Оборжицький Валерій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Оборжицький Валерій Іванович
Оборжицький.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 21.03.1949 р.
Місце народження Хмельницька обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів проектування елементної бази мікро-електронних пристроїв НВЧ
Кваліфікаційний рівень інженер-радіотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Прудиус Іван Никифорович
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1994 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Оборжицький Валерій Іванович — доктор технічних наук, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри кафедри радіоелектронних пристроїв та систем.

Біографічна довідка

 • Народився 21 березня 1949 р. на Хмельниччині.
 • У 1972 р. захистив диплом за спеціальністю інженера-радіотехніка і був скерований на роботу в НДЛ радіотехнічного факультету.
 • Одночасно з роботою в лабораторії навчався в аспірантурі Ленінградського електротехнічного інституту.
 • У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Антенно-фідерні пристрої та техніка НВЧ».
 • З 1982 р. працював асистентом, а згодом доцентом кафедри РЕПС.

Лекційні курси

Читає лекції, веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін

 • «Технічна електродинаміка та пристрої НВЧ»,
 • «Пристрої НВЧ та антени»,
 • «Мікрохвильова техніка»,
 • «Проектування пристроїв НВЧ та антен».


У вільний час захоплюється садівництвом, туризмом та риболовлею

Наукові інтереси

 • проектування елементної бази мікро-електронних пристроїв НВЧ.

Вибрані публікації

 1. Трансформатор імпедансу/ Номер патенту: 93881 | Автори: Прудиус Іван Никифорович, Оборжицький Валерій Іванович, Самсонюк Олег Васильович, Попик Василь Олегович | Опубліковано: 27.10.2014 | МПК: H01P 5/00
 2. Двочастотний шлейфний спрямований відгалужувач/ Номер патенту: 85478 | Автори: Салдан Олег Володимирович, Самсонюк Олег Васильович, Стасенко Іван Іванович, Оборжицький Валерій Іванович | Опубліковано: 25.11.2013 | МПК: H01P 5/00
 3. Двосмугова резонаторна секція на зв’язаних смужкових лініях/ Номер патенту: 73476 | Автори: Оборжицький Валерій Іванович, Самсонюк Олег Васильович | Опубліковано: 25.09.2012 | МПК: H01P 5/00
 4. Рівноплечий подільник потужності на зв’язаних лініях передачі сигналу надвисокої частоти/ Номер патенту: 67503 | Автори: Самсонюк Олег Васильович, Оборжицький Валерій Іванович | Опубліковано: 27.02.2012 | МПК: H01P 5/00
 5. Напрямлений відгалужувач на зв’язаних лініях/ Номер патенту: 59740 | Автори: Самсонюк Олег Васильович, Оборжицький Валерій Іванович, Бишевич Тетяна Василівна | Опубліковано: 25.05.2011 | МПК: H01P 5/00
 6. Методи розрахунку трансформуючихпристроїв на базі відрізка зв'язаних ліній передачі з одностороннімнавантаженням / І. Н. Прудиус, В. І. Оборжицький, О. В. Самсонюк //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - С. 80-85. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). - Бібліогр.: 14 назв.
 7. The matching of two-coupled linesmicrowave transforming four-poles without discrete elements using / V.Oborzhytskyy // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій,комп'ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET'2010, 23-27 лют. 2010,Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. -C. 66. - Bibliogr.: 1 title. - Парал. тит. арк. англ.
 8. Использование симметричных четырехполюсников для режекции СВЧ-сигналов /B. И. Оборжицький, О. В. Самсонюк // Современные информационные и электронные технологии : тр. Десятой междунар. науч.-практ. конф., 18-22 мая 2009 г., Украина, Одесса. -Одесса, 2009. — Т. 1. — С. 260.
 9. Мікрохвильові двочастотні трансформатори імпедансу з симетричною структурою на основі відрізка зв’язаних ліній передачі / В. І. Оборжицький // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 23-29. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). — Бібліогр.: 13 назв.
 10. Group delay of signal in microwave symmetrical two-ports / V. Oborzhytskyy // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 119-120.
 11. The use of equivalent replacement method for design of dual-frequency balanced devices / V. I. Oborzhytskyy, I. N. Prudyus // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 99-101. — Bibliogr.: 6 titles.
 12. Використання особливостей симетрії лінійних високочастотних пристроїв у методах їх синтезу / В.І. Оборжицький // Моделювання та інформ. технології : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2005. — Вип. 29. — С. 129-134. -Бібліогр.: 2 назви.
 13. Метод розрахунку параметрів симетричного високочастотного чотириполюсника в задачах трансформації імпедансу / В.І. Оборжицький // Моделювання та інформ. технології :Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2005. — Вип. 34. -С. 131-137. — Бібліогр.: 5 назв.
 14. Метод синтеза фиксированых фазовращений на базе нагруженого отрезка связан­ных линий передачи / В.И. Оборжицкий, О.В. Самсонюк // 15-я Междунар. крым. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникац. технологии» : Материалы конф., 12-16 сент. 2005 г., Севастополь, Крым, Украина. — М. и др. : Вебер, 2005. — С. 533-534. — Библиогр.: 3 назв.
 15. Розрахунок електричних параметрів фазообертача на базі відрізка зв’язаних ліній передачі з врахуванням впливу неоднорідностей / В.І. Оборжицький // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 64-68. -Бібліогр.: 7 назв.
 16. A method of synthesis three-port 3-dB power divider taking into account discontinuittes effect / V.I. Oborzhytskyy // 5 th Intern. conf. on antenna theory and techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine. — Kyiv, 2005. — P. 443-445. — Biblogr.: 7 titles.
 17. Specificity in design of control microwave devices with MEMS SPMT switches / V. Oborzhytskyy, O. Samsonyuk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів — Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ,2005. — С. 502-505. — Bibliogr.: 8 titles.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19