Бондаренко Лідія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:11, 15 серпня 2022, створена Бондаренко Лідія (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Бондаренко Лідія Петрівна
Бондаренко.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК № 000351
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 23.10.2018 р., АД № 001337
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2016 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2010 – 2016 асистент кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 аспірант кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий аналіз в корпораціях:

 1. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 2. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.
 3. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223.
 4. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.

2. Financial analysis in corporations

 1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
 2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.

3. Фінансова звітність

 1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.

4. Financial statements

 1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
 2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації:

«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Участь у держбюджетних темах:

ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).

Участь у кафедральних темах:

 1. Здійснення науково-дослідних робіт відповідно до наукового напрямку кафедри фінансів "Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств" номер державної реєстрації № 0112U000799 (підрозділ 3.6 у 2016 р.) .
 2. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації через проходження семінарів педагогічних знань (з 01.02. 2021 р. по 31.05. 2021 р., 180 годин).
 2. Підвищення кваліфікації через тренінги Національного Банку України (2019-2021 рр.).
 3. Стажування у Міжнародному Інституті Інновацій “Освіта-Наука-Розвиток” у Варшаві (Сертифікат №76 в період з 01.06.2016 р. по 30.11.2016 р., 150 годин.).
 4. Стажування у ДП «Західгеодезкартографія» (з 16.01 по 14.04 2017 р.).
 5. Підвищення кваліфікації через проходження семінарів педагогічних знань (з 10.10. 2016 р. по 16.06. 2017 р., 108 годин).
 6. Стажування у Львівський банківський університет (з 03.01 по 03.04 2022 р.).

Основні публікації

Монографії

 1. Бондаренко Л.П. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики пандемії та пріоритети ЄС / Л. П. Бондаренко, О. О. Коць, І. І. Лащик, Н.В. Мороз. – Львів : Видавництво “Новий світ-2000”, 2022. – 171 с.
 2. Бондаренко Л. П. Банківська система України: тенденції розвитку та наслідки кризи covid-19: колективна монографія / Л. П. Бондаренко, Н.В. Мороз. – Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. Іnternational Science Group. – 2021, 660 р. – p. 358-375. – Boston.
 3. Бондаренко Л. П. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України: колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. І. Лащик, А. І. Якимів. – Львів : Видавництво “Новий світ-2000”, 2018. – 180 с.
 4. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Bondarenko L. Net stable financing ratio of NSFR and possible consequences of its implementation for the Ukrainian banking sector / L. Bondarenko // Електронне фахове видання з економіки "Економіка і суспільство". – Мукачево. – 2022. – № 37. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1202/1157.
 2. Бондаренко Л.П. Розвиток ринку Фінтех у світі та в Україні / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, Р.Й. Желізняк, О.О. Бонецький // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2021. – Том 6. – №41. – С.121-127.
 3. Bondarenko L. Big Data Analysis for Structuring FX Market Volatility due to Financial Crises and Exchange Rate Overshooting / L. Bondarenko, O. Veres, P. Ilchuk , O. Kots // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. – Р. 1488–1499.
 4. Бондаренко Л.П. Впровадження буферів капіталу як інструментів макропруденційного регулювання українського банківського сектору / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2021. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8657 .
 5. Бондаренко Л.П. Закордонний досвід використання облікової ставки як інструмента макроекономічного регулювання / Л.П. Бондаренко, Р.А. Скіп // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/1/6861.
 6. Бондаренко Л.П. Bank’s short-term liquidity coverage ratio (LCR) and its impact on the banking liquidity management / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, М.П. Політило // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7881
 7. Бондаренко Л.П. Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, І.І. Лащик // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2020. – №39. – С. 190-195 – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/33.pdf.
 8. Бондаренко Л.П. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб’єктами корпоративних облігацій / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, П.Г. Ільчук // Електронне фахове видання з економіки "Економіка і держава". – Київ. – 2020. – № 10. – Режим доступу: http http://www.economy.in.ua/pdf/10_2020/4.pdf.
 9. Бондаренко Л.П. Дослідження ролі облікової ставки НБУ в макроекономічному регулюванні економіки України / Л.П. Бондаренко, Р.А. Скіп // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1605185521290.pdf.
 10. Бондаренко Л.П. Ukrainian cryptocurrency implementation as a tool for the digital economy development / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2020. – № 2. – С. 49-53.
 11. Бондаренко Л.П. Основні підходи до трактування поняття “кооперація” як багатогранного явища / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, О.В. Дідух // Наукове фахове видання “Економіка та держава”. – №10. – 2019. – С.73-77.
 12. Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 13. Бондаренко Л.П. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, А.Б. Тарабінович // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/54.pdf.
 14. Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 15. Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 16. Бондаренко Л.П. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, А.Б. Тарабінович // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/54.pdf.
 17. Bondarenko L.P. Principles of professional management of multi- apartment buildings / L.P. Bondarenko, N.V. Moroz, O. M. Chubka // Науковий вісник Полісся: науковий економічний журнал. – 2018. – №2(14). – Ч.2. – С. 150-156.
 18. Бондаренко Л. П. Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, О.М. Чубка // Вісник Одеського національного університету: науковий журнал. – Серія “Економіка”:. – 2018. – Том 23. – Вип. 2(67). – С. 132-136.
 19. Бондаренко Л. П. Модель антикризового управління комерційним банком / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, І.І. Топій // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 4. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15239085608940.pdf.
 20. Бондаренко Л.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2018. – № 3. – С. 5-8.
 21. Бондаренко Л.П. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Л.П. Бондаренко, Р.Д. Бала // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Том 2. – №23. – С.24-31
 22. Бондаренко Л.П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. –2017. – №3 (189). – С. 316 – 325.
 23. Bondarenko. L.P. Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks / L.P. Bondarenko, P.I. Viblyj // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2017. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5486.
 24. Бондаренко Л.П. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №16. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2888-kots-o-o-bondarenko-l-p-khorkava-n-b-napryami-pidvishchennya-investitsijnoji-privablivosti-cherez-zdijsnennya-kapitalnikh-investitsij.
 25. Бондаренко Л.П. Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві / Л.П. Бондаренко, М.І. Тарнавський // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2017. – № 7. – С. 47-52.
 26. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 27. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.

