Віблий Петро Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Віблий Петро Іванович
Віблий200.png
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 25.01.2013
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2019
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів
Власний сайт https://vulkan.lviv.ua/

Професійна діяльність

 • 2017 - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2017 ст.викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2005 асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 викладач-стажист

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Основи банківської справи та організації фінансово-кредитних установ. 2. Центральний банк і грошово-кредитна політика. 3. Банківська система

 1. Віблий П., Костевич Ю. Вплив війни на території України на світовий фондовий ринок // Галицький економічний вісник. – 2023. – № 1 (80). – С. 39–48.
 2. Viblyi P., Zakharin S., Bebko S., Nahorna N., Aloshyn S. New statistical and econometric approaches to assessing financial processes (banking sector, public debt, financial management) // International Journal of Industrial Engineering and Production Research. – 2020. – Vol. 31, iss. 4. – P. 609–624.
 3. Віблий П. І., Лащик І. І.,Гоменюк В. В. Перші результати урядової державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 135–137.
 4. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2015. - № 768.- С.
 5. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Валютне регулювання в Україні. Тези доповідей IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2015 – с. 63.
 6. Віблий П.І., Брень Р.В. Довгострокові кредити – перспективи сталого розвитку економіки України Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті»], (м. Одеса, 20-27 грудня 2010 р.). – Одеса: Одеський національний морський університет, 2010. – С. 10-13
 7. Віблий П.І., Гончарук Ю.В. Іноземний капітал в банківській системі України Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 591-592
 8. Віблий П.І., Винник Ю.Ю. Сучасний стан незалежності НБУ та його вплив на загальноекономічний стан країни Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012». – Выпуск 1. Том 18 Экономика – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 112-050 – С. 47-51.
 9. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перехід до інфляційного таргетування в Україні Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.3 -. 193 - 198.

4. Інвестування. 5. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. 6. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. 7. Фінанси.

