Бурштинська Христина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бурштинська Христина Василівна
2.Burshtynska.jpg
д.т.,н., професор
Дата народження 2 лютого 1940 р.
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1961 р.
Спеціальність геодезія
Кваліфікаційний рівень інженер-геодезіст
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Дорожинський Олександр Людомирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії, кафедра фотограмметрії і геоінформатики.
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Бурштинська Христина Василівна — доктор технічних наук, професор кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка». Почесний професор Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1961 р. — закінчила Львівський політехнічний інститут, факультет геодезії.

2003 р. — захистила дисертацію на тему «Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними» [Текст] : дис... д-ра. техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Христина Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 317 арк. : іл. — арк. 253–280.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка».

Голова ради Товариства «Просвіта» Національного університету «Львівська політехніка». Почесний професор Львівської політехніки.

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Аерокосмічні знімальні системи
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування в задачах моніторингу

Наукові інтереси

 • Фотограмметричні методи дослідження земної поверхні
 • Теоретичні підходи та технологічні аспекти побудови цифрових моделей рельєфу
 • Фізичні основи аерокосмічного знімання

Участь в наукових розробках

Була керівником госпдоговірної науково-дослідної роботи №4038 «Розробка методик, алгоритмів і програм побудови цифрових моделей місцевості та обробка матеріалів аерокосмічного знімання при дослідженні природних ресурсів Західного регіону УРСР», яка виконувалась протягом 5 років з 1983 до 1988 р. на замовлення Спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту прикладних проблем механіки та математики АН УРСР в межах Державного замовлення на створення системи дистанційного зондування західних регіонів України.

Нагороди і відзнаки

 • 2005 р. — нагрудний знак Державної служби геодезії, картографії і кадастру «Почесний геодезист України»

Вибрані публікації

Автор 140 наукових та науково-методичних праць, зокрема англійською, німецькою, польською, російською мовами.

 1. Аерофотографія : підруч. для студ. вищих закладів освіти спец. «Фотограмметрія» / Х.В. Бурштинська. — Л. : Львівське астрономо-геодезичне т-во, 1999. — 340 с. : іл., дод.
 2. Геодезичний енциклопедичний словник / П.І. Баран та ін. ; ред. В. Літинський ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Євросвіт, 2001. — 668 с.: іл. — (Бібліотека держ. фонду фундаментальних досліджень).
 3. Кафедра фотограмметрії і геоінформатики : історія розвитку та сучасний стан : до 40-річчя від часу заснування / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії ; уклад. О.Л. Дорожинський, Х.В. Бурштинська. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 60 с. : іл.
 4. Аерокосмічні знімальні системи : навч. посіб. / Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 292 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 285–288.
 5. Кафедра фотограмметрії і геоінформатики. 50 років : іст.-бібліогр. нарис / Національний університет «Львівська політехніка» ; уклад. : Дорожинський О. Л. та ін. ; за ред. проф., д.т.н. Дорожинського О. Л. — К. : Картографія, 2013. — 157 с. : фотогр.
 6. Бурштинська Х.В. Порівняльний аналіз побудови цифрових моделей рельєфу з використанням апроксимаційних функцій. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2001. — вип.
 7. Бурштинська Х.В., Заяць О.С. Дослідження точності побудови цифрових моделей рельєфу на основі картометричних даних // Вісник геодезії і картографії. — 2002.
 8. Бурштинська Х.В. Колокація з умовами у цифровому моделюванні рельєфу // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2002. — Вип.
 9. Бурштинська Х.В., Заяць О.С. Теоретичні основи та експериментальні дослідження математичних функцій для побудови цифрових моделей рельєфу // Вісник геодезії і картографії. — 2002.
 10. Бурштинська Х., Волчко Є. Побудова карт нахилів та експозицій схилів за цифровими моделями рельєфу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Ліга-Прес. — 2002.

Контакти

вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013; 2-й н.к., кімн. 602

Тел. +38 (032) 258-26-16

E-mail: aldorozh@polynet.lviv.ua