Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу
XTNG2.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТНГ
Дата заснування 1924 р.
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., професор Гринишин Олег Богданович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й н.к., кімн. 305
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу — це науково-навчальний підрозділ Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Історія кафедри

Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу була заснована в 1924 р., однак підготовку інженерів за фахом хімічна технологія переробки нафти почали проводити ще з 1891 р. У цей час при кафедрі ввели окремий курс технології нафти, який доручили читати доцентові кафедри Р. Залозецькому.

У 1886 р. у Львівській політехніці (на той час Технічна Академія) організовано дослідну лабораторію по нафті, якою спочатку керував Б. Павлєвський (завідувач кафедри хімічної технології), а з 1891 р. — Р. Залозецький.

Основними напрямками роботи Р. Залозецького були: дослідження парафінових вуглеводнів і нафтенових кислот; дослідження і використання кислого гудрону; очищення озокериту з використанням адсорбентів, та інше.

Перша світова війна призупинила розвиток Львівської політехніки. Її відродження відбулося лише в 1921–1922 рр. У 1924 р. створено кафедру технології нафти і газу, і її першим завідувачем став С. Пілят.

На той час основний науковий напрямок кафедри зберігся з часів Р. Залозецького і доповнився новими у відповідності з потребами часу, такими як селективне очищення олив, деасфальтизація, виробництво сажі й поверхнево-активних сполук. Війна Німеччини з колишнім СРСР призупинила діяльність кафедри.

У післявоєнний час кафедрою завідували: дружина С. Пілята — Єва Нейман-Пілят, потім д.т.н., професор С. Попов (1945–1949 рр., 1953–1958 рр.), доцент Д. Стром (1949–1952 рр.). У період 1958–1980 рр. кафедру очолював професор Б. Гриненко, який довго співпрацював з доцентом А. Зелізним в області високотемпературного піролізу метану. З 1957 р. при кафедрі організовано проблемну лабораторію, основним науковим напрямком якої були каталітичний крекінг на природних алюмосилікатах і синтез поверхнево-активних речовин на базі нафтової сировини. Загалом же при Б. Гриненку науковий напрямок кафедри значно розширився і включав у себе: використання нафтових залишків (професор В. Антонишин), екстракційні процеси в нафтопереробці (доцент А. Зелізний і професор М. Прокопець), адсорбційні процеси в нафтопереробці (професор Л. Квітковський).

У період 1981–1982 рр. завідувачем кафедри був академік Р. Кучер. З 1983 р. по 1994 р. кафедру очолив професор В. Шевчук, при якому сформувався новий напрямок науково-дослідницької роботи кафедри, а саме каталітичне перетворення вуглеводневих газів з метою одержання ароматичних вуглеводнів.

У 1994 р. до керівництва кафедри приступив професор М. Братичак — фахівець з нафтохімічного та органічного синтезу. Він очолив науковий напрямок з утилізації відходів нафтопереробної та нафтохімічної промисловостей з метою створення нових полімерних смол з різними функціональними групами, які знаходять застосування як активні додатки до полімерних матеріалів.

З листопада 2001 року є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

У 2019 р. кафедра хімічної технології переробки нафти та газу відсвяткувала свій ювілей — 95 років з дня заснування.

Читати далі

Спеціальність

Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу пропонує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю:

 • 161 «Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»)

QS Quacquarelli Symonds, глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти та укладач найпопулярнішого рейтингу кращих університетів світу, оприлюднило рейтинги за спеціальностями кращих університетів світу 2021 року – QS World University Rankings by Subject 2021, в який увійшли 1452 виші світу, зокрема чотири виші з України.

Зокрема найвище місце серед усіх спеціальностей в Україні (101-150) зайняла наша спеціальність, що свідчить про її міжнародне визнання.

Форма навчання: стаціонарна/заочна; державна/платна.

Тривалість навчання: для бакалаврів — 4 роки; для магістрів — 1,5–2 роки.

Старанні та успішні студенти паралельно з навчанням мають можливість займатись науковою діяльністю, що дає можливість брати участь у різноманітних конференціях, міжнародних освітніх програмах, вступати на навчання в аспірантуру.

Детальніше [[2]].

Викладацький склад

 1. Братичак Михайло Миколайович — д.х.н., професор, завідувач кафедри
 2. Гринишин Олег Богданович — д.т.н., професор, професор кафедри
 3. Гунька Володимир Мирославович — к.т.н., доцент, доцент кафедри
 4. Пиш’єв Сергій Вікторович — к.т.н., професор, професор кафедри
 5. Присяжний Юрій Володимирович — к.т.н., доцент, доцент кафедри
 6. Топільницький Петро Іванович — к.т.н., доцент, доцент кафедри
 7. Червінський Тарас Ігорович — к.х.н., доцент кафедри

Наукові співробітники:

 1. Швед Марія Євгенівна — к.т.н., науковий співробітник
 2. Романчук Вікторія Володимирівна — к.т.н., старший науковий співробітник

Навчально-допоміжний склад:

 1. Астахова Олена Тарасівна — інженер
 2. Демчук Юрій Ярославович — д. філос., інженер
 3. Донченко Мирослава Ігорівна — д. філос., інженер І категорії
 4. Кравецька Галина Юріївна — старший лаборант з в.о.
 5. Кутень Ольга Іванівна — провідний інженер
 6. Мельник Світлана Романівна — інженер І категорії
 7. Родик Любов Дмитрівна — інженер І категорії

