Комаренська Зоряна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комаренська Зоряна Михайлівна
Komarens'ka Z..png
к.х.н., доцент
Дата народження 15 травня 1971 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 14 вересня 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 15 грудня 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Комаренська Зоряна Михайлівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Тема дисертації — «Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідропероксидом третбутилу у присутності Мо2В» [Текст] : дис. к.х.н /: 02.00.04 / Комаренська Зоряна Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 134 арк. — арк. 121–134.

Науковий керівник — д.х.н. професор Трач Юрій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист відбувся 7 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Наукові інтереси

 • Епоксидування ненасичених сполук гідропероксидом трет-бутилу в присутності Мо2В

Лекційні курси

 • Хімія
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація

Стажування

 • 14.03–25.04.2022 р. — Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчально-методична діяльність

 1. Макота О.І., Олійник Л.П., Комаренська З.М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : Навчальний посібник / Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. — 172 с.
 2. Старчевський В.Л., Макота О.І., Олійник Л.П., Комаренська З.М, Коваль І.З., Реутський В.В., Гринчук Ю.М. Конспект лекцій «Загальна та неорганічна хімія» в складі авторського колективу. Видавництво «Львівська політехніка», 2021.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія» для базових напрямків «Мікро-та нанотехніка». «Електроніка». Львів: №04267. — Е41-213-364/2021 від 07.10.2021 р. [[1]].
 4. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» [[2]] і призначений для студентів Інституту хімії та хімічних технологій, спеціальності 181 «Харчові технології». Реєстр. номер №02490. — Е41-212-176/2018 від 25.10.2018 р.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення навчальної дисципліни «Хімія» [[3]] і призначений для студентів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, спеціальності 163 «Біомедична інженерія». Реєстр. номер №02901. — Е41-212-216/2019 від 05.07.2019 р.

Є співавтором понад 25 методичних вказівок для самостійної роботи та інструкцій до лабораторних робіт.

Профіль

 • Scopus [[4]]
 • Google Scholar [[5]]

Контакти

пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013; 9-й н.к., кімн. 126

Тел.: +38 (032) 258-26-34

E-mail: zoryana.m.komarenska@lpnu.ua, zkomaren@gmail.com