Ларук Марта Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ларук Марта Миронівна
RTEmagicC laruk.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 15грудня 1964 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 11 квітня 1997 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 18 квітня 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Ларук Марта Миронівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1997 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему — «Одержання поліфункціональних акрилових мономерів для фотополімерних композицій» [Текст] : дис. к.т.н. : 05.17.04 / Ларук Марта Миронівна ; Державний університет «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 151 с.

Науковий керівник — д.х.н., професор Ятчишин Йосип Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність — 18 років науково-педагогічного стажу, секретар кафедри.

Наукові інтереси

 • Синтез та аналіз нових (мет)акрилових мономерів і отримання полімерних матеріалів на їх основі, що придатні як реагенти для нафто- газовидобутку та нафтопереробки.

Лекційні курси

 • Аналітична хімія, ч.1, 2.
 • Аналітична хімія
 • Аналітична та фізична хімія
 • Фізико-хімічні методи аналізу
 • Вимірювання та аналіз параметрів довкілля

Стажування

Навчально-методична діяльність

Методичні вказівки:

 1. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Д.І. Семенишин, М.М. Ларук : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 148 с.
 2. Фізико-хімічні методи визначення забруднювачів в об’єктах навколишнього середовища. Частина 2. Визначення забруднювачів води та ґрунту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу і моніторинг навколишнього середовища» для студентів спеціальності «Екологія" / Укл. : Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин, М.М. Ларук, Й.Й. Ятчишин. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. — 28 с.
 3. Основи якісного хімічного аналізу. Ідентифікація неорганічних речовин : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл. : Й.Й. Ятчишин, І.П. Полюжин, П.Й. Шаповал, М.М. Ларук, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко, Р.Р. Гумінілович — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 24 с.
 4. Електрохімічні методи аналізу (потенціометрія, кондуктометрія, кулонометрія) : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Укл. : Д.І. Семенишин, І.П. Полюжин, М.М. Ларук, Ф.І. Цюпко, Р.Р. Гумінілович. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. — 28 с.
 5. Якісний та кількісний емісійний атомний спектральний аналіз за допомогою стилоскопа моделі СЛ-13 (СПЕКТР) : Інструкція до виконання лабораторної роботи. Укл. : І.П. Полюжин, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. — 20 с.
 6. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», Частина ІІ : Методичні вказівки для студентів хімічних спеціальностей. Укл. : М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович, Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П. Полюжин. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2017. — 60 с.

Профіль

 • Scopus [[1]]
 • Google Scholar [[2]]

Доповнення

Виконавець робіт госпдоговору з НВК «Галичина», де комерціалізовано об’єкт права інтелектуальної власності: Патент України на корисну модель №80876.

Індекс Хірша (h-індекс у Scopus, рейтинг R1, [[3]]: 0.

Індекс публікаційної активності (рейтинг R2, [[4]] за 2017 р.: 0,0300.

Контакти

пл. Св. Юра, 9, м. Львів, 79013; 6-й н.к., кімн. 222

Тел. +38 032 258-27-68

E-mail: Marta.M.Laruk @lpnu.ua