 1. Viblyi P., Zakharchyn H., Butkevych O., Vakun O., Petrenko M. A model for protecting competitive advantages in the system for managing the innovative security of an engineering enterprise under the influence of digitalization of the economy // International Journal of Safety and Security Engineering (IJSSE). – 2023. – Vol. 13, No. 1. – P. 107–114. (SciVerse SCOPUS).
 2. Віблий П. І., Стець Н. С. Аналізування діяльності вітчизняних страхових компаній в умовах воєнного стану // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 69. – С. 180–183.
 3. Віблий П., Блавт А. Інвестиційний потенціал України в умовах війни // Галицький економічний вісник. – 2023. – № 3 (82). – С. 80–89.
 4. Viblyi P. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 4: колективна монографія / U. Ivaniuk, H. Levkiv, O. Podra, H. Leskiv, L. Gnylianska, L. Sai, Z. Zhyvko, L. Halkiv, T. Kulinich, I. Lashchyk, P. Viblyi, V. Safonova, L. Sukhomlyn, O. Sorochak, M. Gvozd, K. Protsak, N. Petryshyn. – Prague: Nemoros s.r.o., 2023. – 319 c.
 5. Віблий П. І., Лащик І. І., Болюбаш І. Я. Іноземне інвестування в економіку України в сучасних реаліях // Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 травня 2023 р.). – 2023. – C. 62–63.
 6. Віблий П. І., Лащик І. І., Кузик Н. В. Випуск державних цінних паперів в умовах війни // Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 травня 2023 р.). – 2023. – C. 113–115.
 7. Віблий П. І., Лащик І. І., Бардак Б. Б. Переваги інвестицій в українські стартапи // Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 травня 2023 р.). – 2023. – C. 57–59
 8. Віблий П. І., Коваль І. М. Інвестиції в Україні під час війни // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 16–17 листопада 2022 р., Херсон, Хмельницький. – 2022. – C. 110–112.
 9. Viblyi P. Financial regulation of investment activities of corporate structures in war conditions: монографія / P. Viblyi. – Lviv: Spolom, 2023. – 193 c.
 10. Віблий П. І., Кондратюк М. Д. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 3 (76). – С. 67–73.
 11. Віблий П. І., Гриневич О. Я. Світовий досвід інвестицій післявоєнної відбудови // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 4 (77). – С. 76–81.
 12. Віблий П. І., Лащик І. І., Коць О. О. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 1 (74). – С. 68–75.
 13. Viblyi P., Tkalenko S., Derii Z., Zakharin S., Zakharina M., Investigating social and economic components of strategic business development conditions in an information economy: a case of Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1352 : International сonference on advances in digital science (ICADS 2021), Salvador, Brazil, 19–21 February 2021. – P. 390–402.
 14. Віблий П. І., Лащик І. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Галицький економічний вісник. – 2021. – №3(70) 2021. – С. 71–78.
 15. Віблий П. І., Скіп* Р. А. Аналіз динаміки капітальних інвестицій в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 12 (44), т. 2. – С. 101–110.
 16. Віблий П. І., Папірник С. Є. Аналіз іноземних інвестицій в економіку України: сучасний стан та напрями оптимізації // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 11 (43), т. 3. – С. 9–15.
 17. Віблий П.І., Горбова Х.В. Оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпорацій. Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2013 – с. 33-35.
 18. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»..-Львів - 2015 – с. 40-41.
 19. Віблий П.І., Смірнова Т.О., Гориславець П.А., Ільчук П.Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків Вісник НУ "ЛП" №668 Проблеми економіки та управління. Львів: НУ "ЛП", 2010. с.177-182.
 20. Віблий П.І., Паранчук С.В. Трансформація систем фінансового менеджменту в умовах переходу до постіндустріальної економіки Проблеми науки. – 2011. -- № 7. – С. 34-40.
 21. Віблий П.І. Фінансові важелі стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності корпоративних структур Проблеми науки. – 2011. -- № 6. – С. 17-20.
 22. Віблий П.І., Горбова Х.В. Регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектора за рахунок внутрішніх фінансових джерел Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів.- 2012. - №749 – с.128-134.
 23. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансування інвестиційних витрат на реалізацію інноваційної діяльності у корпоративному секторі Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 – 7 – С. 183 – 188.
 24. Віблий П.І., Горбова Х.В. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» - Львів. – 2013. - №1 – с.60-68
 25. Віблий П.І., Горбова Х.В., Гринаш Л.П. Розробка методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 26. Віблий П.І.Інструменти підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі / Віблий П.І., Горбова Х.В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 27. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзом Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.1– С. 197-202.
 28. Віблий П.І. Проблеми та перспективи інтеграції виробничих підприємств України до Євросоюзу / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів: тези доповідей І Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції . – Львів: Видавництво Львівської олітехніки , 2016. c.46.
 29. Віблий П.І. Перспективи міжнародної фінансової співпраці України / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінанси, банківництво, страхування». – Львів. – 2016. – с. 102-103.
 30. Віблий П.І. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в україні / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // III Міжнароднана науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.40.
 31. Віблий П.І. Інвестування інноваційних процесів / Віблий П.І., Іванчо С.В. // Матеріали III Міжнароднаної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.41.
 32. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Міжнарожна науково-практична конференція «Економіка і менеждмент 2017: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2017 р.: в 11 т. – Дніпро: Біла К.О., 2017., с.20-23.
 33. Віблий П.І. Сучасний стан та проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / Віблий П.І., Хома І.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.87.
 34. Віблий П.І. Інвестиційна привабливість України. Ризики та чинники, що сприяють негативному впливу на інвестиційний клімат / Віблий П.І., Дейнека В.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.912.
 35. Віблий П.І. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат України / Віблий П.І., Бицька О.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.20.
 36. Віблий П.І. Стан інвестиційного клімату і Україні в сучасних умовах / Віблий П.І., Пацай Т.Р. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.222-235.
 37. Віблий П.І. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні / Віблий П.І., Пендрак З.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.124-126.
 38. Віблий П.І. Особливості та перспективи інвестування венчурних малих підприємств в Україні / Віблий П.І., Стасів С.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.31-32.
 39. Віблий П.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / Віблий П.І., Яцик М.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.33.
 40. Vibluy P. Investment in Higher Education Development / Gorbova H., Levtchuk N., Margasova V., Vibluy P. // Modern Science -Moderní věda. -Praha.-ČeskáRepublika.-2016. -№ 2. – с.67-71.
 41. Petro I. Viblyi Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese Cooperation in the fields of investment and innovation / Іеvgen V. Smyrnov Petro I. Viblyi Sergii V. Zakharin // Актуальні проблеми економіки № 2, - 2017, с.38-43.
 42. Viblyj P.I. Features and main stages of ukrainian banks lead generation in social networks / L. P. Bondarenko, Viblyj P.I. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 3, - 2017. Режим доступу до журналу: http://economy.nayka.com.ua
 43. Віблий П.І. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 858 – 2016. – с. 156-160.
 44. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № – 2017. – с.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур. Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2012 р.

Участь у держбюджетних темах

 • «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», Національний університет “Львівська політехніка” (№Д.Р. 0110U001094), в ході виконання якої здобувач обгрунтував теоретико–методологічні та науково–практичні засади трансформації механізму фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпоративного сектору з урахуванням перспектив посткризового зростання (акт від 05.12.2011 р).

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо–господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні», кафедра фінансів Національного університету “Львівська політехніка” (№Д.Р. 0108U010402), в рамках якої здійснено аналітичне оцінювання тенденцій і особливостей процесів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності виробничих корпорацій. 2011р.

Підвищення кваліфікації

 • 2021 р. навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ "Львівська політехніка" (180 год).
 • 2016-2017 рр. підвищив кваліфікацію через проходження семінарів педагогічних знань (з 10.10. 2016 р. по 16.06. 2017 р., 108 годин, посвідчення №035-17 від 14.06.2017 р.).

Стажування

 • 2018-2021 рр. – Навчальний центр Національного банку України
 • 2020 р. пройшов міжнародне стажування у м. Люблін (Польща) In the international skills development "The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom platform" (20-27 липня, 2020 р., 45 год. 1,5 кредитів EKTS). Сертифікат № 0195/2020 від 27.07.2020.
 • 2020 р. пройшов освітньо-наукове стажування у Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень, м. Прага, Чехія із 10.03.2020 р. по 10.04.2020 р. (180 годин – 6 кредитів ЄКТС).
 • 2017 р. пройшов стажування у Міжнародному Інституті Інновацій “Освіта-Наука-Розвиток” у Варшаві (Сертифікат №002 в період з 01.02.2017 р. по 30.04.2017 р., 150 годин.).
 • 2016 р. пройшов стажування без відриву від виробництва у Львівському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», м.Львів (з 15.02.2016 р. по 13.05.2016 р.);.
 • 2010 р. пройшов стажування без відриву від виробництва у ПАТ АКБ “Львів”

Сертифікати В2

 • 2020 р. отримав сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2 (IELTS) (Сертифікат Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, м. Прага, Чехія від 10.04.2020 р.)
 • 2018 р. отримав сертифікат про володіння польською мовою на рівні В2 (Сертифікат Варшавського університету і центру польської мови і культури «Polonicum» від 23.02.2018 р.).

Нагороди

 • Відзначений Подякою Національного університету "Львівська політехніка" (2013 р.).

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Віблий П.І. Міжнародний страховий ринок: навчальний посібник / І. І. Лащик, П. І. Віблий. – Львів: "СПОЛОМ", 2023. – 174 c. (ІSВN 978-966-919-975-1).
 2. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 272 с.(ІSВN 966-351-047-1).* Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України/

