Кафедра хімії і технології неорганічних речовин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімії і технології неорганічних речовин
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТНР
Дата заснування 1912 рік
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 5
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович
Розташування (адреса) пл.Святого Юра 9, 79013, Львів; 9-й корпус, кімната 315
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/htnr

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин заснована у 1912 році. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація про кафедру

Кафедру хімії і технології неорганічних речовин заснував у 1912 році проф. Іґнацій Мосцицький, який очолював її до обрання його президентом Польщі у 1926 р. Кафедра готувала фахівців з технології неорганічних речовин (ТНР) та технічної електрохімії (ТЕХ). Надалі кафедру очолювали професор Тадеуш Кучинський, а із 1945 до 1960 р. — доцент Андрій Животовський. Із 1945 р. здійснювалася підготовка фахівців лише з неорганічної технології. У 1960 р. кафедру технології неорганічних речовин було об’єднано з кафедрою процесів і апаратів хімічних виробництв під керівництвом доцента Олександра Чернявського.

У 1969 р. за ініціативою Віктора Яворського була відновлена окрема кафедра хімічної технології, яка відтоді і дотепер випускає спеціалістів з ТНР. З 1992 р. відновлено випуск фахівців з ТЕХ. Підготовка фахівців здійснюється на стаціонарній, заочній та екстернатній формах.

На кафедрі працюють 12 осіб професорсько-викладацького складу, з них — 5 докторів наук, 5 професорів, решта — кандидати наук, доценти. На кафедрі функціонує 5 сучасних навчальних і одна науково-дослідна лабораторія.

Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням комплексного перероблення сірчаної, калійної та фосфатної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів з розробленням екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій мінеральних добрив, солей, спеціальних видів сірки, металів та їх сполук, металевих порошків та інших продуктів. Під керівництвом професора В. Яворського на кафедрі сформована єдина в Україні наукова школа з проблем хімії і технології сірки та її найважливіших сполук.

Вагомі наукові здобутки кафедри у розробленні новітніх технологій сірки, калійних і фосфорних добрив, утилізації кольорових та дорогоцінних металів із відходів виробництва, очищення газових і рідких відходів тощо. За останніх 30 років співробітники кафедри опублікували понад 800 наукових праць, отримали понад 130 авторських свідоцтв і патентів, захистили 6 докторських і 52 кандидатські дисертації.

Викладацький склад кафедри

Напрями наукової діяльності

Науково-дослідні лабораторії:

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри