Навчально-методичний відділ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-методичний відділ
Тип підрозділу Загально-університетський структурний підрозділ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Начальник ст. викладач, Свірідов Валерій Миколайович
Розташування (адреса) вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013; Головний корпус к.206
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/node/847

Навчально-методичний відділ — структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», що організовує навчально-методичну роботу університету, контролює виконання планів навчально-методичної роботи ННІ, кафедр, складає графік навчального процесу університету.

Основні завдання та функції

 • Організація навчально-методичної роботи на основі прогресивних методів і форм викладання, застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань.
 • Впровадження у навчальний процес методичних рекомендацій Вченої ради та Науково-методичної ради університету.
 • Контроль виконання планів навчально-методичної роботи ННІ, кафедр.
 • Організаційне та методичне супроводження акредитації напрямів підготовки та спеціальностей університету.
 • Розробкаразом з кафедрами ННІ навчальних планів (робочих навчальних планів) підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів усіх форм навчання відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та стандартів Національного університету «Львівська політехніка».
 • Складання графіку навчального процесу університету.
 • Організація проведення модульних та семестрових контролів в ННІ університету.
 • Підготовка інформації та автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр та НПП.
 • Підготовка документів та відповідних наказів щодо організації роботи Державних екзаменаційних комісій.
 • Методичне керівництво щодо проведення державних екзаменів, захистів дипломних проектів (робіт), бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт.
 • Визначення рейтингу кафедр університету.
 • Організація оформлення додатків до дипломів випускників Львівської політехніки.