Джурик Христина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:43, 16 лютого 2023, створена Клап Андрій (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Джурик Христина Богданівна
KhrDzhuryk.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2010
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь доктор філософії
Науковий керівник д.е.н., проф. Бондарчук М.К.
Дата присвоєння н.с. Н22 № 000199 від 30 вересня 2022 р.
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • З 2018 – до 2022 року - аспірант кафедри фінансів
 • з 2022 - дотепер – асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Викладає дисципліни "Банківництво", "Гроші та кредит", "Діджиталізація у фінансах".

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування відбувався 14 вересня 2022 року. Тема дисертації «Фінанси територіальних громад» Диплом доктора філософії Н22 № 000199 від 30 вересня 2022 р.

Основні публікації

Монографії

 1. Джурик Х.Б., 2018. Стратегічні напрями управління фінансами об’єднаних територіальних громад як бізнес-моделі розвитку національної економіки України. В: Л.М. Савчук та Л.М. Бандоріна, ред. Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи. Дніпро: Журфонд. с.26-35.
 2. Кащишин, В.М., Вівчар, О.Й. та Джурик, Х.Б., 2020. Застосування моделі бюджетного планyвання соціально-економічного розвитку ОТГ. В: Л.М. Савчук та Л.М. Бандоріна, ред. Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб’єктів національного господарства. Дніпро: Пороги. с.124-137.
 3. Бондарчук, М.К., Джурик, Х.Б. та Вівчар, О.Й., 2021. Оцінювання фінансової діяльності територіальних громад. In: V. Shpak and S. Tabachnikov, eds. Scientific research of the XXI century. Sherman Oaks: GS publishing service. Vol. 2, pp.56-60.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Джурик Х.Б., 2018. Зарубіжний досвід фінансування місцевого самоврядування. Modern Economics, [online] 12, pp.69-74.
 2. Джурик Х.Б., 2019. Формування раціональної організаційно-економічної структури управління ОТГ. Економіка та держава, 8, с.82-86.
 3. Джурик Х.Б., 2019. Побудова ефективної стратегії управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Ефективна економіка, [online] 8.
 4. Джурик Х.Б. та Бондарчук М.К., 2019. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання доходів об’єднаних територіальних громад. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 3, с.48-51.
 5. Джурик Х.Б. та Бондарчук М.К., 2019. Моделювання доходної частини бюджету об’єднаних територіальних громад. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 4(2), с.11-16.
 6. Dzhuryk Kh., Bondarchuk, M., Gonchar, O., 2019. Theoretical and methodical approaches to the estimation of the income of the united territorial communities. Advances in Economics, Business and Management Research, [online] 95, pp.467-469.
 7. Dzhuryk Kh., Zhovkovska, T., Bezchasnyi, O., Usykova, O., Rybachuk, K.. 2021. Predicting development based on a model of reflexive connections. Amazonia Investiga, 10(42), pp.113-123. Web of Science
 8. Джурик Х.Б., 2018. Формування стратегії управління фінансами об’єднаних територіальних громад шляхом спільного інвестування. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практик: V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький, Україна, 5-7 жовтня 2018 р. Хмельницький
 9. Джурик Х.Б., Бондарчук М.К., 2018. Принципи логістичного управління в об’єднаних територіальних громадах. Маркетинг і логістика в системі менеджменту: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 25 жовтня 2018 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 10. Джурик Х.Б., 2019. Спільне інвестування в об’єднаних територіальних громадах. Фінанси, банківська система та страхування в Україні:стан,проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Дніпро,Україна, 21березня 2019 р. Дніпро: ДДАЕУ.
 11. Джурик Х. Б., 2019. Формування стратегії управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Вінниця, Україна, 12 березня 2021 р. Вінниця: ВНТУ.
 12. Dzhuryk Kh., Bondarchuk M.K., 2019. Effective financial support of the territories of Ukraine. Управління ризиками у фінансовому секторі. Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 6 грудня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 13. Джурик.Х.Б., 2020. Перспективи впровадження ринку облігацій в умовах децентралізації влади. Innovative development of science and education: 1st International scientific and practical conference. Греція. 29 березня 2020 р. Greece : ISGT Publishing House.
 14. Джурик Х. Б., 2022. Особливості розвитку цінних паперів терниторіальних громад. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 3 лютого 2022 р. Полтава: ЦФЕНД.

Кафедра фінансів