Науково-дослідна лабораторія

НДЛ-12. Науково-дослідна лабораторія технології нафтогазової сировини

Напрями наукової діяльності

Сьогодні головним науковим напрямом роботи кафедри є розроблення наукових засад одержання високооктанових компонентів моторних палив, поверхнево-активних речовин, смол і допоміжних матеріалів з нафтової та газової сировини. Визнаними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 1. Створення композиційних полімерних матеріалів на основі нафтової сировини (кер. проф. Братичак Михайло Миколайович);
 2. Розроблення методів одержання високоякісних бітумних матеріалів (кер. проф. Гринишин Олег Богданович);
 3. Розроблення та дослідження процесів вилучення сірки із вуглеводневої сировини (кер. проф. Пиш'єв Сергій Вікторович);
 4. Одержання і застосування модифікаторів та пластифікаторів бітумів і адгезійних добавок (кер. проф. Пиш'єв Сергій Вікторович);
 5. Розроблення хімічних реагентів для захисту нафтопереробного та нафтовидобувного обладнання від корозії (кер. проф. Топільницький Петро Іванович);
 6. Розроблення методів регенерації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини (кер. доц. Червінський Тарас Ігорович).

Наукову роботу виконують усі викладачі кафедри та наукові підрозділи — держбюджетна лабораторія, науково-дослідна лабораторія НДЛ-12, а також аспіранти та навчально-допоміжний персонал кафедри.

Видавнича діяльність

Видається журнал Chemistry & Chemical Technology, який входить до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus.

Кафедрою видано:

 • Підручників — 9
 • Навчальних посібників — 31
 • Монографій — 16
 • Словників, каталогів та довідників — 15
 • Авторських свідоцтв та патентів — більше 200
 • Наукових статей — більше 2500

Проведення конференцій

 1. Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» (APGIP);
 2. International Scientific-Technical Conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry» (APGIP).

Відомі випускники

 1. Антонишин Василь — д.т.н., професор
 2. Бабʼяк Мирон — к.т.н., директор «Дрогобицького нафтового коледжу»
 3. Буній Лев — директор НПЗ
 4. Глинчак Степан — головний інженер НПЗ
 5. Голич Юрій — к.т.н., головний технолог НПЗ
 6. Гринишин Олег — д.т.н., професор, відмінник освіти України
 7. Гуменецький Володимир — к.т.н., доцент, декан ІХХТ
 8. Гуцан Ігор — співвласник компанії «KSM PROTEC»
 9. Денисюк Анатолій — заступник головного технолога НПЗ
 10. Дутчак Василь — к.т.н., головний інженер НПЗ
 11. Іщук Юрій — д.т.н., професор, заступник директора компанії «Азмол» заступник директора НДІ, заслужений діяч науки і техніки України
 12. Квітковський Леонід — д.т.н., професор
 13. Кобилянський Євген — д.т.н., професор
 14. Ковальов Андрій — головний інженер, директор з виробництва ТОВ «ЄВРО ОІЛ ПРОДАКШН»
 15. Копач Андрій — директор Проектного інституту
 16. Курліщук Валерій — директор Проектного інституту
 17. Курпіта Петро — директор Проектного інституту
 18. Лазорко Олександр — директор НПЗ, генеральний директор ПАТ «Укртранснафта»
 19. Лейтар Сергій — головний інженер НПЗ
 20. Майданюк Євген — головний інженер НПЗ
 21. Матолич Роман — директор НПЗ, депутат Верховної Ради
 22. Мачинський Остап — доктор філософії, учасник АТО на сході України, директор виробничого підприємства «PharmоVit Sp.Z.O.O»
 23. Наливайко Григорій — директор Проектного інституту
 24. Ноцик Микола — перший заступник Голови правління «Нафтохімпрому України»
 25. Пишʼєв Сергій — д.т.н., професор
 26. Приймачук Георгій — директор НПЗ
 27. Прокопець Михайло — д.т.н., професор
 28. Прокопець Михайло — заступник директора НДІ
 29. Середа Ярослав — член кореспондент АН України
 30. Скікун Михайло — головний інженер НПЗ
 31. Скляр Володимир — директор НДІ
 32. Сподарик Володимир — заступник директора компанії «Агрінол»
 33. Стахурський Олександр — директор компанії «Азмол»
 34. Чередніченко Григорій — директор НДІ
 35. Топільницький Петро — к.т.н., професор, відмінник освіти України
 36. Хащівський Ігор — головний інженер НПЗ
 37. Хащівський Олег — провідний спеціаліст компанії «Fuchs»
 38. Шевчук Василь — д.т.н., професор, завідувач кафедри аналітичної хімії, завідувач кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, заступник директора НДІ, заслужений діяч науки і техніки України
 39. Шубка Олександр — заступник директора НПЗ, заступник Голови правління «ПАТ «Укртранснафта»
 40. Юрків Тарас — провідний спеціаліст компанії «British Petroleum»

Контакти

пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013: 8-й н.к., кімн. 305

Тел.: +38 (032) 258-27-13, (032) 258-21-66

E-mail: KhTNH.dept@lpnu.ua