Гнатчук Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гнатчук Микола Миколайович
Hnatchuk.jpg
старший викладач
Дата народження 25.08.1946 р.
Місце народження Тернопільська обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів проектування і розробка апаратури діапазону надвисоких частот
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Гнатчук Микола Миколайович — старший викладач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 25 серпня 1946 р. на Тернопільщині.

Після закінчення школи протягом року працював на робітничих посадах.

У 1970 р. закінчив РТФ ЛПІ, після чого служив в армії на інженерних офіцерських посадах.

Після демобілізації у 1972 р. його подальша трудова діяльність пов'язана з Львівською політехнікою.

Працював на інженерних посадах, на посаді молодшого наукового співробітника у НДЛ-16 та за сумісництвом — викладачем у Львівському технікумі радіоелектроніки.

З 1981 р. — асистент кафедри РЕПС, а з 1995 р. і по-сьогодні — старший викладач.

Одночасно виконує обов'язки начальника відділу кадрового забезпечення навчального процесу університету.

У вільний час захоплюється художньою фотографією, краєзнавством, рибалкою.

Лекційні курси
  • «Методи приймання та обробки сигналів»

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Наукові дослідження

  • проектування і розробка апаратури діапазону надвисоких частот.

За результатами досліджень отримав три авторські свідоцтва на винаходи та опублікував 20 наукових праць.

Публікації

  1. Дослідження роботи портативної телевізійної камери : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисципліни «Вузли та пристрої телевіз. систем» для студ. напряму 0907 «Радіотехніка»/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.М. Гнатчук, Я.Г. Притуляк, Л.А.Сніцарук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 7 с. — Бібліогр.: 3 назви.
  2. Дослідження схем декодера і синхронізації в системі SECAM : Метод. вказівки до лаборатор.роботи з дисципліни «Вузли та пристрої телевіз. систем» для студ. напряму 0907«Радіотехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.М. Гнатчук, Я.Г.Притуляк, Л.А. Сніцарук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. —11 с. — Бібліогр.: 3 назви.
  3. Дослідження тракту обробки сигналу телевізійного приймача : Метод. вказівки до лаборатор.роботи з дисципліни «Вузли та пристрої телевіз. систем» для студ. напряму 0907«Радіотехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: М.М. Гнатчук, Я.Г.Притуляк, Л.А. Сніцарук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 8 с. — Бібліогр.: с. 7 (3 назви).
  4. Розподіл штату професорсько-викладацького складу між навчальними підрозділами за показником «кредито-студенти» / Ю.Я. Ван-Чин-Сян, М.М. Гнатчук, А.Г. Загородній,К.І. Янгурський // Нові технології навчання : Наук.-метод. зб. — К., 2003. — Спец. вип.: Матеріали наук.-метод. конф. «Пробл. безперерв. освіти в сучас.умовах соц.-екон. розв. України», 14-15 листоп. 2002 р., Івано-Франківськ. — Ч.2. — С. 20-24.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203, тел.258-25-19

т. 258-24-82, 258-27-57, гол.корпус к. 303

Email: gnatchuk@lp.edu.ua