Горбатий Іван Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горбатий Іван Володимирович
Horbatyi I.V..jpg
д.т.н., професор, завідувач кафедри ТРР
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Радіотехніка
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2015 р
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2020 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Горбатий Іван Володимирович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Основні лекційні курси

 • “Технології та протоколи радіотехнічних і телекомунікаційних систем”;
 • “Технології та протоколи телекомунікаційних систем та мереж”;
 • “Системи інформаційної безпеки”;
 • "Формування та оброблення сигналів у телекомунікаційних системах та мережах".

Керує виконанням бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт, курсових проєктів.

Наукова робота

 • Тема кандидатської дисертації:

“Розробка методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних каналів передавання даних”.

 • Тема докторської дисертації:

“Методи та засоби формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних”.


Напрям наукових досліджень

 • підвищення завадостійкості, відмовостійкості, криптозахищеності телекомунікаційних систем при високошвидкісному передаванні даних в умовах завад;
 • підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж, радіотехнічних систем, зокрема систем дистанційного зондування Землі;
 • розроблення методів та засобів формування й оброблення сигналів для підвищення ефективності таких систем та мереж;
 • безпека інформаційних систем.

Участь у науково-дослідних роботах

 • У 2012-2013 р.р. - керівник НДР “Методи та засоби для підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних” (шифр ТК-2, номер держреєстрації 0112U003524) на кафедрі телекомунікацій.
 • У 2018-2019 р.р. - відповідальний виконавець НДР "Підвищення ефективності засобів бездротового зв’язку відповідального призначення та процедур моделювання і прогнозування їх характеристик (шифр ДБ/ЗВ’ЯЗОК, номер держреєстрації 0118U000261, керівник д.т.н., проф. Бобало Ю.Я.) на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.
 • У 2022-2023 р.р. - відповідальний виконавець НДР "Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю (шифр ДБ/ДЕМОДУЛЯЦІЯ, номер держреєстрації 0122U000960, керівник д.т.н., проф. Бобало Ю.Я.) на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Керує науковою роботою аспірантів і студентів.

Публікації

Станом на середину 2022 року є автором 230 публікацій, серед яких 169 наукових та 61 навчально-методичної праці, зокрема 3 монографій, 3 навчальних посібників, 93 статей у наукових міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 10 патентів України.

Авторські профілі

 • Новий авторський профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202969933 Scopus authorId: 57202969933

 • Старий авторський профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507071634 Scopus authorId: 6507071634

 • Авторський профіль у Web of Science:

https://publons.com/researcher/3863331/ivan-horbatyi/ Web of Science ResearcherID: AAX-5552-2020

 • Авторський профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=C0a8BvcAAAAJ&hl=uk

 • Авторський профіль в ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-6495-192X ID реєстру вчених ORCID: 0000-0001-6495-192X

