Навчальна робота кафедри РЕПС

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Повернутися до основної статті

Напрям підготовки: 0907 Радіотехніка

Спеціальності:

В рамках стандарту вищої освіти України (галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»), кафедра радіоелектронних пристроїв та систем здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (наказ Міністерства освіти і науки № 1382 від 12 грудня 2018 р.);
 • за спеціальністю 173 «Авіоніка» (наказ Міністерства освіти і науки № 385 від 04 березня 2020 р.);
Підготовка магістрів:

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за такими спеціальностями:

 • Радіотехніка;
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • Авіоніка;

Підготовка аспірантів:

 • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
 • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Навчальні видання працівників кафедри:

1. Грицьків З.Д. Прикладні телевізійні системи. Навч.посібник, Львів, В-цтво ДУ «Львівська політехніка», 2003, 170 с.

2. Грицьків З.Д. Основи цифрового телебачення. Навч.посібник, Львів, В-цтво ДУ «Львівська політехніка», 2002, 104 с.

3. Прудиус І.Н. Основи антенної техніки. Навч.посібник, Львів, В-цтво ДУ «Львівська політехніка», 2000, 224 с.

4. Захарія Й.А. Основи електродинаміки і поширення радіохвиль. Навч. посібник, Львів, В-цтво ДУ «Львівська політехніка», 1996, 106с.

5. Рицар Б.Є. Цифрова техніка. Навч. посібник. Київ,Вцтво НВК ВО, 1991, 372 с. 6. Антенны и устройства СВЧ. А.Ф. Чаплин, В.Ф. Хмельи др. Уч. пособие, Киев, Вища школа, 1990, 218 с.

7. Микроэлектронные устройства СВЧ. Ю.М. Алехин, А.Ф.Чаплин и др. Уч. пособие, Москва, Высшая школа, 1988, 178 с.

8. Козевич О.П., Юзевич Ю.В. Программированием икропроцессорных систем. Уч. пособие, Львов, ЛПИ 1982, 108 с.

9. Юзевич Ю.В. Элементы микропроцессорных систем обработки информации, Уч. пособие, Львов, ЛПИ, 1981, 84 с.

10. Захарія Й.А. Основи надвисокочастотних радіовимірювань. Навч. посібник, Київ, Вища школа, 1972, 320 с.

11. Свердлик М.Б., Сумик М.М. Дискретные системы. Уч.пособие, Одесса, 1971, 242 с.

12. Сумик М.М., Прудиус І.Н., Сумик Р.М. Теорія сигналів. Підручник, Львів, В-цтво «Бескид Біт», 2008,231 с.

Навчальні лабораторії кафедри:

 • Лабораторія радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв
 • Лабораторія аналогових електронних пристроїв
 • Лабораторія цифрових пристроїв та мікропроцесорів
 • Лабораторія електродинаміки та поширення радіохвиль
 • Лабораторія НВЧ пристроїв та антенної техніки
 • Лабораторія електроживлення РЕА
 • Лабораторія радіоавтоматики та телебачення
 • Лабораторія радіотехнічних систем

Повернутися до основної статті