Монографії

 1. Viblyi P. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 4: колективна монографія / U. Ivaniuk, H. Levkiv, O. Podra, H. Leskiv, L. Gnylianska, L. Sai, Z. Zhyvko, L. Halkiv, T. Kulinich, I. Lashchyk, P. Viblyi, V. Safonova, L. Sukhomlyn, O. Sorochak, M. Gvozd, K. Protsak, N. Petryshyn. – Prague: Nemoros s.r.o., 2023. – 319 c.
 2. Viblyi P. Financial regulation of investment activities of corporate structures in war conditions: монографія / P. Viblyi. – Lviv: Spolom, 2023. – 193 c.
 3. Viblyi P. Financial regulation of investment activities of corporate structures: монографія / P. Viblyi. – Lviv: Spolom, 2022. – 164 c.
 4. Віблий П.І. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / L. Moroz, О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, I. Alieksieiev, A. Mazur, І. І. Лащик, Н. В. Мороз, Л. П. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.
 5. Віблий П.І., Горбова Х. В. Економічна ефективність інвестиційної діяльності корпоративних структур: Монографія. – Львів - Сполом, 2015. – 184 с.
 6. Скворцов І.Б., Горбова Х.В., Віблий П.І. Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств в умовах концесії Монографія. – Львів-Дрогобич: Посвіт. – 2013. – С 196. (ISBN 978-966-2763-73-7).
 7. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур Монографія. – Дрогобич: Посвіт. – 2014. – С 188. (ISBN 978-617-7235-04-09).
 8. Захаркіна Л. С. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: колективна монографія / Л. С. Захаркіна, І. О. Ахновська, Н. О. Байстрюченко, І. С. Барбанова, В. Є. Болгов, І. М. Боярко, П. І. Віблий, Л. Л. Гриценко, М. Д. Домашенко, О. В. Захарова, С. І. Колосок, О. О. Котенко, О. Є. Кузьмін, Л. С. Лісовська, В. Л. Осецький, Н. О. Підлужна, Г. В. Рачинська, В. В. Романчукевич, Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида, В. Ю. Стрілець, Л. М. Таранюк, К. В. Таранюк, І. Л. Татомир, А. А. Теребух, М. В. Троян, В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко, Г. Р. Копець, І. Я. Кулиняк, Т. О. Петрушка, В. О. Терлецька, Н. Т. Гринів, І. І. Лащик, А. Ю. Ярмошук, Т. Б. Данилович, Т. В. Наконечна, О. Ю. Ємельянов, А. В. Симак, Матвєєва Ю.А., Мирошниченко Ю.О.. – Суми: 2019. – 200 c.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Viblyi P., Zakharchyn H., Butkevych O., Vakun O., Petrenko M. A model for protecting competitive advantages in the system for managing the innovative security of an engineering enterprise under the influence of digitalization of the economy // International Journal of Safety and Security Engineering (IJSSE). – 2023. – Vol. 13, No. 1. – P. 107–114. (SciVerse SCOPUS).
 2. Віблий П. І., Стець Н. С. Аналізування діяльності вітчизняних страхових компаній в умовах воєнного стану // Інфраструктура ринку. – 2022. – Вип. 69. – С. 180–183.
 3. Віблий П., Блавт А. Інвестиційний потенціал України в умовах війни // Галицький економічний вісник. – 2023. – № 3 (82). – С. 80–89.
 4. Віблий П., Костевич Ю. Вплив війни на території України на світовий фондовий ринок // Галицький економічний вісник. – 2023. – № 1 (80). – С. 39–48.
 5. Віблий П. І., Кондратюк М. Д. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 3 (76). – С. 67–73.
 6. Віблий П. І., Гриневич О. Я. Світовий досвід інвестицій післявоєнної відбудови // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 4 (77). – С. 76–81.
 7. Віблий П. І., Лащик І. І., Коць О. О. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства // Галицький економічний вісник. – 2022. – № 1 (74). – С. 68–75.
 8. Viblyi P., Tkalenko S., Derii Z., Zakharin S., Zakharina M., Investigating social and economic components of strategic business development conditions in an information economy: a case of Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1352 : International сonference on advances in digital science (ICADS 2021), Salvador, Brazil, 19–21 February 2021. – P. 390–402.
 9. Віблий П. І., Лащик І. І. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Галицький економічний вісник. – 2021. – №3(70) 2021. – С. 71–78.
 10. Viblyi P., Zakharin S., Bebko S., Nahorna N., Aloshyn S. New statistical and econometric approaches to assessing financial processes (banking sector, public debt, financial management) // International Journal of Industrial Engineering and Production Research. – 2020. – Vol. 31, iss. 4. – P. 609–624.# Віблий П. І., Скіп* Р. А. Аналіз динаміки капітальних інвестицій в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 12 (44), т. 2. – С. 101–110.
 11. Віблий П. І., Папірник С. Є. Аналіз іноземних інвестицій в економіку України: сучасний стан та напрями оптимізації // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 11 (43), т. 3. – С. 9–15.
 12. Віблий П. І., Лащик І. І., Дяків П. І. Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі України // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 4 (65). – С. 121–127.
 13. Віблий П. І., Лащик І. І., Бондаренко Л. П. Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 39. – С. 190–195
 14. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 159–161.
 15. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Перспективи розвитку інвестиційних фондів // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 217–220.
 16. Віблий П. І., Лащик І. І., Мізюк І. Я. Токенізація платежів і як вона міняє світ // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 32–34.
