Понеділок Григорій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук


Понеділок Григорій Володимирович
PonedilokGV.jpg
Дата народження 22 липня 1954 року
Місце народження в м. Норильську, Красноярського краю Російської Федерації.
Громадянство Українець
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1976р.
Спеціальність Фізика. Викладач фізики
Галузь наукових інтересів теорії конденсованих і структурно невпорядкованих систем
Науковий ступінь к.ф.-м.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри ПФН, заступник директора ІМФН

Освіта

У 1971–1976 роках на фізичному факультеті Львівського Державного університету ім. І.Я. Франка здобуває вищу освіту за спеціальністю «Фізика. Викладач фізики».

Професійна діяльність

З 1976 р. працює інженером у Фізико–механічному інституті НАН України, займаючись удосконаленням технічних засобів, призначених для дослідження фізичних властивостей сплавів методом внутрішнього тертя.

Після служби упродовж 1977–1979 років офіцером в ракетно–зенітних військах працює у Львівському відділенні інституту теоретичної фізики ім. М.М. Богомолова НАН України, а згодом — в Інституті фізики конденсованих систем НАНУ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника.

Упродовж 1991–1996 років завідує кафедрою фізики конденсованих систем ЛДУ ім. І.Я. Франка. У Львівській політехніці від 1997 року. Працює доцентом кафедри вищої математики, а з 2001 року стає заступником директора Інституту прикладної математики та фундаментальних наук — деканом повної вищої освіти. Завдяки його ініціативі та наполегливості від 2003 року Львівська політехніка починає підготовку спеціалістів за фундаментальним для новітніх технологій базовим напрямом «Прикладна фізика».

З березня 2006 року Понеділок Г. В. виконує обов'язки завідувача кафедри «Інженерне матеріалознавство та прикладна фізика», а в січні 2007 року обирається на посаду завідувача кафедри.

З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри.

Викладацька діяльність

Читає лекції як з фундаментальних дисциплін — «Загальна фізика», так і зі спеціальних — «Теорія імовірності та випадкові процеси», «Термодинаміка і статистична фізика». Керує виконанням дербюджетних і госпдоговірних науково–дослідних робіт.

Наукові інтереси

Понеділок Г.В. має вагомий доробок у розробці теорії конденсованих і структурно невпорядкованих систем, а також методу функціонального інтегрування. Опублікував 84 наукові праці, 5 навчальних посібників, має 2 патенти України.

Наукові ступені та вчені звання

У 1983 році захищає дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата фізико–математичних наук — «Застосування методу функціонального інтегрування в теорії структурно невпорядкованих систем» і невдовзі йому присвоюють вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Теоретична фізика».