Інші публікації

 1. Bondarenko L.P. Advanced methods of applying blockchain technology in the financial sector / l. P. Bondarenko // Abstracts of International scientific conference on «Risk management in financial sector», Lviv – 2019. (6-7 December). – pp. 36-37.
 2. Bondarenko L.P. Prudential banking supervision in Ukraine / l. P. Bondarenko, O.O. Kots, D. Tsyros // The materials of 9-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 14-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2019. – (21-22 November). – pp. 159-160.
 3. Бондаренко Л.П. Державні публічні закупівли в Україні в епоху діджиталізації / Л.П. Бондаренко, О.Б. Курило, Н.Г. Синютка, О.О. Коць // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених “Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми і перспективи ”, Львів – 2019. – (23-24 квітня). – С.51-52.
 4. Bondarenko L.P. Theoretical approach to the banking crisis management model / l. P. Bondarenko, I.I. Lashchyk // The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp.166-167.
 5. Bondarenko L.P. Implementing Digital Tax Administration in Ukraine / l. P. Bondarenko, N. G. Synutka, O.B. Kurylo// The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp. 176-177.
 6. Бондаренко Л.П. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ( 24-25 квітня 2018 р., м. Львів). – С. 53-54.
 7. Бондаренко Л.П. Основні напрями інноваційного розвитку банківського сектору України / Бондаренко Л.П., Віблий П.І., Лащик І.І. // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів – 2018. – (17-20 квітня). – С. 81-82.
 8. Бондаренко Л.П. Bitcoin як інноваційна цифрова валюта сьогодення / Л.П. Бондаренко, В.В. Прокопчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», Львів. – 2018. – (24-25 квітня). – С.128-129.
 9. Бондаренко Л.П. Показники інтерналізації підприємств та динаміка їхніх значень / / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Дослідження з економіки в 2018 році. Збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції. - Краматорськ. – 2018. – (02.02). – С. 36-39.
 10. Бондаренко Л.П. Ключові проблеми роботи українських банків у соціальних мережах Facebook і Twitter / Л.П. Бондаренко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Львів. – 2017. – С. 24.
 11. Бондаренко Л.П. Banks lead generation advantages in social networks / Л.П. Бондаренко // Наукові дослідження в Україні та світі. Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - Краматорськ. – 2017. – С.71-72.
 12. Бондаренко Л.П. Шляхи вдосконалення управління дебіторскьою заборгованістю / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні. Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції. - Кривий Ріг. – 2017. – С. 296-297.
 13. Бондаренко Л.П. Банківські депозити, як інструмент збереження заощаджень домогосподарств / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Сімнадцяті економіко-правові дискусії. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів. – 2017. – С. 63-64.
 14. Бондаренко Л.П. Кредитні установи небанківського типу та їх роль на ринку позикового капіталу України / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . - Ужгород. – 2017. – С. 60-61.
 15. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / Л.П. Бондаренко,П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . - Львів. – 2017. – С. 40.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Бондаренко Л.П. «Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс // Л.П. Бондаренко., І.Б. Хома, О.М. Чубка – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2022. Сертифікат № 04545 від 28.02.22 р.
 2. Бондаренко Л.П. «Фінансовий аналіз». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. Сертифікат № 03940 від 22.04.21 р.
 3. Бондаренко Л.П. «Фінансовий аналіз у корпораціях» (“Financial Analysis in Corporations”). Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. Сертифікат № 03806 від 10.03.21 р.
 4. Бондаренко Л.П. «Фінансовий аналіз». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2021. Сертифікат № 03940 від 22.04.21 р.
 5. Бондаренко Л.П. «Фінансова звітність» (Financial Statements) англ. мова». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. Сертифікат № 03130 від 27.01.2020 р.
 6. Бондаренко Л.П. «Фінансовий аналіз у корпораціях». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко, І.Б. Хома. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. Сертифікат № 03471 від 26.10.20 р.
 7. Бондаренко Л.П. «Фінансова звітність». Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко, О.Б. Курило, М.П. Політило. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. Сертифікат № 02824 від 24.05.19 р.
 8. Бондаренко Л.П. Фінансовий аналіз (Financial Analysis) англ. мова. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. Сертифікат № 02730 від 25.03.19 р.
 9. Бондаренко Л.П. Економіка та управління документознавчою документацією. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» // Л.П. Бондаренко, М.П. Політило. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. Сертифікат № 02244 від 16.04.18 р.
 10. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
 11. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.
 12. Бондаренко Л.П. Фінансовий аналіз (Financial Analysis) англ. мова. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. Сертифікат № 02730 від 25.03.19 р.

Додаткові відомості

Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження криптовалют, блокчейн технологій, управління ліквідністю та фінансовою стійкістю банків.


Кафедра фінансів