Собечко Ірина Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Собечко Ірина Борисівна
1 Собечко ФАЗХ.jpg
д.х.н., доцент
Дата народження 20 листопада 1976 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів синтез та дослідження властивостей високомолекулярних сполук
Кваліфікаційний рівень інженер хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Науковий керівник д.х.н., професор Волошинець Владислав Антонович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Собечко Ірина Борисівна — доктор хімічних наук, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

2007 р. — кандидат хімічних наук, 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук».

Тема дисертації — «Модифікація акрилових полімерів малеїновою кислотою та дибутилмалеїнатом».

Науковий керівник — д.х.н., професор Волошинець Владислав Антонович.

Дисертацію захищено 5 липня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка».

2021 р. — доктор хімічних наук, 02.00.04 — «Фізична хімія».

Тема дисертації — «Термодинамічні властивості оксигено- та нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та їх розчинів».

Науковий консультант — д.х.н., професор Дібрівний Володимир Миколайович.

Дисертацію захищено 8 вересня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси

 • Експериментальне визначення та аналітичний розрахунок термодинамічних характеристик біологічно активних гетероциклічних сполук та їх розчинів в органічних розчинниках
 • Експериментальне визначення теплотворної здатності паливних матеріалів

Лекційні курси

 • Фізична та колоїдна хімія
 • Колоїдна хімія
 • Методи досліджень у хімічній термодинаміці

Стажування

 • 2022 р. — Західний університет імені В. Голдіша в Араді, Румунія
 • 2023 р. — Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2023 р. — навчання на семінарі педагогічних знань

Навчально-методична діяльність

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Фізична хімія. Ч.1» для студентів Інституту хімії та хімічних технологій, спеціальність 161 «Хімічна технологія та інженерія» (Сертифікат №04819, номер та дата реєстрації: Е41-212-391/2022 від 16.06.2022 р.) Співавтор Дібрівний В.М. [[1]].
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Фізична та колоїдна хімія» для студентів Інституту хімії та хімічних технологій, спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація» (Сертифікат №05036, номер та дата реєстрації: Е41-212-405/2022 від 05.12.2022 р.) Співавтор Дібрівний В.М. [[2]].
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Методи досліджень у хімічній термодинаміці» для аспірантів Інституту хімії та хімічних технологій, спеціальність 102 «Хімія» (Сертифікат №05060, номер та дата реєстрації: Е41-212-408/2022 від 15.12.2022 р.) Співавтор Дібрівний В.М. [[3]].
 4. Термодинамічні властивості речовин : методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 161«Хімічна технологія та інженерія» / Укл. : Сергєєв В.В., Герасимчук С.І., Собечко І.Б., Дібрівний В.М., Мельник Г.В. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 69 с.
 5. Герасимчук С.І., Мельник Г.В., Собечко І.Б. Термодинамічний аналіз складних хімічних реакцій. Методичні вказівки до курмової роботи з курсу «Фізична хімія» для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 24 с.
 6. Раєвський Ю.А., Дібрівний В.М., Кочубей В.В., Cергеєв В.В., Собечко І.Б. Фізична хімія. Частина 2. Методичні вказівки та завдання до самостійної для студентів базових напрямків 051301 «Хімічна технологія» та «Фізична та колоїдна хімія», 051401 «Біотехнологія», 051701 «Харчова інженерія», 120201 «Фармація». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 91 с.
 7. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Павловський Ю.П., Кочубей В.В., Мельник Г.В., Собечко І.Б. Поверхневі явища та дисперсні системи. Збірник задач та контрольних питань. Навчальне видання. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 88 с.
 8. Раєвський Ю.А., Дібрівний В.М., Кочубей В.В., Собечко І.Б. Фізична хімія. Частина1. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізична хімія» для студентів базових напрямків 051301 «Хімічна технологія» та «Фізична та колоїдна хімія», 051401 «Біотехнологія», 051701 «Харчова інженерія», 120201 «Фармація». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 76 с.
 9. Ю.Я. Ван-Чин-Сян, І.Б. Собечко, В.М. Дібрівний, В.В. Сергеев, Ю.А. Раєвський, Ю.П. Павловський, В.В. Кочубей, С.І. Герасимчук Термодинамічні властивості кисневмісних органічних сполук. Довідник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 140 с.

Нагороди та відзнаки

 • 2022 р. — нагрудний знак Національного університету «Львівська політехніка»

Профіль

Контакти

пл. Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й н.к., кімн. 143

Тел.: +38 (032) 258-23-40

E-mail: iryna.b.sobechko@lpnu.ua