 17. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Ризики інвестування в електромобілі // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 19–21.
 18. Віблий П. І., Лащик І. І., Тарабінович А. Б. Аналізування інструментів монетарної політики Національного банку України та їх впливу на економіку // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 93–94.
 19. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Тенденції прямих іноземних інвестицій в Україну // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 192–194.
 20. Віблий П. І., Лащик І. І., Добрицька Н. І. Зарубіжний досвід подолання інфляції // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 46–47.
 21. Віблий П. І., Лащик І. І., Карпенко А. О. Інфляційне таргетування в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 19–20.
 22. Віблий П. І., Лащик І. І., Котурбаш І. О. Проблеми розвитку банківського сектору в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 119–121.
 23. Віблий П. І., Лащик І. І., Ліщинська У. М. Проблеми франчайзингу в Україні // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 263–266.
 24. Віблий П. І., Лащик І. І., Ліщинська У. М. Сучасний стан ринку франчайзингу в Україні // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 253–256.
 25. Віблий П. І., Лащик І. І., Рижко М. А. Інвестиційна привабливість підприємства // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 264–268.
 26. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Прямі іноземні інвестиції в Польщі // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 6–10.
 27. Віблий П. І., Лащик І. І., Саган А. М. Прямі іноземні інвестиції в Україні // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 81–84.
 28. Віблий П. І., Лащик І. І., Тарабінович А. Б. Аналіз діяльності Світового банку в Україні // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 178–179.
 29. Віблий П. І., Лащик І. І.,Гоменюк В. В. Перші результати урядової державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 135–137.
 30. Віблий П. І.,Лащик І. І., Гоменюк В. В. Стан розвитку валютної лібералізації в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 11–12.
 31. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Інвестування в мистецтво, спорт та відпочинок // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Миколаїв. – 2020. – C. 188–191.
 32. Віблий П. І., Лащик І. І., Гусаченко К. Інноваційна діяльність промислових підприємств // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 213–216.
 33. Віблий П. І., Лащик І. І., Добрицька Н. І. Вдосконалення інструментів грошово-кредитної політики НБУ // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 91–92.
 34. Віблий П. І., Лащик І. І.,Дума Н. І. Аналізування облікової ставки як одного із важливих інструментів грошово-кредитної політики НБУ // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 107–108.
 35. Віблий П. І., Лащик І. І., Дума Н. І. Золотовалютні резерви: джерела формування, функції та аналіз динаміки в Україні // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 132–135.
 36. Віблий П. І., Лащик І. І., Карпенко А. О. Валютні інтервенції як інструмент валютного регулювання в Україні // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.). – 2020. – C. 38–41.
 37. Віблий П. І., Лащик І. І., Катрич Н. Б. Інвестиційний потенціал ринку золота в Україні // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 261–263.
 38. Віблий П. І., Лащик І. І., Катрич Н. Б. Перспектива інвестицій у вітчизняну нерухомість // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 157–159.
 39. Віблий П. І., Лащик І. І., Котурбаш І. О. Банківські системи країн Латинської Америки: правові і організаційні основи // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17 квітня 2020 р.). – 2020. – C. 137–140.
 40. Віблий П. І., Лащик І. І., Кухар М. В. Інвестиції в економіку України // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [15–16 квітня 2020 р., Харків]. – 2020. – C. 10–13.
 41. Віблий П. І., Жарчинська А. Ю. Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 8–13.
 42. Віблий П. І., Лащик І. І., Кремінь М. О. Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 1.
 43. Віблий П. І., Селецька Т. О. Венчурний капітал як спосіб фінансування стартапів // ΛΌΓΟΣ : сollection de papiers scientifiques / OP «Plateforme scientifique européenne». – 2019. – Vol. 1 : Sur les matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale «La science et la technologie à l'ère de la société de l'information», 3 mars 2019, Bordeaux, France. – P. 38–40.
 44. Viblyi P., Chubka O., Lyvdar M. Public financial policy on industry sphere: foreign experience and problems of implementation in Ukraine // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 55–62.
 45. Віблий П. І., Гандзюк Ю. О. Емпіричне дослідження потенціалу інвестування в креативні індустрії в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 875. – С. 195–201.
 46. Віблий П. І., Лащик І. І., Хоркава Н. Б. Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 298–304.
 47. Viblyi P., Ilchuk P., Lashchyk I. Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 88–93
 48. Віблий П. І., Лащик І. І., Бондаренко Л. П. Модель антикризового управління комерційним банком // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2018. – № 4 (12). – С. 69–74.
