Відділ охорони праці

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ охорони праці
Тип підрозділу Загально-університетський структурний підрозділ
Призначення контроль за станом охорони праці у підрозділах університету
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Начальник Шепітчак Володимир Богданович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 3/4, Львів, 79013; 8 корпус, 125, 101
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/node/1682

Загальна інформація

Відділ охорони праці виконує роботу з контролю за станом охорони праці у підрозділах університету спільно з комісією з охорони праці профкому університету і громадськими інспекторами з охорони праці.

В структуру відділу охорони праці входять контрольно-вимірювальна лабораторія та лабораторія радіаційної безпеки. Згідно з Законом України «Про охорону праці» відділ охорони праці забезпечує виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювання і аваріям у процесі праці. Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці в Національному університеті «Львівська політехніка» визначається відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону праці». Відділ охорони праці є самостійним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Працівники відділу охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та нормативними документами з охорони праці, що діють в межах Національного університету «Львівська політехніка».

Основні завдання відділу охорони праці

 • постійне вдосконалення організації роботи в університеті по створенню здорових і безпечних умов праці студентів і працівників університету, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань;
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та студентів;
 • проведення аналізу стану та причин виробничого травматизму і професійних захворювань;
 • здійснення постійного контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору, що діють в межах університету;
 • інформування та надання роз’яснень працівникам університету з питань охорони праці.

Служба радіаційної безпеки

Служба радіаційної безпеки входить до складу відділу охорони праці і здійснює свою роботу взаємодіючи з органами санітарного нагляду і відомчою службою радіаційної безпеки Міністерства освіти і науки України згідно ліцензії, виданої Державним управлінням екології та природних ресурсів в Львівській області. Радіаційний контроль в університеті проводиться з метою визначення стану радіаційної обстановки, забезпечення безпеки при проведенні робіт з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання перевищення основних дозових границь і зниження дози випромінювання до можливого низького рівня, а також виключення будь якого необґрунтованого опромінювання працюючих.

Служба радіаційної безпеки здійснює підготовку пропозицій забезпечення безпечних умов праці персоналу, захисту оточуючого середовища від радіоактивних забруднень, а також інформує адміністрацію університету і органи державного нагляду про стан радіаційної безпеки.

Контрольно-вимірювальна лабораторія

Контрольно-вимірювальна лабораторія здійснює вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Згідно дозвільних документів проводить вимірювання електричних та магнітних величин. Визначає електричний опір ізоляції, електричний опір заземлювальних пристроїв, повний електричний опір петлі «фаза-нуль», перехідний електричний опір. Проводить випробування силових кабельних ліній, заземлювальних пристроїв, електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електромережі напругою до 1000В.

Крім цього контрольно-вимірювальна лабораторія забезпечує компетентне проведення вимірювань на стадії будівництва та експлуатації об’єктів зазначених в галузі атестації. Приймає участь у проведенні арбітражних вимірювань та в роботах із перевірки діяльності інших атестованих лабораторій. Впроваджує нові засоби вимірювальної техніки та нових технології. Оформлює протоколи, звіти, висновки за результатами виконаних метрологічних робіт.

Персональний склад відділу

 • Шепітчак Володимир Богданович — начальник відділу;
 • Біб Юлія Йосифівна — інженер з радіаційної безпеки;
 • Бєглий Юрій Ігорович — завідувач контрольно-вимірювальної лабораторії;
 • Тараненко Ольга Павлівна — інженер з охорони праці;
 • Котович Михайло Миколайович — інженер з охорони праці;
 • Мельник Мар’яна Василівна — інженер з охорони праці;
 • Стебко Микола Миколайович — технік.