Статті у журналах і збірниках праць Турчин Я.Б.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:10, 9 березня 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
 1. Турчин Я. Б. Державотворчі аспекти української національної ідеї утеоретичній спадщині С.Шелухіна // Українська національна ідея: реалії таперспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Ін-т народознавства НАНУ; Ін-т українознавства НАНУ, 2004. — Вип. 15. — С. 90-98.
 2. Турчин Я. Б. Концепція С.Шелухіна стосовно федеративного устрою України // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. —К.; Миколаїв, 2004. — Вип.6. — С. 63-69.
 3. Турчин Я. Б. Внесок С.Шелухіна в розвиток української політичної думки першої половини XX ст. // Проблеми та перспективи викладання політології увищій школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Львів:НУ «Львівська політехніка», 2004. — Ч. 1. — С. 84-90.
 4. Турчин Я. Б. Українська державна ідея у науково-теоретичній спадщиніС.Шелухіна // Україна на рубежі ХХІ ст.: суспільно-політичні трансформації тагеополітичні виклики сучасності: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 14-річчю незалежності України. —Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. — С. 84-89.
 5. Турчин Я. Б. Теорія кельтського походження України-Русі С. Шелухіна та її значення в обгрунтування легітимності процесу відродження української державності 1917-1920 рр. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Ін-т народознавства НАНУ; Ін-ту країнознавства НАНУ, 2006. — Вип.17. — С. 343-41.
 6. Турчин Я. Б. Обгрунтування політико-правових підстав української державності у науково-теоретичній спадщині С.Шелухіна //Військово-науковий вісник. — Львів:ЛВІ, 2007. — Вип. 9. — С. 160-172.
 7. Турчин Я. Б. Проблеми взаємовідносин православних церков та влади в Україні у контексті проведення передвиборчих кампаній // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. — Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка,2006. — С.72-75.(у співавторстві).
 8. Турчин Я. Б. Громадсько-політична та наукова діяльність С.Шелухіна в еміграції // Матер. міжвузівської. наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю з дня народження В.Винниченка. — Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка«,2006. — С. 22-25.
 9. Турчин Я. Б. Православні церкви та влада в Україні: проблеми взаємовідносин у контексті передвиборчих кампаній // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили:Науково-методичний журнал. Серія Політичні науки. — Т.65. — Вип. 52. —Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007.— С. 7-12. (у співавторстві).
 10. Турчин Я. Б. Громадсько-політична діяльність Сергія Шелухіна// Збірник наукових праць НДІУ. — К.: Українське агенство інформації та друку«Рада», 2007.— Т.XVI. — X. — С. 247–258.
 11. Турчин Я. Б. С.Шелухін про реалізацію основних складових державотворчогопроцесу в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:Політологія, Соціологія, Філософія. — Ужгород: СМП «Вісник Карпат», 2006. — Ч.3. — С. 21-27.
 12. Турчин Я. Б. Внесок Отто Ейхельмана в розвиток українського конституціоналізму // Матер.міжвузівської. наук.-практ. конф.,присвяченої100-річчю з дня народження О.Ольжича. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — С. 62-68.
 13. Турчин Я. Б. Особливості євроазійства як складової зовнішньої політики України // Матер. міжвузівської. наук.-практ. конф.,присвяченої 100-річчю з дня народження О.Ольжича. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — С.29-34. ( у співавторстві).
 14. Турчин Я. Б. Принципи організації інституції виборів унауковій спадщині Отто Ейхельмана // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку:Збірник наукових праць. — Львів: Ін-т народознавства НАНУ; Ін-т українознавстваНАНУ, 2007. — Вип.19. — С. 42-48.
 15. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: федеративна концепція українського державного будівництва // Національний вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького. — Львів: Вид-во ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького, 2007. — Т. 9. — №4(35). — Ч. 1. — С. 259-262.
 16. Турчин Я. Б. С.Шелухін про уроки розбудови української державності та причини поразки національно-визвольних змагань українського народу періоду1917-1920 рр. // Шлях України: колізії новітнього поступу:матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Тернопіль: Ін-т наукових і освітніх технологій, 2006. — С. 78-81.
 17. Турчин Я. Б. С.Шелухін про роль церкви у суспільно-політичному житті українського народу // «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості»: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції. — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2006. — С.242-245.
 18. Турчин Я. Б. С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах // Православ’я — наука —суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. —Черкаси: ЧНУ, 2004. — С. 52-54.
 19. Турчин Я. Б. Сутність та передумови виникнення воєнно-політичного конфлікту// Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського суспільства:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: Вид-во ЦНТІ,2007. — С. 209-211.
