Демків Олег Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:19, 4 жовтня 2022, створена Клап Андрій (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Демків Олег Іванович
ODemkiv.png
Дата народження 27 лютого1962 р.
Місце народження Львівська область, Кам’янка-Бузький район, с.м.т. Добротвір
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1984
Спеціальність Організація механізованої обробки економічної інформації/ інженер - економіст
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник Академік НАН України Мар’ян Іванович Долішній
Дата присвоєння н.с. 12.10.2006р ДК№036116
Вчене звання Доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2013 рік
Поточне місце роботи Департамент фінансів Львівської облдержадміністрації
Почесні звання Заслужений економіст України, 2009 рік (Указ Президента України від 03.12.2009р. №1001/2009)
Державні нагороди Орден „ За заслуги ІІІ ступеня (Указ Президента України від 21.06.2018р. № 175/2018)

Професійна діяльність

 • 1984-1987 Старший ревізор-інспектор штатного відділу Львівського облфінуправління;
 • 1987 Заступник начальника штатного відділу Львівського облфінуправління
 • 1987-1996 Заступник начальника бюджетного відділу Львівського облфінуправління ;
 • 1996-2001 Заступник начальника – начальник бюджетного відділу Львівського облфінуправління;
 • 2001-2002 Заступник начальника – начальник бюджетного управління Львівського облфінуправління;
 • 2002-2003 Начальник головного фінансового управління Львівської ОДА ;
 • 2003 -2005 Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації начальник головного фінансового управління Львівської ОДА;
 • 2005-2013 Начальник головного фінансового управління Львівської ОДА
 • з 01 2013 до цього часу- Директор департаменту фінансів Львівської ОДА

Навчальна робота

Викладає дисципліни "Бюджетна система"

Керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науково-дослідна робота

Напрямки наукових досліджень

 • Бюджетна політика у забезпеченні соціально - економічного розвитку регіонів
 • Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»)

Тема кандидатської дисертації

Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально - економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області).

Підвищення кваліфікації

Підвищення рівня професійної компетенції: Фонд національний форум США „Місцеві органи влади і місцеве самоврядування” 1994р., 1995р.,1997р.; курс тренінгу ″Виконання місцевих бюджетів″. Підвищення кваліфікації за програмою ″Застосування положень Бюджетного кодексу″ (МФУ, за сприяння Проекту підтримки економічної та фіскальної реформи (ПЕФР) та фінпідтримки Агенства США з міжнародного розвитку) 2002 р.; навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України ( м.Київ) 2004 р.; участь у навчальному курсі у сфері збору податків (Арабська Республіка Єгипет) 2005 рік; навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (м.Київ) 2006 р.; участь у конференції в Державній канцелярії Вільної землі Тюрінгії, м.Ерфурт Федеративної Республіки Німеччини 2007 р.; навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (м.Київ) 2012 р.; Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, навчальний курс 2017р.; навчальна програма для експертів – українських держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Академія доброго урядування (AGREE), тренінг для тренерів 2017р.; навчання за програмою МАТРА „Управляння державними фінансами (Королівство Нідерланди) 2017р.; Joint Vienna Іnstitute „Середньострокове бюджетування” 2019 р.


