Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) — відокремлений інститут Національного університету «Львівська політехніка», створений з метою розбудови і зміцнення співпраці між Україною та її діаспорою у сфері освіти, культури, для поширення знань про світове українство, досліджує міграційні процеси, створює інноваційний інтелектуальний продукт для вивчення та популяризації української мови у світі.

Загальна інформація

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою — унікальна інституція, яка на системній основі розвиває зв’язки з українською діаспорою та українськими мігрантами сьогодення, розбудовує співпрацю України та світового українства на глобальному та локальному рівнях.

МІОК співпрацював та співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Верховною Радою України, Світовим Конґресом Українців (СКУ), Європейським Конґресом Українців (ЄКУ), Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), українськими громадами світу, Благодійним фондом «Open Ukraine», Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000», Українським Інститутом, університетами, науковими організаціями та багатьма іншими державними та громадськими установами України й зарубіжжя.

Концептуально діяльність МІОКу здійснюється за такими напрямами:

 • Освіта українського зарубіжжя (проєкт «Крок до України»)
 • Сучасні міграційні процеси (проєкт «Назустріч новій хвилі»)
 • Історико-культурна спадщина і визначні постаті української діаспори (проєкт «Відкриймо для України українську діаспору»)

Структура

 • Дирекція (директор — Ключковська Ірина Михайлівна)
 • Відділ україністики
 • Відділ досліджень міграційних процесів
 • Відділ зв`язків з діаспорою
 • Відділ технічного забезпечення
 • Відділ планування та обліку

Історія інституту

У 1992 р. було створено Міжнародний центр освіти, науки і культури, який за наказом Міністерства освіти України №468 від 30 грудня 1998 р. та наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» №24-10 від 21 квітня 1999 р. став Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Діяльність Інституту регламентується Положенням про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», схваленим Ученою радою Львівської політехніки (Протокол №46 від 25 жовтня 2011 р.), затвердженим наказом ректора №440-1-10 від 03 липня 2012 р., та здійснюється згідно з чинним законодавством.

Концептуально діяльність МІОКу здійснюється за такими напрямами:

 • Освіта українського зарубіжжя (проєкт «Крок до України»)
 • Сучасні міграційні процеси (проєкт «Назустріч новій хвилі»)
 • Історико-культурна спадщина і визначні постаті української діаспори (проєкт «Відкриймо для України українську діаспору»)

У своїй діяльності МІОК використовує різні форми та методи, зокрема:

 • Організацію міжнародних науково-практичних конгресів та форумів, семінарів та вебінарів, конференцій, круглих столів, міжнародних шкіл із вивчення української мови та культури
 • Здійснення наукових та соціологічних досліджень
 • Розробку та випуск навчально-методичного забезпечення (підручників, посібників, методичних рекомендацій), а також розроблення освітніх порталів, онлайн-курсів
 • Налагодження контактів із діаспорою, презентацію діяльності українських громад та окремих особистостей українського зарубіжжя, організацію зустрічей, академій, виставок, конкурсів тощо

Актуальними, з-поміж інших, є проєкти, спрямовані на:

 • Поширення у світі української мови як іноземної
 • Підтримку і розвиток українського шкільництва та вищих українознавчих студій за кордоном
 • Дослідження міграційних процесів з України

Інститут розробив власну концепцію співпраці України та діаспори, яку представлено на багатьох міжнародних наукових конференціях із питань діаспори. Основою цієї концепції стали такі засади:

 • Підтримка світового українства — стратегічний напрям політики української держави
 • Здобутки української діаспори — інтегральна частина досягнень України та світової цивілізації
 • Українська діаспора — дієвий інструмент політичного, економічного та культурного впливу в країнах проживання
 • Українська діаспора — потужний засіб утвердження позитивного образу нашої держави у міжнародній спільноті

Праця МІОКу цілком відповідає освітньо-науковій парадигмі Львівської політехніки та її стратегічному плану розвитку і є важливою частиною загального інтелектуально-просвітницького простору Університету.

Наукова діяльність

Працівники МІОКу займаються науковою роботою в рамках зареєстрованого наукового напряму Інституту «Діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспект».

Науково-дослідна робота проводиться у межах таких зареєстрованих НДР:

 • 2008–2011 рр. «Українська діаспора: освітній, культурологічний і політологічний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U006639)
 • 2011–2014 рр. «Українська мова як іноземна: теорія і практика» (номер державної реєстрації 0111U003990)
 • 2011–2014 рр. «Україна у світових міграційних процесах» (номер державної реєстрації 0111U003991)
 • 2014–2018 рр. «Міжнародна міграція та діаспора: історико-культурні, соціально-економічні та політико-правові аспекти» (номер державної реєстрації 0114U001690) та «Українська мова за кордоном: особливості функціонування, методика викладання» (номер державної реєстрації 0114U001691)
 • 2018–2022 рр. «Інноваційні підходи до викладання української мови як іноземної» (номер державної реєстрації 0118U001545) та «Інтеграція України до глобальної міграційної системи» (номер державної реєстрації 0118U001546).

