Стоцько Ростислав Зіновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стоцько Ростислав Зіновійович
Foto047St.jpg
к.арх., доцент
Дата народження 3 березня 1967 року
Місце народження м. Львів
Галузь наукових інтересів архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів УГКЦ в Україні.
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури,професор Проскуряков Віктор Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Державні нагороди Державна премія України в галузі архітектури

Стоцько Ростислав Зіновійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 3 березня 1967 року.

У 2008 р. колективу, в якому працював ст. викл. кафедри Р. З. Стоцько, присуджена


Нагрудний знак лауреата Державної премії України в галузі архітектури.gif Державна премія України в галузі архітектури

за проект Львівської духовної семінарії Св. Духа на вул.Хуторівка у м. Львові


Тема дисертації : Архітектурно-типологічніпринципи формування духовних освітніх закладів української греко-католицької церкви в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.02 /Стоцько Ростислав Зіновійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2008. — 165 с. (в тому числі 19 таблиць та 122 ілюстрації).

Науковий керівник: доктор архітектури, професор Проскуряков Віктор Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Методичні розробки — загальна кількість — 4, з них:

конспектів лекцій — 2 методичних вказівок — 2

Наукові інтереси

Науковий напрямок: архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів УГКЦ в Україні.

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 19, авторських свідоцтв — 1, з них:

 1. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Генеза духовної освіти вУкраїні та формування основних типів віродуховних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск № 5-Одеса ОГАСА,2004. с.206-210
 2. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Архітектурно-планувальна організація комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії 1783-1945р.р.Збірник наукових праць. Випуск № 1-2, Харків ХДАДМ, 2004, с.157-160.
 3. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Сучасні архітектурні тенденції проектування та будівництва віродуховних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск № 5.ЗНДІЕП Київ, 2004 с. 109-114.
 4. Стоцько Р.З. Засади формування архітектури віродуховних освітніх закладів в Україні та Європі. Сборник научных трудов. Випуск № 7-8,ОГАСА, Одеса, 2005 с. 578-583.
 5. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Інтеграція навчальних архітектурних проектів в процес створення нового віродуховного центру у Львові.Збірник наукових праць ЗНДІЕП, Київ, 2005, с.68-71
 6. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Архітектурно-планувальні та соціальні принципи формування центрів вищої богословської освіти УГКЦ в Україні. НУ «Львівська політехніка» № 585, «Архітектура», Львів, 2007, с.133-140
 7. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Засади формування архітектури та обємно-планувальні особливості комплексу будівель Греко-Католицької Духовної Семінарії у Львові на вул.Хуторівка. . Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Стародубовські читання-2005»,ПДАБА, Дніпропетровськ, 2005, с. 184-189.+
 8. Стоцько Р.З. Об’ємне моделювання інтер’єрів сакральних споруд з допомогою графічних програм ArchiCAD 7.0 та Artlantis Render 3.5. ,Матеріали науково-технічної конференції викладачів НУ «Львівська політехніка»,Львів, 2004, с. 94-95.
 9. Стоцько Р.З. Особливості проектування зображень на сферичній поверхні куполів сакральних споруд (на прикладі проекту Центру Вищої Богословської освіти у м. Львові). Матеріали науково-технічної конференції викладачів НУ «Львівська політехніка». Львів, 2005, с. 62-63.
 10. Архітектура духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви : монографія / Ростислав Зіновійович Стоцько, Віктор Іванович Проскуряков; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 157 с. ISBN 966-553-845-5
 11. Особливості просторової організації духовного освітнього комплексу УГКЦ закритого типу / Р. З. Стоцько // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 78. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60