Шаповал Павло Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаповал Павло Йосифович
Schapocal P.png
д.х.н., професор
Дата народження 01.01.1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність технологія переробки пластичних мас і еластомерів
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Шаповал Павло Йосифович — доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

2001 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему — «Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації».

Науковий керівник — доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка».

2018 р. — захистив докторську дисертацію на тему — «Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали та структури на основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку».

Науковий консультант — член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукові інтереси

 • Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали
 • Ресурсозберігаючі технології. Біотехнології очистки ґрунтів, забруднених внаслідок військової чи промислової діяльності (Co-Director NATO SPS MYP G4687 «New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites» [[1]]

Лекційні курси

 • Аналітична хімія
 • Фізико-хімічні методи аналізу складу речовин

Навчально-методична діяльність

 1. Аналітична хімія (Хімічні методи аналізу). Навчальний посібник. Ларук М.М., Шаповал П.Й., Стаднік В.Є. Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2022. — 248 c.
 2. Інструментальні методи аналізу. Навчальний посібник. Ларук М.М., Шаповал П.Й., Гумінілович Р.Р. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 224 с.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімічні методи аналізу складу речовин». Сертифікат №04112. Номер та дата реєстрації: Е41-212-348/2021 від 17.06.2021 р.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Аналітична хімія, частина 1». Сертифікат №02944. Номер та дата реєстрації: Е41-213-222/2019 від 30.09.2019 р.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Аналітична хімія, частина 2». Сертифікат №02943. Номер та дата реєстрації: Е41-213-222/2019 від 30.09.2019 р.
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія 3 (Аналітична хімія, інструментальні методи аналізу). Частина 1». Номер та дата реєстрації: Е41-212-16/2012 від 28.11.2012 р.
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія 3 (Аналітична хімія, інструментальні методи аналізу). Частина 2». Номер та дата реєстрації: Е41-216-9/2011 від 17.11.2011 р.
 8. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Частина І»: Методичні вказівки для студентів хімічних та технічних спеціальностей. Укл. : П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, М.М. Ларук, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко, Й.Й. Ятчишин — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2014. — 60 с.
 9. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Частина ІІ» : Методичні вказівки для розв’язування задач для студентів хімічних та технічних спеціальностей. Укл. : М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2017. — 60 с.

Профілі

Контакти

пл. Св. Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й н.к., кімн. 215, 223

Тел.: +38 (032) 258-27-68

E-mail: pavlo.y.shapoval@lpnu.ua