Маньковський Спартак Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маньковський Спартак Вікторович
MankovskyS Lviv.jpg
к.т.н, ст. викладач
Дата народження 29 січня 1984 р
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність радіотехнічні та телевізійні системи
Галузь наукових інтересів Інженерія, енергетика та електронна техніка
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент, Шаповалов Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Маньковський Спартак Вікторович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

День народження: 29 січня 1984 р.

У 2005 році закічив Національний університет «Львівська політехніка», за спеціальністю: радіотехнічні та телевізійні системи. У 2011 році отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»


Наукові інтереси: наукові дослідження, програмування, макетування електричних схем

Кандидатську дисертацію захистив в 2011 році, а 2012 року отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Працює на посаді старшого викладача кафедри радіоелектронних пристроїв та систем.

Хобі: радіоаматорство, спорт, гра на гітарі, туризм, шахи.

Знання мов: англійська, польська

Тема дисертації

Дослідження параметричних підсилювачів на підставі формування їх частотних символьних моделей [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Маньковський Спартак Вікторович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Л., 2011. — 194 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 183-194.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, Шаповалов Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

 • Інженерія, енергетика та електронна техніка

Публікації

 1. Дослідження асинхронного режиму роботи параметричних підсилювачів частотним символьним методом / С. В. Маньковський //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. С 10-17. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 3 назви.
 2. Про точність аналізу лінійних параметричних кіл частотним символьним методом / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський //Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред.О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С.128-134. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 671). — Бібліогр.: 4назви.
 3. About the accuracy of analysis of linear parametriccircuits performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, S. Mankowsky// Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії :матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна/ Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C.321. — Парал. тит. арк. англ.
 4. About the peculiarities of applying frequency symbolicmethod of linear parametric circuits analysis / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S.Mankowsky // CPEE 2010: ^imputationa! problems of electrical engineering, Sept.13-16, 2010 : proceedings / Univ. of West Bohemia. -Pilsen : Dragon Print,2010. — P. 26. — Bibliogr.: 4 titles.
 5. Mathematical model of linear parametric circuits relativeto their external nodes / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankovsky // PrzegladElektrotechniczny. — 2010. — Rocz. 86, № 1. — S. 161-163. — Bibliogr.: 3titles.
 6. The peculiaritias of analysis of linear parametriccircuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S.Mankovsky // Przeglad Elektrotechniczny. — 2010. -Rocz. 86, № 1. — S. 158-160.— Bibliogr.: 6 titles.
 7. Визначення початкових умов для вихідного сигналу у лінійному параметричному колі / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський //Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл.моделювання в енергетиці. — К., 2009. — Вип. 54. — С. 199-206.
 8. Два методи формування диференціальних рівнянь лінійних параметричних кіл у символьному вигляді / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський// Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 161-167. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). -Бібліогр.: 5 назв.
 9. Перерахунок початкових умов опису лінійних параметричних кіл / Ю. І. Шаповалов,C. В. Маньковський // Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій : матеріали наук.-метод. конф.,29 жовт. — 1 листоп. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т телекомунікації, радіоелектрон. і електрон. техніки. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка», 2009. — С. 39-40.
 10. Порівняння двох методів формування диференціальних рівнянь лінійних параметричних кіл / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський //Современные информационные и электронные технологии : тр. Десятой междунар.науч.-практ. конф., 18-22 мая 2009 г., Украина, Одесса. — Одесса, 2009. — Т. 1.— С. 241.
 11. Comparison of two methods of forming differentialequations of linear parametric circuits / Yu. I. Shapovalov, S. V. Mankovskyy// Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР вмікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют.2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа іКо,2009. — С. 150-152.
 12. Mathematical model of linear parametric circuitsrelative to their external nodes / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankowsky //Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern.workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 20.
 13. The peculiarities of analysis of linear parametriccircuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S.Mankowsky // Computational problems of electrical engineering : abstr. of XIntern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw,2009. — P. 20.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19