Голубінка Юлія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голубінка Юлія Ігорівна
7.Golubinka.jpg
к.т.н, старший викладач
Дата народження 31 липня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методика обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS —вимірів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Двуліт Петро Дмитрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра картографії та геопросторового моделювання, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».

Голубінка Юлія Ігорівна — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри картографії та геопросторового моделювання, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка». Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Загальна інформація

Дата народження: 31 липня 1980 року

Освіта

Тема дисертації: Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методом [Текст] : дис. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Голубінка Юлія Ігорівна ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2008. — 132 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 117-132.

Науковий керівник:: доктор технічних наук, професор Двуліт Петро Дмитрович, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Картографія

Наукові інтереси

  • Методика обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS — вимірів

Вибрані публікації

Статті у фахових і періодичних наукових виданнях, збірниках наукових праць, матеріалів і тез Міжнародних конференцій:

  1. Двуліт П.Д., Голубінка Ю.І. Визначення відхилень прямовисної лінії за наземними гравіметричними даними і супутниковими вимірами // Вісник геодезії та картографії.— Випуск № 1.— Київ, 2005.— С.16—19.
  2. Двуліт П.Д., Голубінка Ю.І. Визначення фігури квазігеоїда з використанням формули Неймана-Коха // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць.— Львів, 2005.— С. 54–59.
  3. Двуліт П.Д., Голубінка Ю.І. Досвід визначення висот квазігеоїда комбінованим методом// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць.— Львів, 2008.— С. 49–54.
  4. Двуліт П., Голубінка Ю. Про визначення гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній // Вісник геодезії та картографії.—Випуск № 2.— Київ, 2008.— С.7—9.
  5. Двуліт П., Голубінка Ю. Про поправкові члени у формулах Неймана—Коха і перетворених формулах Венінг—Мейнеса // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць.— Львів, 2006.— С. 97–101.
  6. Двуліт П.Д., Заєць О.С., Голубінка Ю.І. Обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS —вимірів // Геодезія, картографія і аерофотознімання.— Випуск № 68.— Львів,2007.— С.124—132.
  7. Двуліт П.Д., Голубінка Ю.І. Методика обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS —вимірів // ХІІ-ий міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишньго середовища: GPS і GIS—технології». Алушта, 10–15 верес.2007 р.— С. 9–14.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус,кімната 610

Tел. +38(032) 258-24-40 ; +38 (032) 258-27-16

E-mail: chernyha@polynet.lviv.ua