Рицар Богдан Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рицар Богдан Євгенович
Rycar.jpg
д.т.н., професор
Місце народження м Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів прикладна (спін-ехо)радіоспектроскопія ЯМР, логіковий синтез цифрових пристроїв, науково-технічна термінологія.
Кваліфікаційний рівень інженер-схемотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Рицар Богдан Євгенович — доктор технічних наук, професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка», Голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту та Міносвіти України.

Загальні відомості

 • Народився 15 липня 1945 р. у Львові.
 • З 1952 по 1963 рр. навчався у Львівській музичній школі ім.С. Крушельницької, з 1963 по 1968 рр. — студент Львівського політехнічного інституту.
 • У 1968 р. закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту.
 • Після закінчення інституту до 1974 р. працював асистентом кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки ЛДУ ім. Ів. Франка, згодом —молодшим науковим співробітником Фізико-механічного інституту АН УРСР.
 • У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розроблення та дослідження імпульсного протонно-резонансного аналізатора вологості будівельних та інших дисперсних матеріалів».
 • З 1982 р. доцент радіотехнічного факультету Львівської політехніки — спочатку каф. ТРР, а з 1984 р. — каф. РТП.
 • Голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту та Міносвіти України, голова оргкомітету міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми української термінології», головний редактор Термінографічної серії «СловоСвіт», член державної Науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України.
 • Учасник Народного чоловічого хору Львівської політехніки «Орфей», має 1 -й розряд з шахів.
 • У 2004 році захистив докторську дисертацію.
 • З 2005 р. професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка».
 • Один з організаторів створення у 1992 р. на базі Львівської політехніки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології(ТК СНТТ, ТК19) Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.
 • З 1992 р. відповідальний секретар, а з 1996 р. — голова ТКСНТТ та науковий керівник НДЛ-89 (термінологічна лабораторія).
 • Входить до складу Науково-технічної комісії з питань термінології при Держcпоживстандарті України.
 • Ініціатор і голова Міжнародних наукових конференцій «Проблемиу країнської термінології. СловоСвіт» та Українського термінологічного товариства; головний редактор термінографічної серії СловоСвіт, науковий керівник Постійного наукового семінару ТК СНТТ, член редакційних колегій Вісників НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» й «Радіоелектроніка та телекомунікації» і Збірника наукових праць Інституту української мови НАН України «Термінологічний вісник».
 • З 1982 р. учасник Народного чоловічого хору Львівської політехніки «Орфей», має 1-й розряд з шахів.

Лекційні курси

«Цифрові пристрої та мікропроцесори».

Тема докторської дисертації

Теоретико-множинні оптимізаційні методи логікового синтезу комбінаційних мереж [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.12.13 / Рицар Богдан Євгенович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 439 арк.:рис. — арк. 307-330

Сфера наукових інтересів

 • прикладна (спін-ехо) радіоспектроскопія ЯМР, логіковий синтез цифрових пристроїв, науково-технічна термінологія


Автор понад 170 наукових статей (у т.ч. понад 60 зтермінології та термінографії), 33 винаходів (у т.ч. 1 патент України),навчального посібника «Цифрова техніка», відзначеного у 1992 році другою премією Міносвіти України, редактор і співавтор 4-х словників.

Найвагоміші наукові праці

 1. Рыцар Б. Е. Метод минимизации булевых функций // Проблемы управления и информации. — 1997.— № 2.— С.100—113.
 2. Рицар Б. Є. Метод виявлення і розпізнання симетрії в булових функціях // Управляющие Rytsar B. A New Approach to the Decomposition of Boolean Functions by the Method of q-Partition. I. Separating Decomposition ofFull and Partial Functions // Cybernetic and Systems Analysis, Sept. 2001, vol.37, no. 5, pp. 654—676(23); II. Repeated Decomposition // ibid. Jan. 2002, vol.38, no. 1, pp.44—52(9).
 3. Російсько-український та українсько-російський словник зрадіоелектроніки / Богдан Євгенович Рицар, Костянтин Сергійович Семенистий, І.М. Кочан . — Львів : Логос, 1995 . — 608 с. — ISBN 5-7707-7696-Х .
 4. Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція : понад 2000 слів і термінів / Ред., передмова Богдан Євгенович Рицар; Вступ. слово Валерій Лановенко . — Львів : ЕКОінформ, 2006 . — 203 с. —(Термінографічна серія «Слово Світ») . — На укр., англ. яз. — ISBN966-86280-4-7 .
 5. До класифікації декомпозицій логікових функцій / А.Б. Кметь,Б.Є. Рицар // Управляю-щие системы и машины. — 2003. — № 6. — C. 21-27. —Бібліогр.: 25 назв.
 6. Новый метод кодирования подфункций в задачах синтеза цифровых устройств на ПЛМ / Б.Е. Рыцар, А.Б. Кметь // Кибернетика и систем. анализ. —2003. — № 2. — С. 63-89. -Библиогр.: 18 назв.
 7. Слово-Світ 2002 — проблеми української термінології / Б.Рицар, Р. Рожанківський // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2003.- № 1.— С. 19-23. — Бібліогр.: 4 назви.
 8. Українська термінографія (1948-2002) : Бібліогр. покажч. /М.В. Комова ; Бібліогр. ред. І.О. Бєлоус. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — 112 с. —(Терміногр. сер. Слово-Світ / Гол. ред. Б. Рицар ; № 5).
 9. Identification of symmetry of boolean function decompositioncloning method / B.Ye. Ryt-sar // 6-th Intern. conf. on telecommunications inmodern satellite, cable and broadcasting services TELSIKS 2003 : Proc. ofpapers, Nin, Oct. 1-3, 2003. — Nin, 2003. — Vol. 2. — P. 596-603. -Bibliogr.:12 titles.
 10. Subfunction encoding in functional decomposition byprogrammable logic arrays basis / B. Rytsar // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VII Міжнар.наук.-техн. конф. CADSM 2003, 18-22 лют. 2003, Львів — Славське, Україна. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 162-163. — Bibliogr.: 6titles. — Парал. тит. арк. англ.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19

вул. С.Бандери, 12 (к. 237), м. Львів, 79013

тел. (032) 258 2256; факс (032) 258 2256; 237 5089

Е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua, rytsar@org.lviv.net