Петровська Ірина Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петровська Ірина Романівна
RTEmagicC ivt Petrovska.gif.gif
к.т.н., доцент
Дата народження 28.04.1968 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів вимірювання високих стаціонарних температур динамічним методам, та проектування багатоканальних систем для вимірювання різних фізичних величин.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Петровська Ірина Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 28 квітня 1968 року.

Закінчила Львівський політехнічний інститут у 1990 р. за спеціальністю інженер-електрик з відмінним дипломом.

Працює у НУ «Львівська політехніка» на кафедрі «Інформаційно-вимірювальні технології» з 1994р.

За цей час працювала старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником на держбюджетних темах, асистентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

З 2007 р., після захисту кандидатської дисертації працює на посаді доцента кафедри.

Тема дисертації: Підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу електричної провідності томографічним методом [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.05 / Петровська Ірина Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 243арк.: рис. — арк. 164-175

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович, Національний університет «Львівська політехніка».

Основні лекційні курси

 • Методи та засоби вимірювань електричних величин
 • Метрологія та вимірювання

Напрямки наукової роботи:

Напрямки науково-технічних досліджень: томографія, а саме застосування томографічних методів в промисловості.

Більш докладні дослідження проводяться для резистивних(провідносних) томографічних систем. Розробляється як математичний аппарат для отримання якомога точнішого, в режимі реального часу реконструйованого образу опору або провідності. Ведуться пошуки шляхів досягнення вищої точності отримання образу.

Вибрані публікації

Опублікувала 19 науково-технічних публікацій; з них 8 у фахових виданнях, 8 публікацій на українських і міжнародних конференціях.

Серед них:

 1. Дорожовець М.М., Петровська І.Р. Аналіз методів реконструктивної ємнісної томографії. Вісник ДУ «ЛП», Автоматика вимірювання та керування. — N 314. — c.3-8. 1997.
 2. Дорожовець М.М., Федорчук А.А., Петровська І.Р Методика розв’язку прямої задачі томографії провідності. 1998, — Вісник ДУ «ЛП», Автоматика, вимірювання та керування. — N 324. — c.43-51. 1998.
 3. Дорожовець М., Петровська І.Р. Використання методу вузлових напруг в томографії електричної провідності. Вісник ДУ «ЛП» «Автоматика вимірювання та керування». — N 366. — c.62-67. 1999.
 4. І.Р. Петровська. Дослідження розв’язку задач електричної томографії методом контурних струмів. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія», — № 60, — с.23-29, 2002.
 5. Дорожовець М.М., Ковальчик А., Петровська І.Р. Алгоритм швидкого розрахунку якобіана для оберненої задачі електричної томографії.Збірник наукових праць «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», — N468, — с.139-145, 2002.
 6. М.М.Дорожовець, І.Р.Петровська. Розрахунок матриці Якобі призастосуванні апроксимації чотирикутними скінченними елементами в електричній томографії. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». — № 475, 2003, — с.99-104.
 7. Михайло Дорожовець, Казимир Бридак, Ірина Петровська, Павло Потиранський. Різницевий метод вимірювання в електричній томографічній системі. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія», — №65, — с.24-28, 2005.
 8. Ірина Петровська, Михайло Дорожовець. Дослідження похибок реконструкції провідності об’єкту у 24-електродній томографічній системі. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія», — №66, — с.22-28, 2006.
 9. Дослідження методів вимірювань електричних величин у томографії / І. Петровська // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 14-18. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80

e-mail: petrovska2804@gmail.com]