 20. Турчин Я. Б. Розвиток української політико-правової думки в Чехословаччині: міжвоєнний період (1918-1945 рр.) / Я. Б. Турчин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: «Питання політології»: Зб.наук. праць. — Х., 2009. — № 839. — Вип. 14. — С. 220-229.
 21. Турчин Я. Б. Напрями української політичної думки міжвоєнного періоду(1918-1945 рр.) // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили: Науково-методичний журнал. Серія Політичні науки. —Т. 93. — Вип. 80. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2008. — С. 102-107.
 22. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман про політико-правові підстави та шляхи реалізації української державності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС», Львів, 23 травня 2008 р. —Львів:Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2008. — С. 207-210.
 23. Турчин Я. Б. О.Ейхельман про соціальну політику держави та принцип соціальної справедливості // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій». — К., 2008. — С.165-167.
 24. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман про роль і місце держави в політичній системі суспільства // Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії:Матеріали круглого столу. — Львів, 2008. — С. 302-307.
 25. Турчин Я. Б. Діяльність українських наукових еміграційних центрів міжвоєнного періоду в Чехо-Словаччині // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.— Т. 10. — № 2(27). — Ч. 5. — Львів, 2008. — С. 204-208.
 26. Життєвий шлях Отто Ейхельмана: життєвий шлях та наукова діяльність / Я.Турчин // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — Вип. 14. — К.; Миколаїв, 2008. — С. 34-41.
 27. Ідея правової держави в науково-теоретичній спадщині Отто Ейхельмана / Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008. — Вип. 20. — С. 23-29.
 28. Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. Особливості викладання курсу політології увищих військових навчальних закладах України / М. Гетьманчук, Я.Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — Вип. 20. — С. 3-7.
 29. Красун А., Турчин Я. Б. Бідність в Україні та шляхи її подолання / А.Красун, Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008. — Вип. 20. — С. 81-86.
 30. Гетьманчук М. П., Турчин Я. Б. Національна ідея у контексті українсько-російських відносин: проблеми реалізації у пострадянський період /М.Гетьманчук, Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008. — Вип. 20. — С. 178-180.
 31. Турчин Я. Б. Відображення принципів громадянського суспільства в проекті конституції УНР Отто Ейхельмана // Україна в системі сучасних цивілізацій:трансформація держави і громадянського суспільства:Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса: «ВМВ», 2008.— С. 192-194.
 32. Турчин Я. Б. Внесок Отто Ейхельмана в розвиток української політико-правової думки // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспорау світовій цивілізації (У рамках конгресу української діаспори)»: Збірник доповідей, Львів, 18-20 червня 2008 р. — Львів:Міжнародний ін-т освіти,культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2008. — С. 78-79.
 33. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман про принципи та норми міжнародного права // Тезипершої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук». — Львів,2008. — С.12-15.
 34. Турчин Я. Б. Принципи організації державно-церковних взаємовідносин в наукових працях Отто Ейхельмана // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості», Донецьк, 28 листопада 2008 року. — Донецьк: ІПШІ«Наукаі освіта», 2008. — С. 228-230.
 35. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман про перспективи розвитку української державності// Матеріали VII Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів,аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні,політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть», Тернопіль,8 квітня 2009. — Тернопіль,2009. — С. 289-291.
 36. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: особливості українсько-російських взаємин в системі міжнародних відносин міжвоєнного періоду // Матеріали першої міжнародної наукової конференції студентів,аспірантів та молодих вчених «Гуманітарні та соціальні науки — 2009», Львів,14-16 травня 2009 р. — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — С.184-186.
 37. Політичні принципи конституційного проекту козацької союзної держави / Я.Турчин, І. Багрій // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали II Міжнар.конф. молодих вчен. HSS-2010, Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 182-183. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). -Бібліогр.: 3 назви.
 38. Український Вільний університет: історія становлення,здобутки та перспективи/ Я. Турчин // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір,проекція у майбутнє (у рамках конгресу української діаспори), 23-25 черв. 2010р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Міжнар.ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 399-401.— Бібліогр.: 8 назв.
 39. Основні етапи становлення і розвитку конституційних ідей О.Ейхельмана / Я.Б. Турчин // Наук. пр. / Києво-Могил. акад., Миколаїв. держ.гуманіт. ун-т ім.П. Могили. — [Миколаїв], 2010. — Т. 130, Вип. 117 :Політологія. — С.103-107. — Бібліогр.: 15 назв.
 40. Основні напрямки наукових досліджень О. Ейхельмана: шлях до формування державницького ідеалу / Я. Турчин // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-тукраїнознав.ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип. 22. — С. 34-40. -Бібліогр.: 11назв.