Кочан Роман Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кочан Роман Володимирович
RTEmagicC kochan.jpg.jpg
д.т.н.,професор, професор кафедри
Дата народження 14.06.1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Галузь наукових інтересів розробка проблемно-орієнтованих інформаційно-вимірювальних систем.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Кочан Роман Володимирович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 14 червня 1976 року.

Тема кандидатської дисертації: Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем [Текст]: дис... канд. техн. наук: 05.11.16 / Кочан Роман Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. — Т., 2005. — 193 арк. — арк. 134-149

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, Тернопільська академія народного господарства

Тема докторської дисертації: Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизійних аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Кочан Роман Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 385 с. :рис.

Науковий консультант: Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Романов Володимир Олександрович

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем
 • Дослідження і проектування контролерів периферійних пристроїв
 • Інформаційно-вимірювальні обчислювальні системи
 • Спеціалізовані мікропроцесорні системи

Напрямки наукової роботи:

 • розробка проблемно-орієнтованих інформаційно-вимірювальних систем.

Вибрані публікації

Всього більше 80 наукових праць: у.т.ч. 3 статті у міжнародних наукових журналах, 20 статей у фахових наукових виданнях, 8 патентів на винаходи, 44 доповіді на міжнародних наукових конференціях.

З них

 1. Р. Кочан, О. Кочан. Спосіб визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення аналого-цифрових перетворювачів .Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів, № 68, 2008, — с. 55-59.
 2. R. Kochan, V. Kochan, K. Lee, A. Sachenko. Approach toimproving network capable application processor based on IEEE 1451 Standard.Computer Standards & Interfaces, Volume 28, Issue2, December 2005, — рр.141-149.
 3. R. Kochan, O. Berezky, A.Karachka, O.Bojko, I.Maruschak.Development of the integrating analog to digital converter for distributivedata acquisition systems with improved noise immunity. IEEE Transactions onInstrumentation and Measurement. February 2002, Num. 1, Vol. 51, — pp. 96-101.
 4. V. Hrusha, O. Osolinskiy, A. Sachenko, R. Kochan.Distributed On-Line Temperature Measurement & Control System. Internationaljournal of Computing. 2007, Vol. 6, Issue 2. — pp. 62-67.
 5. O.Palagin, V.Romanov, A.Sachenko, I.Galelyuka, V.Hrusha,M.Kachanovska, R.Kochan. Virtual Laboratory for Computer-Aided Design: TypicalVirtual Laboratory Structure and Principles of Its Operation. Proc.of the IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advancing ComputingSystems (IDAACS’2007), Dortmund, Germany, September 6-8, 2007, — pp. 77-81.
 6. M.F. Starodub, V.O. Romanov, R.V. Kochan, A.O. Sachenko,O.V. Kochan. Implementation of SPR-Biosensors for Express-Diagnostics of AcuteViral Infection and Mycotocsicosis. Proceedings of the IEEE InternationalWorkshop on Medical Measurements and Applications MeMeA 2007, — pp. 1-3.
 7. I. Turchenko, V. Kochan, A. Sachenko, R. Kochan, A.Stepanenko, P. Daponte, D. Grimaldi. Simulation Modeling of Neural-Based Methodof Multi-Sensor Output Signal Recognition. Proc. of the 23-rd IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC/2006, Sorento,Italy, 24-27 April 2006, — pp. 1530-1535.
 8. Метод корекції інтегральної нелінійності характеристики перетворення прецизійних аналого-цифрових перетворювачів / Р. Кочан // Вимірюв.техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — Вип. 70. — С. 18-25. — Бібліогр.: 11 назв.
 9. Прецизійні аналого-цифрові перетворювачі з бездемонтажною метрологічною самоперевіркою [Текст] : монографія / Р. В. Кочан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 251 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 236-246. — ISBN 978-617-607-388-8

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 901,

тел.: +38(032) 258-26-44; +38(032) 258-27-22

E-mail: roman.v.kochan@lpnu.ua