Долинська Марія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:52, 9 липня 2021, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (фото)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Долинська Марія Степанівна
Долинс ка Марiя Степанiвна.png
д. ю. н., професор
Дата народження 15 травня 1959 року
Місце народження Рівненська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів актуальні проблеми аграрного права, екологічного права, земельного права, нотаріального процесу, проблемні питання нотаріального процесу, окремі питання трудового та соціального права
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Грищук Віктор Климович, член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри цивільного права та процесу Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Долинська Марія Степанівна — доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 1976 році закінчила Гільчанську середню школу Здолбунівського району Рівненської області.
 • У 1981 році завершила навчання на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • У 1993-1997 рр. навчалася на заочному відділенні аспірантури юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • У липні 1999 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право на тему: «Правові засади створення та діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Титова Ніна Іванівна, Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

 • З 1982 до 1999 рр. працювала консультантом, нотаріусом Другої львівської державної нотаріальної контори та завідувачкою Четвертої львівської державної нотаріальної контори.
 • З 1999 року до вересня 2011 року працювала заступником начальника, начальником відділу нотаріату Львівського обласного управління юстиції, начальником відділу нотаріату Головного управління юстиції у Львівській області.
 • У 2017 році у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, тема: «Становлення та розвиток законодавство про нотаріальну діяльність в Україні» за спеціальністю 12.00.01

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор доктор юридичних наук, професор Грищук Віктор Климович, член Вищої ради правосуддя, член Другої Дисциплінарної палати.

Знання мов:

 • українська;
 • російська;
 • польська.


Професійна діяльність

 • З 1982 до 1999 рр. працювала консультантом, нотаріусом Другої львівської державної нотаріальної контори та завідувачкою Четвертої львівської державної нотаріальної контори.
 • З 1999 року до вересня 2011 року працювала заступником начальника - начальником відділу нотаріату Львівського обласного управління юстиції, начальником відділу нотаріату Головного управління юстиції у Львівській області.
 • З вересня 2013 року – доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
 • З жовтня 2020 року – професор кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».


Професійний досвід

 • юридичні консультації;
 • практичне здійснення нотаріального процесу в державних нотаріальних конторах міста Львова
 • правова допомога органам місцевого самоврядування при вчиненні нотаріальних дій;
 • здійснення контрольних повноважень щодо вчинення нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами Львівської області.


Викладає дисципліни:

 • нотаріат;
 • нотаріальний процес;
 • земельне право.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • актуальні проблеми нотаріального процесу
 • проблеми становлення та розвитку фермерства в Україні
 • актуальні проблеми аграрного права, земельного праваВибрані публікації:

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 400 наукових та науково-методичних праць, серед них: монографія, навчальні посібники, статті у наукових виданнях, визнані фаховими з юридичних наук в Україні, статті в іноземних періодичних виданнях, статті в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus International та SciVerse SCOPUS, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських ) господарств в Україні. Львів: Каменяр. 1999. 179 с.
 2. Буряк В.Я., Грищук В.К., Грищук О.В., Гураль П.Ф., Долинська М.С., Заверуха І.Б., Євтушок В.П., Козак З.Я., Кондратюк О.В., Лобода Ю.П., Марін О.К., Мартьянов І.В., Ортинський В.Л., Пилипенко П.Д., Семків В.О., Ткач Г.Й., Федорович В.І., Цікало В.І. Основи права України / За редакцією проф. В. Л. Ортинського. Видання друге, доповнене і перероблене . Львів: Оріяна Нова, 2005 . С. 170-196).
 3. Долинська М.С. Фермерські господарства України: Землекористування, порядок створення, діяльність та припинення діяльності. Харків, Страйд, 2005. 264 с.
 4. Долинська М.С. Довідник посадових осіб. К.: Юстиніан, 2007. 360 с.
 5. Долинская М.С. Некоторые правовые аспекты деятельности органов нотариата Украины. Biuletyn Człowiek - Rodzina – Prawo. 2014. № 6. С. 13–19.
 6. Долинська М.С. Особенности заключения и нотариального удостоверения брачных договоров в Украине. Biuletyn Człowiek - Rodzina – Prawo. 2014. № 7. С. 22–27.
 7. Долинська М.С. Порівняльний аналіз інституту спадкування за законодавством Київської Русі та незалежної України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 782. С. 209–213.
 8. Долинська М.С. До питання рецепції візантійських норм, як передумови зародження нотаріального законодавства України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 801. С. 121–124.
 9. Долинська М. С. Українське нотаріальне право: навч. посіб. Юрінком Інтер, 2015. 248 с.
 10. Долинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. Л.: ЛьвДУВС, 2015. 988 с.
 11. Долинська М.С. Сільськогосподарські кооперативи в нотаріальному процесі України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2016. Випуск 850. С. 385-391.
 12. Долинська М.С. Новели законодавства щодо створення фермерських господарств України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2017. № 865. С. 392-397.
 13. Долинська М. С. Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2017. №. 876. С. 313-319.
 14. Долинська М. С. Генеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини. Львів: Растр-7, 2018. 196 с.
 15. Dolynska Mariia.Theoretical-legal and applied aspects of the notarial procedure concerning the certification of wills. Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. p. 62-84.
 16. Долинская Мария. Сравнительный анализ субъектов нотариального процесса по законодательству Украины и Молдовы. Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». 2018. № 2/2 (314). С. 29–33.
 17. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Львів. Ліга-Прес. 2018. 398 с.
 18. Долинська М. С. Обліково-сервісне забезпечення господарської діяльності. Електронні сервіси в господарській діяльності: навч. посібник / за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С.103-135.
 19. Долинская Мария. Сравнительный анализ прекращения деятельности фермерских хозяйств по законодательству Украины и Молдовы. Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». 2018. № 8/2 (320). С. 31–34.
 20. Долинська М. С. Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2017. № 884. С. 113-119.
 21. Долинська М. С. Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 894. Серія: юридичні науки. Випуск 18. 2018. С. 68-74.
 22. Долинська М. С. Генеза та еволюція інституту нотаріальної присяги на теренах України. KELM. 2018. № 3 (23). С. 41-52.
 23. Nataliya P. Mokrytska, Mariya S. Dolynska, Iryna O. Revak Financing of Public Works as a Form of Temporary Legal Employment of Unemployed Citizens in Ukraine. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VII, Issue 2, 2019. pp. 237-248.
 24. Долинська М.С Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання у господарських договірних правовідносинах. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання / В.М. Адам та ін.; за заг ред. М. С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка». 2019. С. 60-87.
 25. Долинская Мария. Сравнительный анализ правового статуса нотариальных архивов в Украине, Беларуси и Молдове. Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». 2019. № 9/2. С. 39–42.
 26. Долинська М. С. Нотаріальний процес: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ 2019. 652 с.
 27. Nataliya P. Mokrytska, Mariya S. Dolynska. Part-time work as a flexible work arrangement (european context). Humanities & Social Sciences Reviews. Vol. 7, No 5, 2019. pp. 1210-1220. RUL: https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75160.
 28. Долинська М. С. Консульські установи як учасники українського нотаріального процесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 22. С. 41-45.
 29. Долинська М. С., Маркович Х. М., Німак М.О., Павлюк Н.М. Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування: монографія. Львів: Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво «Растр-7». 2019. С. 8-30, 91-159.
 30. Долинська М. С. Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Випуск 23. С. 18-25.
 31. Долинська М. С., Смолин Г. В., Туркот О.А., Гамалюк Б.М., Хомко Л.В. Господарське право. Особлива частина: підручник / за ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 214-298.
 32. Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання: монографія / Н. В. Ільків, М. С. Долинська та ін.; за заг. ред. д. ю. н. М. С. Долинської. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 174 с. С. 33-57.
 33. Долинська М. С. Проблеми юридичної освіти у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 1. С.32-37.
 34. Долинська М. Особливості посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України. Вісник НУ Львівська політехніка. 2020. Вип. 25. С.141-147.
 35. Долинська М. С. До питання розширення видів принципів аграрного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 179-182.
 36. Долинська М. С. Принципи нотаріального процесуального права Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С.55-58.
 37. Долинська М. С. Порівняльний аналіз інститутів присяги адвоката та присяги нотаріуса в Україні. Адвокатура в умовах сучасних змін: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 09 жовтня) Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 2020. С. 169-173.
 38. Долинська М. С. До питання зародження загальних правил провадження нотаріального процесу на українських теренах. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 59-62.
 39. Долинська М. С. Деякі аспекти правового статусу українських трудових мігрантів та їніх дітей. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 444-447.
 40. Долинська М. С. Зародження загальних правил вчинення нотаріальних дій на західноукраїнських землях за часів Австро-Угорщини. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2020. С.21-24.
 41. Долинська М. С. Нотаріус як суб’єкт відповідальності за порушення норм закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (Львів, 06 лист. 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС. 2020. С. 98-102.
 42. Долинська М. С. До питання застосування деонтологічних принципів латинського нотаріату в нотаріальній діяльності України: «Шлях успіху і перспективи розвитку» (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2020. С. 178-181. м. Харків. 2020. С. 178-181.
 43. Долинська М. С. Організаційно-правові принципи нотаріальної діяльності незалежної України. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. 1. С. 120-123.
 44. Долинська М.С., Марич Х. М., Маркович Х. М., Німак М. О., Павлів-Самоїл Н.П. Нотаріальний процес в умовах трансформації: монографія. Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська Політехніка». 2020. С. 69-103, 128-153.
 45. Долинська М. С., Заболотна Н. Я., Марич Х.М. Аграрне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права психології та інноваційної освіти. Національного університету «Львівська політехніка». Дрогобич: ПП "Посвіт", 2020. 252 c.
 46. Баїк О. І., Бобко У. П., Долинська М.С., Дутко А. О., Павлюк Н. М. Земельне право: навчальний посібник. Навчально-науковий інститут права психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська Політехніка». Дрогобич: ПП «Посвіт», 2020. 326 c.
 47. Долинська М. С. Функції відповідальності за порушення аграрного законодавства. Проблеми забезпечення прав і свобод людини: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 166-168.
 48. Долинська М. С. Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України. Вісник національного університету «Львівська Політехніка». 2020. № 3. С. 188-193.Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 312

E-mail: tspplp@gmail.com