Іванчук Олег Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іванчук Олег Михайлович
5.Ivanchuk.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 лютого 1954 року .
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дистанційний моніторинг динамічних природних та техногенних процесів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Фінковський Віктор Якович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра фотограмметрії і геоінформатики, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка»

Іванчук Олег Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 22 лютого 1954 року .

Тема дисертації: Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Іванчук Олег Михайлович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 155 арк. — арк. 135-147

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор , Фінковський Віктор Якович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

Нагороди і відзнаки

Нагрудний знак Державної служби геодезії, картографії і кадастру «Почесний геодезист України» (2004 р.)

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Дистанційний моніторинг динамічних природних та техногенних процесів

Участь в наукових розробках кафедри

 • Розробка методів отримання та оперативної фотограмметричної обробки РЕМ-зображень для різних випадків РЕМ-знімання.
 • Експериментально - теоретичне обгрунтування точності запропонованого методу.
 • Визначення оптимальних параметрів РЕМ-знімання під час досліджень кількісних характеристик поверхонь обробки різних об’єктів,
 • Розробка методики виготовлення голографічних тест-сіток з високою роздільною здатністю та їх використання для калібрування збільшень РЕМ і встановлення метричних характеристик РЕМ-зображень.
 • Дослідження величин та характеру геометричних спотворень РЕМ-зображень, отриманих на різних типах РЕМ.
 • Дослідження ефективності математичних методів апроксимації геомет-ричних спотворень РЕМ-зображень.

Вибрані публікації

 1. Финковский В.Я., Мельник В.H., Иванчук О.М. К теории фотогр метрической обработки РЭМ-снимков Н Геодезия и картография.-Москва,-19! № 2.-С.29-33.
 2. Мельник В.H., Соколов В.H., Иванчук О.М., Тумская О.В., Шебатинов М Калибровка геометрических искажений РЭМ-снимков.-Рук.деп. в ВИНИТИ.-19! № 528.-18 с. .
 3. Мельник В.Н., Иванчук О.М., Соколов В.Н. Стереофотограмметричес обработка РЭМ-изображений // Тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума РЭМ. М.-1984.-С.45.
 4. Мельник В.H., Иванчук О.М., Соколов В.Н. Метод фотограмметрии в Р^ теория, возможности, ограничения // Тезисы XIII Всесоюзной конференции электронной микроскопии. М.-1987.-С.523-524. : -
 5. Мельник В.H., Соколов В.H., Шебатинов М.П., Иванчук О.М. Ана погрешностей стереоизмерений в растровой электронной микроскопии // Изв. СССР. Сер.физическая.-1987.-№ 3.-С.468-474.
 6. Мельник В.H., Иванчук О.М., Максимюк Ю.Й. Калибровка геометричес искажений РЭМ-снимков // Геодезия и фотограмметрия,- Ростов н/Д: Рост.ш строит.ин-т.-1990.-С. 37-44.
 7. Іванчук О.М., Мельник В.М. Дослідження точності визначення збільше (масштабу) РЕМ-знімків за допомогою тест-сіток з різною роздільною здатніст Матеріали наук.-практ.конф.-Львів.-1996.-С.92-94.
 8. Іванчук О.М. Фотограмметричний метод оперативного опрацювання РІ стереопар для кількісної оцінки мікроповерхонь’ твердих тіл // Вісник геодезі картографії.-Київ.-1998.-№ 2.-С.51-53.
 9. Шостак A.B., Іванчук О.М. Деякі питання фотограмметрии" моделювання фрактографічних поверхонь // Геодезія, картографія аерофотознімання.- Львів,- 1999.-№ 59.-С.89-94.
 10. Іванчук О.М. Вибір оптимальних параметрів РЕМ-знімання дослідженнях шорсткості шліфованих поверхонь твердих стереофотограмметричним методом // Матеріали міжнар. наук, конф,- Львів,- 2( С.256-259.

Контакти

м.Львів, 79013,вул. Карпінського, 6, ІІ корпус, кімната 622,

тел. +38 (032) 258-26-16

E-mail: aldorozh@polynet.lviv.ua