Бенч Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бенч Андрій Ярославович
Bench.jpg
к.т.н., старший викладач кафедри
Дата народження 28.06.1974 р.
Місце народження м. Трускавець
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів надійність та контроль якості програмного забезпечення.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Бенч Андрій Ярославович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка.

Біографічна довідка

Народився 28 червня 1974 року в місті Трускавець.

У 1996 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка».

Працював на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника.

В 2004 році присвоєно звання кандидата технічних наук.


Захоплення: ІТ, фотографія.

Основні лекційні курси

 • «Проектування програмно-апаратних засобів»,

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13492

 • «Модеми телекомунікаційних систем»,

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7069

 • «Introduction to IoT»,

http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7983

Наукова робота

Тема дисертації

У 2003 році в НУ «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію «Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю». [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.12.13 / Бенч Андрій Ярославович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2003. — 223 арк.: рис. — арк. 164-176

Науковий керівник: Бобало Юрій Ярославович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»

Напрям наукових досліджень

 • надійність та контроль якості програмного забезпечення;
 • embedded systems;
 • edge computing;
 • IoT;
 • AI.

Вибрані публікації

Має 40 наукових публікацій, 9 з них у закордонних виданнях. Підготовано 7 методичних публікацій.

 1. Andriy Bench. Movidius performance. https://github.com/softserveinc-rnd/blog/tree/master/movidius
 2. Andriy Bench. Movidius 2 evaluation. https://github.com/softserveinc-rnd/blog/tree/master/movidius-2
 3. Andriy Bench, Nazariy Onyshko. Google TPU Performance. https://github.com/softserveinc-rnd/blog/tree/master/tpu
 4. Andriy Bench. WILL MACHINES SEE WITH MOVIDIUS? https://softserveinc.com/en-us/blog/will-machines-see-with-movidius/
 5. Andriy Bench. EASY RIDE: PROTOTYPING BIOSENSORS WITH ARDUINO. https://softserveinc.com/en-us/blogs/prototyping-biosensors-arduino/
 6. Smart Coffee Machine Barista. https://demo.softserveinc.com/barista/
 7. Chasm, a VR Application. https://softserveinc.com/en-us/resources/demo/
 8. BioLock: Smart Authentification System. https://demo.softserveinc.com/biolock/
 9. Програмні засоби для створення інтерактивних презентацій / А. Бенч, О. Бенч // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали наук.-практ. конф., 18-19 лют. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 17-19.
 10. Енергетичні спектри сигналів, що представляють україномовні тексти / Б. А. Мандзій, A. Бенч // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 157-161. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 645). — Бібліогр.: 5 назв.
 11. Spectral characteristics of cyrillic letters encoded byline codes for digital transmission /B. Mandziy, A. Bench, Y. Lipinsky //System modelling and control : XIII Intern. conf., Oct. 12-14, 2009, Zakopane,Poland / Tech. Univ. of Lodz. — Lodz, 2009. — [4 p.]. — Bibliogr.: 1 title.
 12. Мандзій Б., Васильцов І., Бенч А.. Модель внутрішньої резистивно — індуктивної завади у кристалах мікросхем // Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика. Доповіді. — Львів.- 2001.-С.54-58.
 13. Mandziy B., Vasiltsov I., Bench A. Analysis of Soft Faults’ Mathematical Model Based on Resistive-Inductive Model of Internal Noises in VLSI // Proceedings of the International Conference TCSET’ 2002 .-Lviv-Slavsk.- 2002.- P.42
 14. Vasiltsov I., Mandziy B., Bench A. Approach to Solve the Reliability Problem at Packaging Level in the matrix VLSI // Proceedings of 23rd International Conference on Microelectronics.- Vol. 2.-Nis.- 2002.-P. 703-706.
 15. Vasiltsov I.V., Mandziy B.A., Glushko A.A., Bench A.Y. A Translator from the Finite State Mashine Editor // Proceedings of the 9th International Conference "MIXDES’2002".-Wroclaw.- 2002.-P.229-232.
 16. Vasiltsov I.V. , Mandziy B.A. , Glushko A.A , Bench A.Y. The structure of the Software Tool for Reliability Increasing of Digital Devices Based on Elementary Coding // Proceedings of the VIIth International Conference "CADSM 2003".- Lviv-Slavske.- 2003.-P.395-396
 17. Mandzij B., Bencz A.,Wasylcow I. Matematyczny model wewnentrznej zawady w macierzowym obwodzie // II Symposium "Modelowanie I symulacja komputerowa w technice".- Lodz.-2003.-S.125-128.
 18. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Метод оптимізації схем контролю цифрових комбінаційних пристроїв // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.- 1997.- № 327.- С. 221-230.
 19. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Підвищення надійності цифрових комбінаційних пристроїв // Технічна електродинаміка.Спеціальний випуск.- 1998.- С.20-30.
 20. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Порівняння функціональної надійності схем цифрових комбінаційних пристроїв на етапі їх проектування // Электроника и связь.- 1998.- часть III, № 4.- С.487-491.
 21. Васильцов І., Мандзій Б., Бенч А. Розподіл напруги завади в матричних ВІС з ортогональною топологією шин живлення та заземлення // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — 2001.-№ 415.- С.88-99.
 22. Мандзій Б.А., Бенч А.Я., Васильцов І.В. Аналіз математичної моделі збою логічного елемента із використанням моделі резистивно-індуктивної завади // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації.- 2002.- № 440. — С.65-75.
 23. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бобало Ю.Я., Бенч А.Я. Моделювання похибок елементної бази цифрових комбінаційних пристроїв та синтез їх схем контролю // Proceedings of 1-st International modeling school. — Rzeszow.- 1996.- P. 50


Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 106

т. +38 (032) 258-21-56

e-mail: andriy.bench@gmail.com