Микийчук Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Микийчук Микола Миколайович
Mikijchyk.jpg
д.т.н., професор, директор ІКТА
Дата народження 12 вересня 1964 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів метрологічне забезпечення якості продукції на етапі її виготовлення; методи та засоби відтворення фізичних величин розроблення методів та засобів оперативного контролю похибок промислових ЗВТ.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій.

Микийчук Микола Миколайович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Тема кандидатської дисертації — «Розроблення кодокерованих мір електричного опору для без демонтажної повірки вторинних засобів вимірювання температури на основі активних імітаторів опору» за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Тема докторської дисертації — Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Директор органу з сертифікації послуг «ЛьвівПОЛІСЕРТ».

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси:

 • Метрологічне забезпечення виробництва
 • Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки

Напрямки наукової роботи

 • Метрологічне забезпечення якості продукції на етапі її виготовлення
 • Методи та засоби відтворення фізичних величин
 • Розроблення методів та засобів оперативного контролю похибок промислових ЗВТ

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових праць — 112
 • Методичних розробок — 30
 • Авторських свідоцтв (патентів України) на винахід — 6
 • Навчальний посібник — 1
 • Монографія — 1

З них:

 1. Актуальні питання метрологічної надійності промислових ЗВТ / М.М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості. — 2009. — №23. — С. 126–129. — Бібліогр. : 8 назв.
 2. Метрологічне забезпечення якості виробництва / О.Й.Гонсьор, М.М. Микийчук // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук.пр.] / відп. ред. В.Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 202–205. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; №639). — Бібліогр. : 4 назви.
 3. Метрологічне забезпечення якості продукції / М. Микийчук, П.Столярчук // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б.І. Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 160–164. — Бібліогр. : 5 назв.
 4. Структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів електричних величин / М.М. Микийчук, П.Г.Столярчук, В.О. Яцук, Ю.С. Коваленко // Комп’ютерні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. А.О. Мельник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 92–94. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №658). — Бібліогр. : 4 назви.
 5. Пристрій для зварювання розрядом нагромадженої енергії/ Номер патенту №69421 | Автори : Якимів Ярослав Михайлович, Огірко Роман Миколайович, Кубай Роман Іванович, Микийчук Микола Миколайович | Мітки : нагромадженої, пристрій, зварювання, енергії, розрядом | Опубліковано : 15.09.2004 | МПК : B23K 11/26.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, м. Львів, 79013; 5 н.к., кімн. 710

Тел.: +38 (032) 258-23-94, +38 (032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua, mykolamm@ukr.net