Андрухів Андрій Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрухів Андрій Ігорович
Andrukhiv-t.jpg
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Інтелектуальні системи прийняття рішень
Галузь наукових інтересів інформатизація бібліотек, соціальні комунікації
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2023 рік
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД
Власний сайт http://skid-lp.info

Андрухів Андрій Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Директор Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Освіта

2000-2005 рр – студент кафедри інформаційних системи та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 2006-2009 рр. — навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Досвід роботи

2021-до тепер – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

2015 до тепер – Директор Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

2008-2015рр. – Завідувач відділу IT Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

2006-2008 рр. – Викладач кафедри обчислювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка»

Дисципліни, які викладає:

 • Інтернет-технології та ресурси,
 • Інтернет-технології та ресурси в управлінні документаційними процесами,
 • Теорія прийняння рішень,
 • Клієнтне і серверне програмування.

Напрямки наукових досліджень:

 • Інформаційні технології, соціальні комунікації.
 • Інформатизація бібліотек.

Наукова діяльність

2015 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби адаптивного забезпеченн навчального процесу ВНЗ інформаційними матеріалами бібліотеки» ( спеціальність 01.5.03 - Математичні методи та програмне забезпечення комп'ютерних систем).

Підвищення кваліфікації

2023р. «Бізнес-аналітика та аналіз даних для управління бібліотекою», (Братистава, Словаччина) 2023р. «TEACHERS’ SMART UP: WINTER PRODUCTIVITY» 2021р. Сертифікат про знання англійської мови (рівень B2) 2021р. «Практика управління структурними підрозділами ЗВО», НПУ ім. М.П. Драгоманова 2016р. Навчальний тренінг Thomson Reuters Information Resource, Київ, Україна

Основні публікації

У науковому доробку Андрухів А. понад 70 наукови публікацій (серед них є публікації у закордонних журналах, що входить до наукометричної бази даних Scopus). Основні публікації

 1. Андрухів А.І. Інформаційні послуги в бібліотечних системах / Андрухів А.І., Голощук Р.В., Сокіл М.Б.// Навчально-методичний посібник.- Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2016. – 250 с.
 2. Andrukhiv A. Implementing web-oriented services at the university library // Andrukhiv A., Fedushko S., Sokil M., Zakharchenko A., Shvorob I., Markovets O. // (2021). Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2021, № 2824.- PP.87-99.
 3. Andrukhiv A. Development of the support information system of the university / Andrukhiv A., Sokil, M., Petrushka A., Syerov Y. // Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings,2020 , № 2654.-PP84-95.
 4. The system of information providing of educational process in university // Andrukhiv A., Tarasov D., Sokil, M. The system of information providing of educational process in university. Paper presented at the Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016.- 828-830. doi:10.1109/TCSET.2016.7452197
 5. Integrating new library services into the University Information System / Andrukhiv A., Sokil M., Fedushko S. // Zarządzanie Biblioteką. 2014. № 1. – S. 79–87
 6. Assessing quality of web-services in Scientific library of Lviv Politechnic National University / Andrukhiv A., Zagorodniy A., Sokil M. // Znaczenie i badania jakości w bibliotekach : materiały V Konf. Bibl. Politechniki Łódzkiey, Łódź, Rogów, 13–15 czerw. 2012. – Łódź, 2012. – S. 111–120.
 7. Development of the support information system of the university / A. Andrukhiv, M. Sokil, A. Petrushka, Yu. Syerov // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the International workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019). Kyiv, Ukraine; November 30, 2019. – P. 571–592.
 8. Andrukhiv A. Methodology for increasing the efficiency of dynamic process calculations in elastic elements of complex engineering constructions / Andrukhiv A., Sokil M., Fedushko S., Syerov Y., Kalambet Y., Peracek T. // Electronics (Switzerland), 2021,10(1).-PP. 1-20. doi:10.3390/electronics10010040
 9. Andrukhiv A. Influence of impulse disturbances on oscillations of nonlinearly elastic bodies / Andrukhiv A., Sokil M., Sokil B., Fedushko S., Syerov Y., Karovic V., Klynina T. // Mathematics, 9(8)/- 2021. doi:10.3390/math9080819
 10. Tarasov D. Algorithms of the corporate information system’s protection analyses / D. Tarasov, A. Andrukhiv // Computer science and information technologies: proceedings of the international conference (September 28th-30th, Lviv, Ukraine) / Lviv Polytechnic National University, Institute of Computer Science and Information Technologies. – Lviv, 2006. – P. 178–183.
 11. Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” / A Andrukhiv, D Tarasov, M Sokil // Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011. – S. 169–182.
 12. Andrukhiv A. Base university knowledge as a new library project / Andrukhiv A., Korzh R., Peleshchyshyn A. // Z problemow bibliotek naukowych Wroclawia / red.: D. Dudziak, M. Ziolek. № 11 : IV Wroclawskie spotkania bibliotekarzy. – Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2014. – 2014. – С. 77–83.
 13. Andrukhiv A. Adaptive search information technology in the university library / Andrukhiv A., Tarasov D. // International Journal of Computer Science and Business Informatics. – 2015. – Том 15 № 2. – С. 15–25.

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД