Наглядова рада

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наглядова рада — це орган управління, який створюється для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення та розглядає шляхи перспективного розвитку вищу, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Загальні положення

Згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII ст.37:

  • У вищому навчальному закладі утворюється наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.
  • Наглядова рада вищого навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.
  • Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.
  • Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом.
  • Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом вищого навчального закладу. До складу наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

Склад Наглядової ради

Склад Наглядової ради національного вищого навчального закладу затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про Наглядову раду національного вищого навчального закладу затверджує голова Наглядової ради за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти та науки.

Голова Наглядової ради Львівської політехніки — президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремінь.

У її складі: директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Яцків, генеральний директор «Майкрософт України» Дмитро Шимків, заступник міністра освіти і науки України Олексій Дніпров, голова правління Львівського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Богдан Матолич, міський голова Львова Андрій Садовий, головний редактор газети «День» Лариса Івшина, голова Львівського відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Шемчук, міністр фінансів України Олександр Шлапак, голова правління Національного банку України Степан Кубів, голова правління ВАТ «Укратранснафта» Олександр Лазорко, голова правління ВАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес, голова наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» Микола Кміть, керівник ІТ-компанії Eleks Software Олексій Скрипник, Президент України Петро Порошенко.

Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п’ять років.

Наглядова рада може бути створена також у вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, рішеннями Конференції трудового колективу.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, у взаємодії з Міністерством освіти і науки України, інших органів державного управління, громадськості тощо керівників і працівників Університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого навчального національного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему.

Джерела