Стадник Роман Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стадник Роман Васильович
Stadnyk-224x300.jpg
к.т.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Кінетика екстрагування олії полярними та неполярними розчинниками та їх сумішами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Семенишин Євген Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри хімічної інженерії
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Стадник Роман Васильович — кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Тема дисертації: Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amarantus hybridus) / Роман Васильович Стадник; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Б. в., 2012. — 240 с.: рис., табл.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Семенишин Євген Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри хімічної інженерії

З 2014 р. — асистент кафедри хімічної інженерії

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Аудиторні курси:

 • Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
 • Процеси та апарати переробних і харчових виробництв
 • Процеси та апарати хімічних виробництв
 • Процеси та апарати фармацевтичних виробництв
 • Машини та устаткування галузі
 • Теплотехнічне обладнання виробництв будівельних матеріалів
 • Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання
 • Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Кінетика екстрагування олії полярними та неполярними розчинниками та їх сумішами

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту хвостатого (Amaranthus caudatus) та амаранту гібриду (Amaranthus hybridus) / Р.В. Стадник, Є.М. Семенишин, В.І. Федорчук-Мороз, В.І. Троцький, Ю.Й. Ятчишин //Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — № 644. — С. 162–167.
 2. Екстрагування цільових компонентів з амаранту гібриду (Amaranthus hybridus) / Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник, Ю.Й. Ятчишин // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій// Зб. науков. праць «Технічні науки» — Одеса: ОНАХТ, 2009. — Вип. 35. — Т 2 — С. 96–100.
 3. Амарантова олія. Проблема вилучення цільових компонентів з насіння амаранту гібриду (amaranthus hybridus) екстрагуванням / Є.М. Семенишин, Й.Й. Ятчишин, Р.В. Стадник // Хімічна промисловість України. 2010. — № 2(97). — C.19-22.
 4. Визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії при екстрагуванні олії з не подрібненого насіння амаранту гібриду (amaranthus hybridus) / Р.В. Стадник, Є.М. Семенишин // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій // Зб. науков. праць «Технічні науки» — Одеса: ОНАХТ, 2010. — Вип. 37. — Т. 1. — С. 37-41.
 5. Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів / Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник, В.І. Троцький // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій // Зб. науков. праць «Технічні науки» — Одеса; ОНАХТ, 2010. — Вип. 37. — Т. 1. — С. 61-65.
 6. Кінетика екстрагування олії полярними та неполярними розчинниками та їх сумішами / Є.М. Семенишин, Й.Й. Ятчишин, Р.В. Стадник // Хімічна промисловість України. — 2011. — № 4(105). — С.40-44.
 7. Вплив дисперсності насіння амаранту на механізм екстрагування олії / Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник, В.І. Троцький, В.І. Федорчук-Мороз // Зб. науков. праць «Технічні науки» — Одеса: ОНАХТ,2011. — Вип. 39. — Т. 2. — С. 159–163.
 8. Механізм та кінетика екстрагування олії з амаранту в умовах нерухомого шару/ Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. — Харків: НТУ «ХПІ», 2011. — Вип. 58. — С. 51–55.
 9. Теоретичні основи екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур / Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник, І.М. Малахівський // Хімічна промисловість України. — 2012. — № 2(109). — C. 23-26.
 10. Вивчення впливу екстрагента на процес екстрагування олії з насіння амаранту / Р.В. Стадник, М.І. Маційовська // Збірник наукових праць тринадцятої наукової конференції «Львівські хімічні читання 2011». — Львів, 2011. — С. Т 33.
 11. Деклараційний патент на корисну модель UA-65948, МПК 2006.01. Спосіб отримання олії з амаранту // В.І. Федорчук-Мороз, Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник; Заявл. ua 2011 03057; Опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к.,

тел.: 258-26-57