 49. Viblyj P., Bondarenko L. P. Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks // Ефективна економіка. – 2017. – № 3. – С. 10–16.
 50. Віблий П. І., Бондаренко Л. П., Ільчук П. Г. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – С. 156–160.
 51. Viblyi P. I., Zakharin S. V., Smyrnov І. V. Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese cooperation in the fields of investment and innovation // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 38–43.
 52. Віблий П.І. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в україні / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // III Міжнароднана науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.40.
 53. Віблий П.І. Інвестування інноваційних процесів / Віблий П.І., Іванчо С.В. // Матеріали III Міжнароднаної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.41.
 54. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Міжнарожна науково-практична конференція «Економіка і менеждмент 2017: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2017 р.: в 11 т. – Дніпро: Біла К.О., 2017., с.20-23.
 55. Віблий П.І. Сучасний стан та проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / Віблий П.І., Хома І.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.87.
 56. Віблий П.І. Інвестиційна привабливість України. Ризики та чинники, що сприяють негативному впливу на інвестиційний клімат / Віблий П.І., Дейнека В.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.912.
 57. Віблий П.І. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат України / Віблий П.І., Бицька О.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.20.
 58. Віблий П.І. Стан інвестиційного клімату і Україні в сучасних умовах / Віблий П.І., Пацай Т.Р. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.222-235.
 59. Віблий П.І. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні / Віблий П.І., Пендрак З.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.124-126.
 60. Віблий П.І. Особливості та перспективи інвестування венчурних малих підприємств в Україні / Віблий П.І., Стасів С.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.31-32.
 61. Petro I. Viblyi Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese Cooperation in the fields of investment and innovation / Іеvgen V. Smyrnov Petro I. Viblyi Sergii V. Zakharin // Актуальні проблеми економіки № 2, - 2017, с.38-43.
 62. Viblyj P.I. Features and main stages of ukrainian banks lead generation in social networks / L. P. Bondarenko, Viblyj P.I. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 3, - 2017. Режим доступу до журналу: http://economy.nayka.com.ua
 63. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № – 2017. – с.
 64. Віблий П.І. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 858 – 2016. – с. 156-160.
 65. Віблий П.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / Віблий П.І., Яцик М.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.33.
 66. Vibluy P. Investment in Higher Education Development / Gorbova H., Levtchuk N., Margasova V., Vibluy P. // Modern Science -Moderní věda. -Praha.-ČeskáRepublika.-2016. -№ 2. – с.67-71.
 67. Віблий П.І. Проблеми та перспективи інтеграції виробничих підприємств України до Євросоюзу / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів: тези доповідей І Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції . – Львів: Видавництво Львівської олітехніки , 2016. c.46.
 68. Віблий П.І. Перспективи міжнародної фінансової співпраці України / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінанси, банківництво, страхування». – Львів. – 2016. – с. 102-103.
 69. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»..-Львів - 2015 – с. 40-41.
 70. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2015. - № 768.- С.
 71. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Валютне регулювання в Україні. Тези доповідей IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2015 – с. 63.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Віблий П.І. Фінанси, гроші та кредит (Finance, Money and Credit). Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат №03870 від 30.03.21 р.
 2. Віблий П.І. Фінанси, гроші та кредит. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. – Сертифікат №03828 від 18.03.21 р.
 3. Віблий П.І. Інвестування. Investment. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – Сертифікат №03136 від 04.02.20 р.
 4. Віблий П.І. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик, Н. Г. Синютка. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02635 від 03.01.19 р.
 5. Віблий П.І. Монетарна політика. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. – Сертифікат №02243 від 16.04.18 р.
 6. Віблий П.І. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс / Коць О. О., Віблий П. І. - Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2016. – Сертифікат №1799 від 16.12.16 р.
 7. Віблий П.І. Інформаційні системи і технології у фінансах. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту підприємництва та перспективних технологій / Коць О. О., Ільчук П. ., Горбова Х. В., Віблий П. І. – Національний університет Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – Сертифікат №870 від 02.07.14 р.https://vulkan.lviv.ua/

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри з виховної та професійно-орієнтаційної роботи.


Кафедра фінансів