Технопарк

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Технопарк Національного університету "Львівська політехніка"
Технопарк.jpg
Тип підрозділу Самостійний структурний підрозділ Університету
Призначення Основною метою діяльності Технопарку є виробництво меблевої продукції, виробів з дерева та металу для формування та оновлення матеріально-технічної бази Університету; розбудова інвестиційно-інноваційної інфраструктури Університету для сприяння комерціалізація результатів наукових досліджень Університету; створення нових робочих місць через заснування малих інноваційних підприємства; сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету; стимулювання до підприємницької діяльності наукових кадрів Університету.
Дата заснування 29 вересня 1992 р.Б.
Засновники Наказ Ректора Університету № 96-2-10 від 29.09.1992 р.Б.
Кількість співробітників 45 осіб
Попередник Манзій Володимир Петрович
Директор Стояновський Андрій Ростиславович
Розташування (адреса) м. Львів, вул. Городоцька 286, 25-й н.к.
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/tekhnopark
Власний сайт technopark.lp.edu.ua/

Технопарк Національного Університету "Львівська політехніка" є самостійним структурним підрозділом Національного університету "Львівська політехніка", який створений для виробництва меблевої продукції, виробів з дерева та металу для формування та оновлення матеріально-технічної бази Університету; розбудова інвестиційно-інноваційної інфраструктури Університету для сприяння комерціалізація результатів наукових досліджень Університету; створення нових робочих місць через заснування малих інноваційних підприємства; сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету; стимулювання до підприємницької діяльності наукових кадрів Університету. На сьогоднішній день, Технопарк - це приміщення площею 12000м², з них: 8000м² - виробничі приміщення; 2500м²; - офісні приміщення; 1500м² - допоміжні приміщення.

Коротка історія

Технопарк створений згідно з наказом ректора Університету № 96-2-10 від 29.09.1992р. на базі Дослідного заводу Львівського політехнічного інституту, який діяв з 1959р., шляхом його реорганізації і є структурним підрозділом Університету з організаційно- правовим статусом філії без права юридичної особи та керується у своїй діяльності чинним законодавством, статутом Університету та "Положення про Технопарк". На сьогоднішній день, Технопарк - це приміщення площею 12000м², з них: 8000м² - виробничі приміщення; 2500м²; - офісні приміщення; 1500м² - допоміжні приміщення.

Завдання діяльності

Основними завданнями діяльності Технопарку є:

 • забезпечення потреб Університету в оновленні матеріально-технічної бази виробами з дерева, металу, меблевою продукцією тощо, у відповідності до виробничого плану Технопарку;
 • виконання замовлень фізичних та юридичних осіб щодо виробництва меблевої продукції, виробів з дерева та металу тощо на платній основі;
 • налагодження співпраці з державною службою з питань праці, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з метою створення першого робочого місця для студентів, молодих вчених та випускників Університету, зокрема через організацію та провадження ними підприємницької діяльності в Технопарку;
 • сприяння комерціалізації наукових розробок, створених в Університеті, через реалізацію інвестиційних та/або інноваційних проектів в Технопарку;
 • формування та розвиток інфраструктури Технопарку для підвищення ефективності реалізації в Технопарку інвестиційних та/або інноваційних проектів;
 • розробка, затвердження та супровід інвестиційних та/або інноваційних проектів, реалізація яких планується в Технопарку;
 • організація та забезпечення надання рекламних та інших супутніх послуг для розміщення реклами в Університеті.

Напрями діяльності

Основними напрямками діяльності Технопарку:

 • виробництво (ремонт) меблевої продукції з ламінованого ДСП та дерева, побутових столярних виробів, виробів з дерева та металу;
 • організація та проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування та інших заходів для студентів, молодих вчених, науковців, новаторів та випускників Університету;
 • навчання та підготовка студентів та випускників Університету до провадження підприємницької діяльності на площах Технопарку;
 • забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж на площах Технопарку;
 • забезпечення діяльності наукового парку та інших елементів інноваційної інфраструктури, заснованих Університетом та розміщених на площах Технопарку;
 • надання в оренду окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується в Технопарку;
 • здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством на площах Технопарку;
 • складське обслуговування та відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей на площах Технопарку для потреб фізичних або юридичних осіб;
 • розробка, супровід (науково-технічний, юридичний, експертний тощо) та моніторинг реалізації інвестиційних та/або інноваційних проектів, реалізація яких передбачається в Технопарку;
 • проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання на площах і за участю працівників Технопарку;
 • матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання та/або студентів, молодих вчених, науковців, новаторів, а також випускників Університету, що реалізують інвестиційні та/або інноваційні проекти на площах Технопарку.

Структура Технопарку

До структури Технопарку входять:

 • адміністративно-господарська частина Технопарку;
 • виробничий відділ, який є підрозділом Технопарку, що займається виробництвом меблевої продукції та виробів з металу та дерева;
 • бізнес-інкубатор, який є підрозділом Технопарку, що займається сприянням організації підприємницької діяльності серед студентів, випускників Університету та креативної молоді з метою сприяння реалізації права студентів, випускників та молоді на працю та забезпечення себе першим робочим місцем.

Контакти

Директор: Стояновський Андрій Ростиславович
Адреса: вул. Городоцька 286, кім. 209, 25-й н.к.
Номери телефону: (032) 258-41-28
Веб-сайт: https://lpnu.ua/tekhnopark/
E-mail: technopark@lpnu.ua/