Григорович Віктор Геннадійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Григорович Віктор Геннадійович
Григор.jpg
к.ф-м.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Московський державний університет імені М.В.Ломоносова
Дата закінчення 1987 р
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Алгоритми моделювання та опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Григорович Віктор Геннадійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • У 1987 році закінчив з відзнакою Московський державний університет імені М.В.Ломоносова;
 • 1987-1990 рр. – аспірант Московського державного університету імені М.В.Ломоносова;
 • У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московського державного університету імені М.В.Ломоносова за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика.

Тема дисертації: Чисельне дослідження задач дифракції та випромінювання в локально-неоднорідних середовищах.

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Кравцов Володимир Володимирович, Московський державний університет імені М.В.Ломоносова.


Професійна діяльність:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка:

 • з 01.09.1990 по 30.11.1994 - викладач кафедри інформатики (до 31.08.1992 – викладач кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики);
 • з 01.12.1994 по 01.04.1998 - старший викладач кафедри інформатики;
 • з 02.04.1998 по 31.08.2000 - т.в.о. завідувача кафедри інформатики;
 • з 01.12.1999 по 30.11.2001 - доцент кафедри комп’ютерних технологій (до 31.08.2001 – доцент кафедри інформатики);
 • з 01.12.2001 по 31.08.2017 - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій.
 • з 01.09.2017 по 30.09.2020 - доцент кафедри інформатики та інформаційних систем.

Національний університет «Львівська політехніка»:

 • з 01.10.2020 – доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».


Сфера наукових інтересів

 • реляційні та нереляційні бази даних, системи баз даних та знань;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • проектування та побудова інтелектуальних інформаційних систем.

Перелік навчальних дисциплін

 • Алгоритмізація та програмування.
 • Програмування та командна робота.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
 • Проектування інформаційних систем.

Вибрані публікації

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, основні з яких такі:

 • Hryhorovych V. Construction of semantic metric for measuring the distance between ontology concepts // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021). Vol. I: main conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. – Р. 498–510.
 • Lytvyn V., Hryhorovych A., Hryhorovych V., Vysotska V., Bublyk M., Chyrun L. Medical content processing in intelligent system of district therapist // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 415–429.
 • В. Г. Григорович. Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2016. – № 843. – С. 94–103.
 • В. Г. Григорович, А. Г. Григорович. Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С. 65–71.
 • Григорович А. Г., Григорович В. Г. Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 751. – С. 292–299.
 • Григорович В. Г. Відбір та вимірювання параметрів інформаційної моделі школи // «Искусственный интеллект», Донецк. – 2012. – № 3. – C. 377–384.

Навчально-методична діяльність

 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Одновимірні масиви. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 155 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Багатовимірні масиви. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 155 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Літерні рядки. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 132 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Переліки, структури та об’єднання. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 117 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Файли. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 179 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Динамічні та рекурсивні структури даних. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 324 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Програми та модулі. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 50 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Об'єктно-орієнтоване програмування. Конструктори та перевантаження операцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 219 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Успадкування. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 219 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Віртуальні функції. Поліморфізм. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 106 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Опрацювання виняткових ситуацій. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 180 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)
 • Григорович В.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Контейнери та шаблони. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» . – Дрогобич: ДДПУ, 2018. – 148 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, прот. № 13 від 18.10.2018 р)

Сертифікація

 • EPAM Systems. IT Ukraine Teacher’s Internship program (2020)
 • «Академічна доброчесність». Стажування в Інституті Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава) (2020)

Участь у проектах:

 • Розробник проекту Автоматизована інформаційна система формування навчальних планів та розподілу навчального навантаження кафедр, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2001-2021).
 • Розробник проекту Автоматизована інформаційна система розподілу ставок ПВС між кафедрами на основі контингенту студентів, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2017-2021).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5,
4-й навчальний корпус, кімната № 122а,
79013, Львів;
тел. +38(032)258-25-38