Ліхновський Ігор Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ліхновський Ігор Степанович
2f9ef97add.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22.04.1962 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розвиток ультразвукових методів вимірювання температури та витрат.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ліхновський Ігор Степанович — кандидат технічних наук,доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 22 квітня 1962 року.

Кандидат технічних наук з 1997р. за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Тема дисертації: Ультразвуковий багатозонний вимірювач температури [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.04/ Ліхновський Ігор Степанович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 160 с.

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 2001р.

Основні лекційні курси

  • Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техніці
  • Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2000, 2005 р.р.)

Напрямки наукової роботи:

Напрямки науково-інженерних досліджень: Розвиток ультразвукових методів вимірювання температури та витрат.

Приймав участь у розробці та створенні ультразвукових імпульсних високотемпературних термометрів та ультразвукових витратомірів.

Вибрані публікації

Опублікував понад 50 наукових та науково-методичних праць

Серед них:

  1. Ліхновський І.С., Буняк Л.К., Луцик Я.Т. Моделювання сигналів у первинному перетворювачі імпульсного термометра // Автоматика,вимірювання та керування. 1998. № 324, — с. 31-35.
  2. Любомир Буняк, Михайло Дорожовець, Андрій Кузій, Ігор Ліхновський, Ярослав Луцик, Андрій Озгович, Богдан Стадник. Корекція похибок вимірювання витрат нафтопродуктів методом їх ультразвукової томографії в трубопроводі // Вимірювальна техніка та метрологія, 2000. — № 56, — с.134-139.
  3. Сколоздра Я.В., Ліхновський І.С. Ультразвуковий термометр за схемою синхрокільця // тез. доп. на XVI відкритій науково-технічній конференції молодих науковців і спеціалістів. 2001. — с. 187-190.
  4. Первинний перетворювач підвищеної чутливості для ультразвукового імпульсного термометра / І. Ліхновський, Я. Сколоздра //Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 64. — С. 52-54. — Бібліогр.: 3 назви.
  5. Залуцька Т.М., Ліхновський І.С., Озгович А.І., Луцик Я.Т. Підвищення точності вимірювання та завадостійкості ультразвукового імпульсного термометра.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування. 2005. — № 530. — с.121-124.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80]