Шиндер Валентин Костянтинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шиндер Валентин Костянтинович
Дата народження 4 листопада 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Моделювання взаємовпливу фізико-механічних полів ванізотропних та неоднорідних структурах
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Шиндер Валентин Костянтинович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 4 листопада 1954 року.

У 1976 році закінчив Львівський університет ім. Ів. Франка, механіко-математичний факультет, кафедру механіки. На кафедрі відповідає за екстернат.

Перелік навчальних дисциплін

  • Основи системного аналізу.
  • Будівельна механіка.

Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень

  1. Моделювання взаємовпливу фізико-механічних полів в анізотропних та неоднорідних структурах.
  2. Моделювання та числове проектування композитних пластинчатих елементів будівельних конструкцій.

Сфера наукових інтересів

Моделювання взаємовпливу фізико-механічних полів в анізотропних та неоднорідних структурах термонапружений стан криволінійних стержнів.

Вибрані публікації

  1. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці»11–13 ЧЕРВНЯ, 2012 ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА
  2. Засади математичного моделювання взаємодії двомірних фізико-механічних полів в анізотропному тілі з врахуванням піро- та п'єзоелектричних ефектів
  3. Осесиметрична задача термопружності для довгого циліндра за локальної температурної дії наповерхні / Р. С. Мусій, М. І. Сорокатий, Н. М. Тимошенко, В. К. Шиндер //Дев'ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 52. - Бібліогр.: 1 назва.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 201

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-80

E-mail: mbm@ukr.net