Василюк Андрій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Василюк Андрій Степанович
Vasylyuk A S.jpg
к.т.н, доцент
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Автоматизація управління технологічними процесами»
Галузь наукових інтересів Проектування розподілених систем
Кваліфікаційний рівень інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Василюк Андрій Степанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

Українська академія друкарства, 2003 р., «Автоматизація управління технологічними процесами», інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Кандидат технічних наук, 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем,

Тема дисертації: «Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Василюк Андрій Степанович ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 130 арк. : рис. — Бібліогр.:арк. 117-126»

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів

Фізико-механічний інститут НАН України, м. Львів, 01.10.2010-02.11.2010,підвищення кваліфікації

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Інформаційні технології комп’ютерних мереж

Проектування WEB-систем

Мережне забезпечення комп’ютерних систем проектування

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Проектування розподілених систем

Вибрані публікації

1. Моделювання процесу генерації формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства :Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2005. — № 13. — С. 136-144.

2. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології

друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — №16. — С. 99 —108 .

3. Моделювання процесу перетворення формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Квалілогія книги. —Львів: УАД, 2005. — №8. — С. 58-63.

4. Моделювання процесів синтезу математичних моделей формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — № 15. — С.133 — 143.

5. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алгоритмів / В. Овсяк, А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.— Львів: УАД, 2004. — № 12. — С. 137-145.

6. Принципи побудови комп’ютерної бібліотеки абстрактних алгоритмів Коба / В. Овсяк, А. Василюк, О. Яремчишин // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.- Львів: УАД, 2006. — № 15. —С.85 — 95.

7. Design of abstract algorithms of calculationof height and width of inserted formulas / A. Vasyluk // Proc. of the VIII-thintern. Conference «The experience of designing and application of CAD systemsin microelectronics (CADSM’2005)». —Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2005. — P. 416-417.

8. Modified generalized data structure of the system of set and editing of formulas of abstract algorithms / A. Vasyluk //Proc. of the intern. conference «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (TCSET’2006)». — Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National University, 2006. — P. 101-102.

9. Structure of algorithm of calculation ofheight and width of the unitherm A. Vasyluk // Proc. of the IX-th intern.conference «The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2007)». —Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2007. — P. 315-316.

10. Automation of the Process of Search of theAlgorithms’ Formulae in the Library «КоБА» / V. Ovsyak, A. Vasyluk, O. Yaremchyshyn// Proc. of the IX-th intern. Conference «The experience of designing andapplication of CAD systems in microelectronics (CADSM’2007)». —Lviv-Polyana:Lviv Polytechnic National University, 2007. — P. 418-420.

11. Підсистема адаптації формул алгоритмів/ А.С.Василюк, Т.М.Басюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2010.—№ 689: Інформаційні системи та мережі.— С.36-43.

12. Інтелектуальна система інтернет-аукціону зпродажу автомобілів та аналізу автомобільного ринку/А.С.Василюк // Вісн. Нац.ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 694: Комп’ютерні науки таінформаційні технології.— С.52-61.

13 Побудова геоінформаційної системи на базітехнології клієнт/сервер / А.С. Василюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.3-12.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 122а

Tел. +38 (032) 258-25-38

E-mail: andrii.s.vasyliuk@lpnu.ua