Лукіянець Богдан Антонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук


Лукіянець Богдан Антонович
Bohdan Lukiyanets.JPG
Дата народження 1944 р.
Місце народження у Тернопільській області, Україна
Громадянство Українець
Alma mater Чернівецький державний університет
Дата закінчення 1968р.
Галузь наукових інтересів багаточастинкові ефекти, низькорозмірні та геометрично обмежені кристалічні структури.
Науковий ступінь д.ф.-м.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи професор кафедри ПФН


Освіта

1968 закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету.

Професійна діяльність

1968 Скерований до Чернівецької філії Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

1971 закінчив аспірантуру на кафедрі теорії твердого тіла при Львівському державному університеті ім. Івана Франка.

1971-1992 інженер, мол.наук.співробітник, старший науковий співробітник, завідувач відділу Чернівецького відділення напівпровідникового матеріалознавства Інституту проблем матеріалознавства НАНУ.

з 1992 – професор Національного університету “Львівська політехніка”.

Викладацька діяльність

Загальна фізика, статистична термодинаміка, квантова механіка, вибрані глави фізики твердого тіла, фізика просторово обмежених структур, тензорний і векторний аналіз.

Наукові інтереси

Теорія твердого тіла, багаточастинкові ефекти, низькорозмірні та геометрично обмежені кристалічні структури, шаруваті та інтеркальовані кристали. Опублікував 180 наукових праць.

Наукові ступені та вчені звання

1975 захистив кандидатську дисертацію на тему “Питання теорії протяжних дефектів і адсорбції на кристалічній поверхні” (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків).

1991 захистив докторську дисертацію на тему “Теорія електронного спектру і електрон-фононної взаємодії в шаруватих напівпровідниках” (спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика).