Нічога Віталій Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нічога Віталій Олексійович
RTEmagicC 519ad872b8.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 21 квітня 1938 р.
Місце народження м Київ
Помер 17 січня 2024 р.

Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1960 р.
Спеціальність радіотехніка
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, кафедра радіоелектронних пристроїв та систем; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.

Нічога Віталій Олексійович (21 квітня 1938 р. – 17 січня 2024 р.) — доктор технічних наук, професор (сум.) кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка»; провідний науковий співробітник відділу «Відбір і обробка стохастичних сигналів» Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.

Біографічна довідка

1955 р. — закінчив Львівську середню школу №1 та вступив до Львівського політехнічного інституту на радіотехнічний факультет.

1960 р. — після закінчення Львівського політехнічного інституту розпочав роботу у Фізико-механічному інституті на посаді інженера, потім молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу відбору і обробки стохастичних сигналів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.

1966 р. — захистив кандидатську дисертацію.

1996 р. — захистив докторську дисертацію.

1996–2024 рр. — працював за штатним сумісництвом професором кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Викладав дисципліни:

 • Захист інформації
 • Джерела витоку інформації в радіоелектронних та телекомунікаційних системах
 • Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації

Наукові інтереси

 • Методи і засоби вимірювання електричних і магнітних полів стосовно задач технічної діагностики, електромагнітної сумісності, геофізичних і космічних досліджень, захисту інформації в системах телекомунікації
 • Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на біооб’єкти та довкілля

Вибрані публікації

Опублікував 2 монографії, понад 200 наукових та методичних робіт, 10 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.


Публікації у міжвідомчому збірнику наукових праць «Відбір і обробка інформації» Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України:

 1. Дуб П.Б., Мізюк Л.Я., Нічога В.О. Вибір резонансної частоти індукційного перетворювача при вимірюванні експоненційно затухаючих магнітних полів і можливість її зниження шляхом введення часової поправки / Відбір і обробка інформації, №8 (84), 1992 — с. 44–49.
 2. Дуб П.Б., Мізюк Л.Я., Нічога В.О. / Вибір параметрів локального активного індукційного перетворювача з лінійною амплітудно-частотною характеристикою / Відбір і обробка інформації, №I0 (86), 1996 — с. 65–72.
 3. Нічога В.О., Дуб П.Б. Магнітне поле повітряних i двопровідних ліній з урахуванням провідності землі / Відбір і обробка інформації, №11 (87), 1997 — с. 7–10.
 4. Лозинський А.Б., Нічога В.О., Трохим Г.Р., Труш О.I. / Дослідження методів вимірювання вологості тютюну за зміною електрофізичних параметрів / Відбір і обробка інформації, №13 (89), 1999 — с. 106–110.
 5. Нічога В.О., Дуб П.Б. Електрорушійна сила індукційних давачів у полі струмів автоматичної локомотивної сигналізації / Відбір і обробка інформації, №14 (90), 2000 — с. 20–24.
 6. Нічога В.О. Тенденції розвитку та побудови давачів магнітних і механічних величин сучасних інформаційно-вимірювальних систем / Відбір і обробка інформації, №15 (91), 2001 — с. 112–122.
 7. Нічога В.О., Остап О.П., Дуб П.Б. Шумові властивості контактних дефектів у біполярному транзисторі / Відбір і обробка інформації, №16 (92), 2002 — С. 28–32.
 8. Нічога В.О., Остап О.П., Дуб П.Б. Шумове спряження індукційного давача сигналу з підсилювальним пристроєм / Відбір і обробка інформації, №17 (93), 2002 — с. 91–95.
 9. Нічога В.О., Шабельников В.Г., Дуб П.Б., Трохим Г.Р., Остап О.П. / Інформаційно-вимірювальна система «Каскад» для діагностики низькочастотних магнітних полів на космічній станції «Мир» / Відбір і обробка інформації, №18 (94), 2003 — с. 46–52.
 10. Нічога В.О., Дуб П.Б. Вимірювання рейкових струмів вертикально орієнтованими індукційними давачами / Відбір і обробка інформації, №19 (95), 2003 — с. 78–82.
 11. Нічога В.О., Сопільник Л.І., Грудзінський Е., Дуб П.Б., Каракай С.В. Особливості вимірювання електромагнетних полів під час визначення рівнів техногенного випромінювання / Відбір і обробка інформації, №20 (96), 2004 — с. 58–63.
 12. Нічога В.О. Розвиток досліджень по створенню високочутливих давачів змінних магнітних полів у відділі відбору і обробки стохастичних сигналів у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України / Відбір і обробка інформації, №21 (97), 2004 — с. 40–46.
 13. Нічога В.О., Дуб П.Б. Аналіз можливості виявлення поверхневого дефекту рейки за аномалією магнітного поля струму / Відбір і обробка інформації, №22 (98), 2005 — с. 11–15.
 14. В.О. Нічога, Ю.М. Романишин, В.М. Іванчук. Попередня обробка сигналів у процесі діагностики стану рейок / Відбір і обробка інформації, №30 (106), 2009.