Климаш Михайло Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климаш Михайло Миколайович
Климаш.jpg
д.т.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 22 червня 1960 року
Місце народження с. Козьова Сколівського району Львівської області
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка (нині ЛНУ імені Івана Франка)
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «Радіоелектронне матеріалознавство»
Галузь наукових інтересів Розвиток сучасних оптичних телекомунікаційних систем передавання інформації, мереж доступу, а також безпровідні радіотехнології та мобільний зв’язок
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Кафедра телекомунікацій

Климаш Михайло Миколайович - доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри телекомунікацій, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 22 червня 1960 року в с. Козьова Сколівського району Львівської області.

Освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка (нині ЛНУ імені Івана Франка) за спеціальністю «Радіоелектронне матеріалознавство».

Після закінчення навчання проходив офіцерську службу у складі Збройних Сил СРСР в Казахській РСР.

В 1984 році поступив на роботу до Львівської Філії Київського НДІ гідроприладів, де пройшов шлях від інженера до головного конструктора складової частини ДКР.

Активно займався науковою діяльністю, завершив навчання в аспірантурі захистом кандидатської дисертаційної роботи в галузі прикладної волоконної оптики у Санкт-Петербурзькому університеті телекомунікацій ім. проф.Бонч-Бруєвича (1994 р.).

У цей період наукові розробки були сконцентровані на створенні спеціалізованих волоконно-оптичних систем передавання інформації, в тому числідля високонадійних рухомих трактів зв’язку.

Робота завершилася серійним впровадженням волоконно-оптичних систем в спеціалізовані гідроакустичні комплекси.

Після переатестації наукового ступеня в спеціалізованій вченій раді Інституту фізики напівпровідників НАН України (1995 р.) працює в Національному університеті «Львівська політехніка».

Як науково-педагогічний працівник пройшов трудовий шлях від старшого викладача кафедри телекомунікацій (1995 р.) до професора кафедри (2008 р.), а з 2010 року – очолює її на посаді завідувача.

Отримав вчене звання доцента кафедри телекомунікацій (2002 р.), звання професора цієї кафедри (2011 р.).

Тематика докторської дисертації (Одеська національна академія зв’язку іменіім. О.С. Попова, 2007 р.) була спрямована на дослідження та розвиток транспортної телекомунікаційної інфраструктури України, оптичних транспортнихсистем, повністю оптичних мереж.

Тема дисертації: Підвищення ефективності оптичних транспортних систем. : Дис... д-ра наук: 05.12.02 — 2007.


М.М. Климаша обрано академіком Академії Зв’язку України і Міжнародної академії інформатизації (2008 р.).

Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

Під його науково-організаційним керівництвом на кафедрі телекомунікацій постійно проводяться дослідження за актуальною науково-дослідною тематикою ,виконуються держбюджетні та госпдоговірні дослідні роботи.

До наукових інтересів М.М. Климаша, що сформувалися у тісному контакті із фахівцями та науковцями України та світу, належить розвиток сучасних оптичних телекомунікаційних систем передавання інформації, мереж доступу, а також безпровідні радіотехнології та мобільний зв’язок.

Як науковець та педагог, веде активну роботу по підготовці фахівців в галузі телекомунікацій, заснував власну наукову школу «Інфокомунікаційні системи та мережі», підтримує плідні зв’язки із провідними науково-технічними організаціями в Україні та за кордоном.

М.М. Климаш має велику міцну родину, дружину, двох дочок та онуку. Життєве кредо Михайла Климаша: «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!»


Наукові інтереси

Наукові інтереси: оптичні транспортні телекомунікаційні мережі та системи, проблеми створення Національної інформаційної інфраструктури, радіомережі та технології зв’язку.

Видавнича діяльність

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2011 р).

Будучи завідувачем кафедри, у власному колективі проводить активну наукову та педагогічну діяльність, є автором більш ніж 60 науково-методичних праць та 6 навчальних посібників, в тому числі посібника з грифом МОН України.

У загальному доробку Михайла Миколайовича понад 170 наукових та науково-методичних публікацій, він є автором 10 монографій, 9 винаходів та авторських свідоцтв.


Контакти

ІТРЕ, каф.ТК, 302к. ХІ н.к., тел. 258-24-44

Адреса електронної пошти: klymash@journal.kh.ua.