Науковий керівник науково-дослідних робіт МІОКу — к.пед.н., доцент Ключковська Ірина Михайлівна.

Заходи

Широкомасштабні заходи МІОКу — ефективні комунікаційні платформи — дискусійні майданчики, що дають змогу не лише озвучувати гострі проблеми різних українських середовищ за кордоном, ділитися успіхами та здобутками, підбивати підсумки, а й, що найважливіше, дискутувати, щоб напрацювати нові напрями роботи в майбутньому.

Комунікаційні платформи — це нагода започатковувати нові проєкти. Це зустрічі людей, об’єднаних спільною ідеєю. Це зміцнення та розвиток світового українства задля утвердження України.


Такими широкомасштабними заходами МІОКу є:

 • Конґреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», які відбулися 2006 р. [[1]], 2008 р. [[2]], 2010 р. [[3]], 2013 р. [[4]]. Мета Конґресів — пошук механізмів і шляхів співпраці з діаспорою, яку вважаємо інтегральною частиною українського суспільства та потужним державотворчим чинником України за кордоном.
 • Дні української діаспори у Львові [[5]] 27–29 серпня 2017 р. з нагоди 50-ліття Світового Конґресу Українців. Участь у «Днях української діаспори у Львові», зокрема у Міжнародній конференції «СКУ в 50 років і далі: європейський контекст» [[6]] взяли понад 400 осіб із 40 країн світу, а на відкритих заходах побували сотні львів’ян та гостей міста.
 • Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл 2018 р. [[7]], в рамках якого відбулася V Міжнародна конференція «Українська мова у світі» [[8]] та Лабораторія творчих ідей [[9]]. Форум реалізовано під патронатом дружини Президента України Марини Порошенко та під егідою голови Львівської обласної державної адміністрації. У заході взяли участь понад 250 учасників та гостей із 36 країн світу.
 • Міжнародна Асамблея «Українка у світі: професіоналізм, активізм, традиція» (https://miok.lviv.ua/?p=17311) з нагоди 70-ліття СФУЖО (31 серпня – 04 вересня 2019 р.). Місія Асамблеї – відкрити для суспільства роль і значення українки у світі, висвітлити її професійність, активність та потенціал для впливу на державотворчі процеси як в Україні, так і в країнах проживання, а також на міждержавні відносини. Асамблея покликана зламати наявні досі стереотипи та представити Україні українську жінку діаспори як носія фахових знань, ділової та громадської активності, показати її сучасною, професійною, успішною. В Асамблеї взяли участь 250 осіб із 27 країн світу (з усіх континентів).
 • Бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?» [[10]] у рамках якого відбулася низка онлайн заходів, зокрема дискусійна панель «Українська мова у світі: імпульси з України» [[11]] (25 червня 2020 р.), презентація-дискусія «Українська мова: шлях у незалежній Україні» [[12]] (10 вересня 2020 р.), презентація-дискусія «Підсумки дворічної дії закону про мову: успіхи та невдачі» [[13]] (23 квітня 2021 р.). Бієнале – мегазахід, покликаний стати платформою для спілкування найавторитетніших фахівців, думка яких формує гуманітарний дискурс сьогодення щодо української мови у світі.

Проєкти інституту

 • Проєкт «Крок до України» об’єднує освітню та українознавчу діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК). Це ключ, що відкриває Україну як для молоді української діаспори, так і для іноземців, інструмент для всіх охочих пізнати Україну.
 • Проєкт — це відповідь на запит українознавчих освітніх осередків світу на потребу в сучасних навчально-методичних матеріалах з української мови як іноземної (УМІ), лінгвокраїнознавства та інших суміжних дисциплін.

Наш пріоритет — створення інноваційних та якісних інтелектуальних продуктів, що покликані допомогти вивчати й викладати предмети українознавчого спрямування та відповідають міжнародним стандартам.

Шляхи реалізації:

 • Наукові дослідження проблем викладання української мови як іноземної, а також функціонування української мови поза межами України
 • Партнерство зі СКВОР СКУ та тісна співпраця з українознавчими осередками України та світу: [[14]]
 • Створення комунікаційної платформи для українських педагогів за кордоном «Український освітній всесвіт»: [[15]]
 • Створення навчального порталу «Крок до України»: [[16]]
 • Створення підручників і посібників з УМІ та інших допоміжних навчальних матеріалів: [[17]]
 • Розроблення програм і методичних рекомендацій з українознавчих курсів
 • Проведення мовних шкіл з інтенсивного вивчення української мови: [[18]]
 • Проведення конференції «Українська мова у світі» для фахівців із лінгводидактики та викладачів-практиків: [[19]]
 • Проведення круглих столів, навчально-методичних семінарів і вебінарів для викладачів української мови як іноземної: [[20]]

Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проєкту «Назустріч новій хвилі». В основі цього проєкту — концепт двостороннього руху назустріч один одному: української держави і представників нової хвилі еміграції. З одного боку, існує держава зі своїми завданнями визначення стратегічних підходів, які закладаються в основу державної політики, спрямованої на регулювання міграції українців за кордон; створення економічних та правових умов для реалізації їх конституційного права на територіальну зміну місця праці та проживання, зокрема і виїзд на роботу за кордон; пом’якшення впливу глобалізаційних процесів, якими охоплені всі країни світу, на ринок праці України; соціальний захист українських трудових мігрантів за межами Батьківщини; усунення загрози безпеки України в різних сферах внаслідок втрати людського потенціалу держави. З іншого боку, українські емігранти за кордоном, поступово інтегруючись у чужоземне середовище, перетворюються на новий потенціал з новими можливостями працювати на благо своєї Батьківщини.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

 • Здійснення наукових досліджень [[21]], їх презентацій та обговорень; проведення науково-методичних семінарів із питань міграційних процесів, їх причин та наслідків, ефективності міграційної політики в сучасних умовах
 • Проведення науково-практичних конференцій [[22]], круглих столів [[23]], ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України
 • Проведення моніторингу аналітичних матеріалів [[24]], експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших інформаційних джерел щодо проблем міграції, діаспори та міграційної політики
 • Співпраця з органами влади [[25]], участь у парламентських та комітетських слуханнях із питань трудової міграції, розробці законопроєктів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами тощо
 • Співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україні та за кордоном, які дотичні до питань міграції [[26]], [[27]]
 • Реалізація окремих проєктів [[28]], конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентації діяльності громадських організацій українських мігрантів, державних та міжнародних установ

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» започаткував перший в Україні просвітницький проєкт про українську діаспору та її надбання як інтегральну частину історії та культури України Проєкт «Відкриймо для України українську діаспору». В реалізації проєкту МІОК виходить з переконання, що Українська держава будується умами і руками не лише громадян України, але й українцями поза її межами.


Метою проєкту «Відкриймо для України українську діаспору» є ознайомити громадськість України та світову спільноту з діяльністю української діаспори.

Завдання проєкту — презентувати та поширювати знання про діяльність українських громад, інституцій, відомих особистостей за кордоном, які працювали та продовжують здійснювати системну роботу для утвердження позитивного образу нашої спільної Батьківщини у світі.

Реалізація проєкту здійснюється шляхом:

 • Презентацій діяльності українських громад, інституцій та постатей зарубіжжя
 • Проведення круглих столів, семінарів, зустрічей, творчих вечорів, академій
 • Створення мультимедійних просвітницьких виставок про історію та діяльність української діаспори та їхніх презентацій в Україні і за кордоном
 • Залучення студентської молоді до створення та розповсюдження просвітницьких матеріалів про українську діаспору
 • Створення дитячих просвітницьких відеороликів із залученням українських дітей з усього світу
 • Створення та розповсюдження книжкової та мистецької продукції
 • Висвітлення діяльності українських громад у засобах масової інформації
 • Проведення «флешмобів» за участі студентської молоді та громадськості


Метою проєкту «Культура єднає» є створення об’єднавчої інтелектуальної платформи для представників навчальних, наукових та культурних середовищ України й української діаспори.

У рамках напряму МІОК на високому академічному рівні презентує досягнення національної культури та обмін культурними досвідами. Реалізовуючи культурний напрям своєї діяльності, МІОК стоїть на засадах, що культурні та духовні надбання Світового українства є, насамперед, надбанням України та інтегральною частиною історії й культури нашої держави.

Ключовими завданнями проєкту є: на новому рівні презентувати та інтегрувати культурні, духовні та мистецькі здобутки Світового українства в сучасний соціокультурний та медійний простір України і світу; відкривати для українського суспільства імена видатних культурних та мистецьких діячів української діаспори; популяризувати українську мову, історію, культуру в Україні та світі.

Реалізація проєкту здійснюється шляхом:

 • Презентацій культурних надбань світового українства
 • Організації та проведення мистецьких подій, виставок, творчих вечорів, академій
 • Проведення мистецьких «флешмобів» за участі студентської молоді
 • Створення та розповсюдження книжкової та мистецької продукції
 • Створення відеофільмів та роликів культурно-просвітницького спрямування
 • Висвітлення культурних досягнень українців у світі у засобах масової інформації

Важливою складовою проєкту є організація систематичних зустрічей української молоді та академічної спільноти Львівської політехніки з духовними провідниками Українського народу, зокрема з Блаженнішим Любомиром Гузаром (УГКЦ), Блаженнішим Святославом Шевчуком (УГКЦ), Блаженнішим Епіфінієм (ПЦУ), Патріархом Філаретом (УПЦ КП), Владикою Борисом Ґудзяком (УГКЦ), Владикою Глібом (Лончиною) та ін.

У рамках культурного напряму та з нагоди 200-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка МІОК започаткував проєкт «Наша Шевченкіана», метою якого є проведення комплексу культурно-мистецьких заходів із вшанування творчості Великого Кобзаря, а також висвітлення інформації про перебіг приготувань, ювілейних заходів та святкувань в Україні та світі.

Контакти

вул. С. Бандери 32д, м. Львів; 6а н.к., кімн. 212

Тел.: +38 (032) 258-01-51, (032) 258-01-61

E-mail: miok.dept@lpnu.ua