Вибрані публікації

 • Навчальні посібники:
 1. Бобало Ю. Я. Інформаційна безпека : навч. посібник / Ю. Я. Бобало, І. В. Горбатий, М. Д. Кіселичник, А. П. Бондарєв, С. С. Войтусік, А. Я. Горпенюк, О. А. Нємкова, І. М. Журавель, Б. М. Березюк, Є. І. Яковенко, В. І. Отенко, І. Я. Тишик; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Я. Бобала та д-ра техн. наук, доц. І. В. Горбатого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 580 с.
 2. Горбатий І.В. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навчальний посібник / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.
 3. Горбатий І.В. Технічна експлуатація сучасних комплексів зв’язку : навчальний посібник / І.В. Горбатий, О.В. Тимченко. – Львів : СПОЛОМ, 2006 – 244 с.
 • Монографії:
 1. Горбатий І. В. Методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах : монографія / І. В. Горбатий, Р. І. Желяк; М. Д. Кіселичник, за заг. ред. д-ра техн. наук, доц. І. В. Горбатого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 336 с.
 2. Горбатий І.В. Системи дистанційного зондування Землі з космосу : монографія / І.В. Горбатий. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 612 с.
 3. Горбатий І.В. Математичні моделі та методи дослідження телекомунікаційних каналів : монографія / І.В. Горбатий. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 156 с.
 • Інформаційні ресурси у Віртуальному середовищі Львівської політехніки:
 1. Горбатий І.В. Електронний навчально-методичний комплекс "Технології та протоколи телекомунікаційних систем та мереж", 2016. Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1188
 2. Горбатий І.В. Електронний навчально-методичний комплекс "Системи інформаційної безпеки", 2022. Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11816
 • Статті у фахових виданнях:
 1. Horbatyi I. V. Calculation of symbol error rate in a telecommunication systembased on amplitude modulation of many components / I. V. Horbatyi // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 8, No. 2, pp. 137–149 (2021). DOI: 10.23939/mmc2021.02.137. – Режим доступу до журн.: https://science.lpnu.ua/mmc/all-volumes-and-issues/volume-8-number-2-2021/calculation-symbol-error-rate-telecommunication
 2. Horbatyi I. Modernization of DVB-S2 Standard Using Signal-Code Constructions Based on Amplitude Modulation of Many Components / I. Horbatyi, Y. Yashchyshyn // International Journal of Electronics and Telecommunications. – 2020. – Vol. 66. – No. 2. – P. 315-320. DOI: 10.24425/ijet.2019.131880. – Режим доступу до журн.: http://ijet.pl/index.php/ijet/article/view/10.24425-ijet.2020.131880/698
 3. Yu. Bobalo, I. Horbatyi, I. Medynsky, M. Kiselychnyk, M. Melen. Semi-Markov reliability model of functioning of wireless telecommunication system with complex control system // Mathematical Modeling Computing. – 2019. – Vol. 6. - № 2. – P. 192-210. DOI:10.23939/mmc2019.02.192. – Режим доступу до журн.: http://science.lpnu.ua/mmc/all-volumes-and-issues/volume-6-number-2-2019
 4. Bobalo Yu., Horbatyi I., Kiselychnyk M. Investigation of influence of parameters of the digital telecommunication system on its efficiency // Przegląd elektrotechniczny. – 2019. – R. 95. - NR 9. – P. 62–66. DOI:10.15199/48.2019.09.12. – Режим доступу до журн.: http://pe.org.pl/articles/2019/9/12.pdf
 5. Bondariev A., Horbatyi I., Maksymiv I., Altunin S. Comparative Analysis of the Efficiency of Detecting Some Amplitude-Phase Modulated Signals in Wireless Communication Systems // International Journal of Electronics and Telecommunications. – 2019. – Vol. 65. – No. 3. – P. 449–453. DOI: 10.24425/ijet.2019.129798. – Режим доступу до журн.: http://ijet.pl/index.php/ijet/article/view/10.24425-ijet.2019.129798
 6. Bondariev A.P. Imitational modeling of synchronous measuring detector with increased noise immunity and precision / A.P. Bondariev, I.V. Horbatyi, H.I. Klym, I.P. Maksymiv // Measurement. – 2019, Vol. 136, P. 269-274. DOI:10.1016/j.measurement.2018.12.091. – Режим доступу до журн.: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224118312302
 7. Horbatyi I.V. Research on properties of devices for shaping and processing of signals based on amplitude modulation of many components / I.V. Horbatyi // Radioelectronics and Communications Systems. – 2018. – Vol. 61. - N 10. – Р. 467–476. DOI: 10.1109/TCSI.2016.2589078. – Режим доступу до журн.: https://link.springer.com/article/10.3103/S0735272718100047
 8. Bondariev А. Firmware implementation and experimental research of the phase-locked loop with improved noise immunity / А. Bondariev, S. Altunin, I. Horbatyi, І. Maksymiv // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 5/9 (95). – Р. 17–25. DOI:10.15587/1729-4061.2018.143178. – Режим доступу до журн.: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/143178
 9. Horbatyi I.V. Research of theoretical methods precision of the amplitude-phase-modulated signal spectrum calculation / I.V. Horbatyi // Automatic Control and Computer Sciences. – 2018, Volume 52, Issue 2, pp. 100–108. DOI:10.3103/S0146 411618020037. – Режим доступу до журн.: https://link.springer.com/article/10.3103/S0146411618020037
 10. Gorbatyy I.V. Optimization of signal-code constructions using the maximum efficiency criterion / I.V. Gorbatyy // Radioelectronics and communications systems. – New York, 2013. – Vol. 56, No. 12. – P. 560–567. DOI:10.3103/S0735272713120029. – Режим доступу до журн.: https://link.springer.com/article/10.3103/S0735272713120029
 11. Gorbatyy I.V. Investigation of the technical efficiency of state-of-the-art telecommunication systems and networks with limited bandwidth and signal power / I.V. Gorbatyy // Automatic Control and Computer Sciences. – New York, 2014. – Vol. 48, No. 1, P. 47–55. DOI:10.3103/S0146411614010039. – Режим доступу до журн.: https://link.springer.com/article/10.3103/S0146411614010039
 12. Горбатый И.В. Сигнальная эффективность радиотехнических и телекоммуникационных систем и сетей / И.В. Горбатый // Проблемы управления и информатики. – Киев, 2014. – №2. – С. 102–113.
 13. Klymash M.M. Decreasing of error probability in telecommunication access networks by using amplitude modulation of many components / M.M. Klymash, I.V. Gorbatyy // ECONTECHMOD. – Lublin – Rzeszow, 2014. – Vol. 3, No. 1. –P. 55-60.
