Кондир Анатолій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук


Кондир Анатолій Іванович
KondyrAI.jpg
Дата народження 25 липня 1945 року
Місце народження м. Вінниця, Україна
Громадянство Українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1968р.
Спеціальність фізика металів
Галузь наукових інтересів багаточастинкові ефекти, низькорозмірні та геометрично обмежені кристалічні структури.
Науковий ступінь к.т.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри ПФН

Освіта

З 1963 по 1968 р. р. навчався у Львівському політехнічному інституті, який закінчив з присвоєнням звання інженера металурга за спеціальністю – фізика металів.

Професійна діяльність

1968 був залишений на роботу викладачем кафедри «Фізика металів та матеріалознавство».

Навчався в аспірантурі на кафедрі і після закінчення працював молодшим науковим співробітником.

З 1975 року працював на кафедрі старшим науковим співробітником, старшим викладачем і доцентом.

Упродовж останніх 10 років виконує обов’язки заступника завідувача кафедри ПФН з навчальної роботи.

Викладацька діяльність

Викладає навчальні курси: «Теорія будови сплавів», «Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Засади викорис-тання матеріалів у конструкціях та виробах», «Принципи створення сплавів».

Наукові інтереси

Наукові інтереси стосуються дослідження деградації структури теплостійких сталей та оцінки ресурсу елементів конструкцій енергетичного обладнання, а також термодинамічних розрахунків фазової рівноваги в металах і сплавах. Опублікував 145 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник.

Наукові ступені та вчені звання

У 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослі-дження 475–градусної крихкості феритних високохромистих сталей з 17–32 % Cr в умовах ізотермічних витримок та під час непере-рвного охолодження».