Основні публікації

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V., Demkiv*** O. Financing the sustainable development projects of family firms on the basis of private-public pertnership // Journal of Research in Business. – 2019. – Vol. 4 , іss. 1. – С. 82–92. 2 ум.д.ар.
 2. Алєксєєв І, Демків О., Грица С. Видатки місцевих бюджетів в частині власних надходжень бюджетних установ / Формування ринкової економіки в Україні. ISSN 2078-5860. – 2018. – Вип. 40, частина 1.– С. 3-11. 0,4 ум.д.ар.
 3. Алєксєєв І. В., Демків О. І., Грица С. І. Проблеми аналізу власних надходжень бюджетних установ // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 71–73.
 4. Алєксєєв І. В., Демків О. І., Грица С. І. Проблеми планування місцевих бюджетів в Україні // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р. – 2018. – C. 5–6.
 5. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V., Demkiv O. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation // Emerging markets finance & accounting international conference 2018 : conference proceedings (Linz, Austria, 17–19 October 2018). – 2018. – P. 15.
 6. Оподаткування суб'єктів підприємництва: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.030508 і 8.030508 «Фінанси і кредит»^ денної та заочної форми навчання / Укл.: С.В. Паранчук, О.С.Червінська, О.І. Демків. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2011.-39с.(Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний №3903 від 1.09.2011р.).
 7. Алєксєєв І.В., Кльоба Л.Г., Демків О.І., Кушнір Р.О. Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання /«Фінанси». / Укл.: Паранчук С.В., Партин Г.О., Хома І.Б., Ярошевич Н.Б.,Шкварчук Л.О., Колісник М.К., Рудницька О.М., Гориславець П.А.,Демків О.І., Бонецький О.О.Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка»., 2009. - 36 с.(Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 3049 від 13.05.2010р.)
 8. Методичні рекомендації для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки6.030508 - «Фінанси і кредит». / Укл.: Алєксєєв І.В., Гориславець П.А.,Горлач Н.Ю., Демків О.І., Дурицький В.В., Коць О.О., Бондаренко Л.П.,Турко В.В., Політило М.П. Львів: Видавництво НУ«Львівська політехніка»., 2012. - 40 с.
 9. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Фінанси» для студентів очної та заочної форм навчання базового напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050104 «Фінанси і кредит» / Уклад. Л.Є. Фурдичко, Л.О. Фурдичко, О.І. Демків, Н.Ю. Горлач. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. 53 с. (Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 2894 від 22.10.2009р.)
 10. Менеджмент персоналу фінансових служб. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт № 1, № 2, № 3, № 4 і № 5 для студентів спеціальності 7.050104 І 8.050104 «Фінанси» заочної форми навчання /Укл.: І.В. Алєксєєв, Л.Г. Кльоба, О.І. Демків, В.В. Дурицький, Р.О. Кушнір. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.-20 с.
 11. Менеджмент персоналу фінансових служб. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050104 і 8.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Алєксєєв, Л.Г. Кльоба, О.І. Демків, Р.О. Кушнір. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. - 13 с.(Зареєстровано навчально -методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 3432 від 14.04.2011 р.).
 12. Вступ до фаху «Фінанси і кредит»: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» базового напрямку 030508 «Фінанси і кредит» / Укл.: Алєксєєв І.В., Янковська Л.А., Демків О.І.,Ярошевич Н.Б.,Чушак-Голобородько А.М.,Бондаренко Л.П.,Похильченко О.А. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011. - 15с. (Зареєстровано навчально - методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 3890 від 01.12.2011 р.)
 13. Методичні рекомендації до практики за темою магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання та екстернів спеціальності 7.050104, 8.050104 «Фінанси» / Укл.: Алєксєєв І.В., Янковська Л.А., Гориславець П.А., Демків О.І.,Кондрат І.Ю. Смірнова Т.О., Босак В.І. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2010. - 25 с. (Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 3347 від 10.02.2011р.)
 14. Методичні рекомендації до практики за темою бакалаврської роботи для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси». / Укл.: Алєксєєв І.В., Янковська Л.А., Гориславець П.А., Демків О.І., Кльоба Л.Г.,Смірнова Т.О., Чубка О.М., Турко В.В., Курило О.Б., Босак В.І.: Видавництво НУ «Львівська політехніка». - Львів, 2010. 14 с. (Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», . реєстраційний № 3346 від 10.02.2011р.)
 15. Методичні рекомендації для виконання магістерських кваліфікаційних робіт студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 8.050104 - заочної форми навчання спеціальностей 7.030508 і 8.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. - 142 с.(Зареєстровано навчально-методичним управлінням Національного університету «Львівська політехніка», реєстраційний № 3901 від 1.09.2011 р.).

Кафедра фінансів