 14. Горбатий І.В. Амплітудна модуляція багатьох складових / І.В. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2009. – Вип. 50. – С. 186–190. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26472/22-GorbatiyNEW.pdf?sequence=5
 15. Горбатий І.В. Метод та пристрій для здійснення амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – №646 : Електроніка. – С. 185–190.
 16. Горбатий І.В. Дослідження інформаційної ефективності амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – №681 : Електроніка. – С. 191–196.
 17. Горбатий І.В. Адаптивне передавання даних у волоконно-оптичних системах із використанням амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2011. – Вип. 60. – С. 172–181.
 18. Горбатий І.В. Теоретичні дослідження впливу параметрів каналу зв’язку на його пропускну здатність / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – №591 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 10–15.
 19. Горбатий І.В. Розробка математичної моделі радіоканалу космічний апарат – приймальна станція та її дослідження на прикладі проекту EgypSat-1 / І.В. Горбатий, В.І. Горбатий // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2008.– Вип. 46.–С. 162–170.
 20. Горбатий І.В. Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування Землі / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – №651 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 34–39.
 21. Горбатий І.В. Нові різновиди модуляції сигналу в цифрових радіорелейних системах передавання [Електронний ресурс] / І.В. Горбатий // Проблеми телекомунікацій. – Харків, 2013. – №2 (11). – С. 44–55. – Режим доступу до журн. : http://pt.journal.kh.ua/2013/2/1/132_gorbatyy_modulation.pdf/
 22. Горбатий І.В. Теоретичні дослідження ефективності підканалів безпровідних мереж, побудованих на основі технологій LTE / LTE-Advanced, при використанні різних видів модуляції сигналу / І.В. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – №818 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 204–210.
 23. Горбатий І.В. Дослідження точності методів визначення спектрів сигналів при здійсненні багатопозиційної імпульсної модуляції [Електронний ресурс] / І.В. Горбатий // Проблеми телекомунікацій. – Харків, 2015. – №2 (17). – С. 12–25. – Режим доступу до журн. : http://pt.journal.kh.ua/2015/2/1/152_gorbatyy_research.pdf/
 24. Горбатий І.В. Дослідження точності теоретичних методів визначення спектрів сигналів при здійсненні низькочастотної модуляції / І. Горбатий // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – №826 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 87–94.
 • Патенти:
 1. Патент № 56080 А Україна МПК7 H03Н15/00, H03M3/02. Цифровий фільтр // Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т. – №2002108552; Заявл. 28.10.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. №4.
 2. Патент № 56081 А Україна МПК7 H03Н15/00, H03M3/02. Цифровий фільтр // Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т., – №2002108553; Заявл. 28.10.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. №4.
 3. Патент №62369 А Україна МПК7 G01R19/02. Спосіб вимірювання середньоквадратичного значення напруги змінного струму та пристрій для його здійснення // Горбатий І. В. – №2003032170; Заявл.12.03.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.
 4. Патент №66111 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку в діапазоні частот від 0 до 50 МГц // Горбатий І. В. – №2003077094; Заявл.28.07.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 5. Патент №66141 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку на частоті F у діапазоні частот від 0 до 125 МГц // Горбатий І. В. – №2003087323; Заявл.04.08.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 6. Патент №66176 А Україна МПК7 Н04В3/40. Спосіб визначення первинної провідності втрат G0 симетричної лінії зв’язку в діапазоні частот від 0 до 125 МГц // Горбатий І. В. - №2003087516; Заявл.11.08.2003; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.
 7. Патент №91942 Україна, МПК (2009) Н04L27/34, Н04L27/20, Н03D3/00, Н04L5/00. Спосіб передавання даних за допомогою інформаційного сигналу, сформованого на основі амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий. – №а200905785 ; заявл. 5.06.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. №17. – 4 с.
 8. Патент №91950 Україна, МПК (2009) Н04L27/34, Н04L27/20, Н03D3/00, Н04L5/00. Пристрій для передавання даних за допомогою інформаційного сигналу, сформованого на основі амплітудної модуляції багатьох складових / І.В. Горбатий. – №а200909567 ; заявл. 18.09.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. №17. – 6 с.
 9. Патент 136900 Україна, МПК H04B 15/00, H04L 27/20, H04L 27/34, H04L 29/14, H04M 3/18 (2006.01). Пристрій захисту електронного кола від вхідного сигналу або завади з великою амплітудою / Горбатий І. В. – № u201903420; заявл. 04.04.2019; опубл. 10.09.2019, бюл. № 17/2019. – 5 с.
 10. Патент №139856 Україна, МПК H03H 11/04 (2006.01). Смуговий фільтр з електрично керованими шириною смуги пропускання та центральною частотою / Горбатий І. В. – № u201906858; заявл. 18.06.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020. – 5 с.

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2010 р. - стажування, TзОВ "Медіа-Вест", м. Львів, Україна.
 • 2011 р. - підвищення кваліфікації на семінарі психолого-педагогічних знань, Національний університет "Львівська політехніка", кафедра психології, педагогіки та права, м. Львів, Україна.
 • 2019 р. - наукове стажування та підвищення кваліфікації, Варшавська політехніка, Інститут радіоелектроніки та мультимедійних технологій, Факультет електроніки та інформаційних технологій, м. Варшава, Польща.
 • 2020 р. - підвищення кваліфікації за програмою модуля Н1М3 "Диджиталізація навчального процесу", Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

Нагороди та відзнаки

 • 2015 р. - Нагрудний знак Національного університету "Львівська політехніка" за заслуги перед "Львівською політехнікою".
 • 2020 р. - Грамота Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в навчальній та науковій роботі.

Контакти

ІТРЕ, каф. ТРР, 104. ХІ н.к., тел. +38(032)258-21-56 Е-пошта: giv@polynet.lviv.ua