2001. — P. 45.
 9. Andrushchak A.S., Kaidan M.V., Bilobran Yu.G., Bobytski Ya.V. Spatial distribution of elasto- and acoustooptic effects in -BaB2O4 crystals // Abstracts of The 10-th European Meeting on Ferroelectricity (EMF 2003). — Cambridge (UK). — 3-8 August, 2003. — Journal of Conference (Abstracts). -Vol. 8, № 1. — P. 61.
 10. Kaidan M., Zadorozhna A., Bilobran Y., Andrushchak A., Klymash M., Kityk A. Anisotropy of piezo-, elasto- and acoustooptic properties of incommensurate Cs2HgCl4 crystals as perspective acoustooptic material // Abstracts of The 10-th European Meeting on Ferroelectricity (EMF 2003). — Cambridge (UK). — 3-8 August, 2003. — Journal of Conference (Abstracts). — Vol. 8, № 1. — P. 167.
 11. Kaidan M.V., Tybinka B.V., Klymash M.M., Andrushchak A.S., Bobytski Ya.V. Complete 3D-analysis method of spatial anisotropy of acoustooptical interaction for example of -BaB2O4 crystals // Proceeding of 6-th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling (LFNM 2004). — Kharkiv (Ukraine). — 6-9 September 2004. — P. 324.
 12. Кайдан М.В., Тибінка Б.В., Андрущак А.С., Бобицький Я.В. Аналіз просторової анізотропії пружнооптичного ефекту та акустооптичних параметрів для двовісних кристалів Cs2HgCl4 // Ювілейна наукова конференція, присвячена 25-річчю кафедри нелінійної оптики. — Львів, Україна.— 23-24 вересня 2004. — С. 40.
 13. Kaidan M.V., Tybinka B.V., Andrushchak A.S., Bobytski Ya.V. Spatial anisotropy study method of acoustooptic effect in biaxial crystals for example of the Cs2HgCl4 crystals // Third International Young Scientists Conference, Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004. — Kyiv (Ukraine). — 28-30 October 2004. — P. 123.
 14. Кайдан М.В., Тибінка Б.В., Андрущак А.С., Бобицький Я.В. Дослідження просторової анізотропії акустооптичних параметрів в двовісних кристалах на прикладі кристалів Cs2HgCl4 // Відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ) Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки. — Львів (Україна). — 5-7 квітня 2005. — C. 21.
 15. Просторовий розподіл п’єзоіндукованої зміни різниці ходу на прикладі кристалів р-BaB2O4 / М.В. Кайдан, Б.В. Тибінка, А.С. Андрущак, М.Й. Павликевич // Моделювання та інформ. технології : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. -К., 2005. — Вип. 31. — С. 123-129. — Бібліогр.: 16 назв.
 16. Просторовий розподіл п’єзоіндукованої зміни різниці ходу на прикладі кристалів р-BaB2O4 / М.В. Кайдан, Б.В. Тибінка, А.С. Андрущак, М.Й. Павликевич // Наук.-практ. конф. «Сучас. пробл. телекомунікацій — 2005» : Матеріали конф., 20-23 жовт. 2005 р., Львів. — Л.,2005. — С. 33-35. — Бібліогр.: 7 назв.
 17. Просторовий розподіл п’єзоіндукованої зміни різниці ходу на прикладі кристалів р-BaB2O4 / М.В. Кайдан, Б.В. Тибінка, А.С. Андрущак, М.Й. Павликевич // Наук.-метод. конф. «Сучас. пробл. телекомунікацій і підготов. фахівців в галузі телекомунікацій — 2005» : Матеріали конф., 20-23 жовт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. — С. 33-35. — Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43