Історія кафедри ІГД

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра інженерної геодезії створена в 1952 р з працівників кафедри астрономо-геодезії. Завідувачем кафедри був призначений доц. Заводовський О.В. Перші викладачі кафедри: старші викладачі Горін О.О., Кібальников В.І., Лавров Г.Ф., Макар О.С., Монін І.Ф., Сумароков О.С., Чалюк Т.Н. та асистенти Новосельська В.П., Панкратьєв Р.М., Сцельніков В.М. Кафедра вела підготовку інженерів спеціальності «Інженерна геодезія». Від 1956 р. кафедра розпочала підготовку також інженерів спеціальності «Аерофотогеодезія».

В 1962 р. кафедру очолив доцент Монін І.Ф. В наступному 1963 р. від кафедри відокремилася кафедра аерофотогеодезії, яку очолив доц.. Панкратьєв Р.М. На цю кафедру переведено частину викладачів, а на кафедрі інженерної геодезії залишилось 10 викладачів та 2 лаборанти.

Велика потреба в інженерах спеціальності «Інженерна геодезія» була причиною швидкого зростання кількості студентів та кількості викладачів на кафедрі. В цей час на кафедрі почали працювати Джуман Б.М., Кваснюк Б.П., Корницький Ю.М., Костецька Я.М., Мірошник Ю.Д., Плахотний С.І., Пузанов С.І., Ходаков В.В.

Кафедра завжди співпрацювала з провідними геодезичними організаціями та промисловими підприємствами, виконувала високоточні інженерно-геодезичні роботи. В 60-х — 70-х рр. працівники кафедри приймали безпосередню участь в проведенні високоточних нівелірних робіт в Карпатах. Виконувались також спостереження за деформаціями різних інженерних споруд.

Працівники кафедри активно займалися науковими дослідженнями. Більшість працівників займалася дослідженнями впливу зовнішнього середовища на геодезичні виміри. Для експериментальних досліджень організовувались щороку наукові експедиції. Крім цього виконувались дослідження з оцінки точності геодезичних мереж, створюваних різними методами. Керівник кафедри проф. Монін І.Ф. мав вагомі здобутки в галузі теорії фігури Землі.

Велика увага працівниками кафедри приділялась навчально-методичній роботі та якісній підготовці спеціалістів. Для проведення навчальних практик а також наукових досліджень в 1957 р. розпочато створення геодезичного полігону на околицях м. Судова Вишня. В 1966 р. під керівництвом декана геодезичного факультету, доцента кафедри інженерної геодезії Чалюка Т.Н. створено навчально-дослідний полігон в м. Бережани Тернопільської області. За декілька років збудовано гуртожиток для проживання студентів під час навчальних практик та їдальню. Викладачі разом з студентами в околицях м. Бережани створили мережу тріангуляції та нівелювання.

Від 1974 р. кількість викладачів кафедри різко збільшується. На початок 1983 р. її професорсько-викладацький склад становив 23 штатні одиниці. На кафедрі почали працювати викладачі Архангельський В.В., Віленський О.О., Волосецький Б.І., Гончаров О.О., Дейнека Ю.П., Ільків Р.Р., Коваль П.І., Колос А.С., Лісовець О.Г., Нікіфоров. В.В., Сажин В.О., Скриль В.А., Сологор І.В.

З 1985 р. завідувачем кафедри став доцент Тартачинський Р.М. Він приділяв велику увагу матеріальній базі підготовки спеціалістів, організації науково-дослідних лабораторій, а також реформуванню навчальних планів підготовки спеціалістів. Штат кафедри розширився і почали працювати Оліяр М.Г., Петров С.Л., Хом’як В.С., Хропот С.Г., Церклевич А.Л.

В 1994 р. кафедру очолив проф. Перович Л.М. За його ініціативою на кафедрі відкрита спеціальність «Землевпорядкування і кадастр» і спеціалізаціями «Оцінка землі і нерухомості», «Земельно-майнові відносини» та «Управління територіями». Для ведення навчальних дисциплін для цієї спеціальності розширено штат кафедри спеціалістами цієї галузі. В 1998 р кафедра отримала назву «Інженерної геодезії і кадастру».

В 2002 р. від кафедри відокремилася кафедра «Кадастру територій», тому була відновлена попередня назва кафедри. Кафедру очолила проф. Костецька Я.М. У зв’язку з переходом Національного університету на багаторівневу підготовку спеціалістів кафедра випускає спеціалістів та магістрів спеціальності «Геодезія».

Тепер кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Ценклевич Анатолій Леонтійович.

Велика увага на кафедрі приділяється покращенню навчально-методичної роботи та підготовці висококваліфікованих спеціалістів. При кафедрі працює галузева науково-дослідна лабораторія з використання GPS-технологій в геодезії, яка виконує з застосуванням новітніх технологій різні високоточні інженерно-геодезичні роботи, а також геодезичні роботи для інвентаризації земельних ділянок.