Кафедра туризму

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра туризму
Logo TYR.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТУР
Дата заснування 2011 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.
Завідувач кафедри д.е.н., професор Теребух Андрій Андрійович
Розташування (адреса) вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра туризму — створена у 2011 р. і функціонує у cкладі Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Історична довідка

Кафедра туризму створена 1 вересня 2011 р. у складі Навчально-наукового Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола. З вересня 2017 р. перейменовано в Навчально-науковий Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Завідувачем кафедри призначено д.т.н., професора Теребуха Андрія Андрійовича.

У 2012 р. кафедрою було здійснено перший набір студентів в обсязі 50 чоловік за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності «Туризм».

У 2014 р. кафедрою було успішно акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» (з 2016 р. змінено шифр спеціальності на 242) і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів денної форми навчання до 75 осіб. У цьому ж році було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство».

У 2015 р. було отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів заочної форми навчання в обсязі 70 осіб. А у 2016 р. кафедрою було отримано ліцензію на підготовку магістрів загальним обсягом 100 осіб (60 осіб стаціонарної та 40 – заочної форм навчання).

З 2017 р. здійснюється набір студентів на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності «Туризм».

У 2022 році здійснюється набір студентів на спеціальність 241 «Готельно- ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Станом на 2023 р. на кафедрі туризму працює 22 науково-педагогічних працівника, з них професорів — 3; кандидатів наук — 16 (з них 10 доцентів); старших викладачів — 4; асистентів — 5; допоміжного персоналу — 4.

Навчання

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців сфери туризму. Особливий акцент в навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму та перспективи їх практичного застосування. Опанувавши такі знання, випускники є «мобільними» у виборі оптимальних рішень.

Студенти отримують практичну підготовку під час проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, що працюють в туристичній галузі. Проводяться інтенсивні переговори з зарубіжними вищими освітніми закладами та підприємствами про практичну підготовку в них частини наших студентів. Зокрема, укладено угоди про співпрацю з Вищою Школою Туризму і Екології в Су́хій-Бески́дзькій (Польща), Факультетом бізнесу Університету Акденіз (Туреччина) та Rhodesnow LTD (Литва).

На кафедрі створено та обладнано лабораторію ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи, науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій в туризмі та кабінет туризмознавства.

Випускники спеціальності «Туризмознавство» мають змогу працювати у туристично-рекреаційному господарстві в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях Міністерства культури і туризму, а також інших міністерств та відомств. Рівень підготовки дозволяє їм займати такі посади:

 • Директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
 • Керівника туристичного підприємства
 • Керуючого готельним господарством
 • Завідувача бюро (подорожей, екскурсій)
 • Начальника туристської бази
 • Консультанта з туризму в органах державної влади

Викладацький склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму відповідає за діяльність із надання освітніх послуг із підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа», а також освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Науково-педагогічний склад кафедри туризму відзначається високим рівнем професійної підготовки. Члени кафедри туризму проводять активну наукову діяльність. За результатами науково-дослідної роботи надруковані монографії, посібники, статті, навчальні програми з туризму. Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, конгресах, круглих столах, наукових семінарах тощо.

Кафедра активно займається налагодженням міжнародного студентського обміну за програмою подвійних дипломів та за програмою семестрового обміну студентами, а також викладачі кафедри викладають лекції за кордоном за програмою «Visiting professor» та беруть участь у міжнародних наукових заходах.

Домовленість із Academia Pomorska (Польща) про взаємну допомогу в процесі навчання студентів за програмою подвійних дипломів було підписано 22 листопада 2017 р. Також налагоджена співпраця з Вищою Школою Туризму і Екології в Сухій-Бескидській (Польща), Факультетом бізнесу Університету Акденіс (Туреччина) та Rhodesnow LTD (Литва).

Проводяться інтенсивні переговори з зарубіжними вищими освітніми закладами та підприємствами про практичну підготовку в них частини наших студентів.

У 2017 р. укладено Угоду про співпрацю терміном на 5 років між Національним університетом «Львівська політехніка» та ТзОВ ALER Travel (Албанія). А у 2018 р. такі угоди укладено з підприємствами туристичної галузі Болгарії, Туреччини та Греції. У 2022 р. укладено Угоду про співпрацю між Львівською політехнікою та асоціацією U.C.M.- Italy (Середземноморський союз шеф-кухарів Італії).

На початку 2023 р. укладено угоду про співпрацю між кафедрою туризму та Центром розвитку туризму м. Львова.

Кафедра туризму виступає співорганізатором міжнародного наукового симпозіуму «Сталий розвиток: стан та перспективи».

Викладачі та студенти кафедри туризму з 2017 р. щороку беруть активну участь у роботі Львівського Міжнародного Форуму індустрії туризму та гостинності.

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно зареєстрованої кафедральної тематики «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій». Протягом 2013-2015 рр. викладачами кафедри було опубліковано монографії:

 • Теребух А.А. Господарські рішення на підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] /Теребух А.А. — Львів Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 244 с.,
 • Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика. [монографія] / Тетяна Божук. — Львів : Український бестселер, 2014. — 468 с.);
 • колективні монографії: Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372 с.,
 • Просторова організація економічних систем: [монографія] — Львів: Новий Світ —2000, 2013. — 274 с.;
 • навчальні посібники: Чорненька Н.В. Індустрія туризму: навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. — К.: Атіка, 2012. — 504 с.,
 • Економіка природокористування: [навч. посіб.] / С.В. Князь, М.Т. Бець, (Г.Я. Ільницька-Гикавчук), (О.П. Макар). — Львів: ТзОВ «Ліга-прес», 2014. — 316 с.

Працівники кафедри туризму активно беруть участь у науково-технічних конференціях, які відбуваюся в Україні та за її межами (Білорусь, Польща, Швеція тощо).

Колектив кафедри виступив співорганізатором проведення 2-го та 3-ого Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 19-22 вересня 2012 р., 17-19 вересня 2014 р.

З життя кафедри

Участь кафедри у Львівському Міжнародному Форумі індустрії туризму та гостинності.

Студенти кафедри туризму беруть участь у змаганнях зі спортивного туризму за програмою «Карпатська весела», у конкурсі української туристичної пісні «Бабине літо».

Стало доброю традицією на кафедрі туризму проведення туристичних гірських походів. З часу заснування кафедри було організовано близько 20 походів.Експертні висновки

На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».

Результати проведення експертизи(.pdf файл)

Партнери кафедри [[2]]

Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

Тел.: +38 (032) 258-32-26, (032) 258-32-27

E-mail: tur.dept@lpnu.ua