Кафедра транспортних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра транспортних технологій
TT emblema.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТТ
Дата заснування 2004
К-сть студентів понад 400
К-сть аспірантів 3
К-сть кандидатів наук 14
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут механічної інженерії та транспорту
Завідувач кафедри Ройко Юрій Ярославович
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tt

Кафедра транспортних технологій (ТТ) — випускова кафедра Інституту механічної інженерії та транспорту.

Підготовка фахівців за науковим спрямуванням «Транспортні системи» розпочалась на інженерно-будівельному факультеті Львівської політехніки у 1996 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента кафедри автомобільних шляхів Коника Ігора Володимировича, який на той час очолив секцію «Керування транспортом».

Враховуючи подальші тенденції розвитку галузі, формування стандартів вищої освіти, а також значне зростання контингенту студентів, які навчались на зазначеній секції (з 1999 року – «Транспортні технології»), у грудні 2004 року створено кафедру транспортних технологій у складі Інституту інженерної механіки та транспорту. Нову кафедру очолив доктор технічних наук, професор Вікович Ігор Андрійович.

З вересня 2008 року по серпень 2021 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович.

З серпня 2021 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Ройко Юрій Ярославович.


Спеціальності та напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за такими освітніми програмами:

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»


– на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

Освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст».

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень та управління на транспорті».

Освітньо-професійна програма «Організація і регулювання дорожнього руху».


– на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти:

Освітньо-наукова програма «Транспортні технології (за видами)».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент Ройко Юрій Ярославович


На кафедрі працює 2 професори, 11 доцентів, 3 старших викладачі та 2 асистенти.

Науково-педагогічна робота кафедри

 • Напрям наукових досліджень кафедри:

«Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і пішохідно-транспортних потоків та організації автомобільних перевезень» (номер державної реєстрації 0113U001348 з 2013 року по 2018 рік);

«Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху» (номер державної реєстрації 0118U000348 з 2018 року по 2022 рік).


 • Основні наукові напрями кафедри:

дослідження функціонування чинних регульованих перехресть;

розроблення систем керування дорожнім рухом на регульованих перехрестях, в тому числі таких, що використовують нечітку логіку, у тому числі під час перевезення небезпечних вантажів;

дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв у складних дорожніх ситуаціях;

дослідження та оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту, у тому числі з урахуванням інтермодальних маршрутів.


На кафедрі обладнано науково-дослідну лабораторію №123, оснащену комп’ютерами із сучасним програмним забезпеченням для імітаційного моделювання транспортних потоків (PTV Vision VISSIM), розрахунку параметрів роботи регульованих та нерегульованих перехресть (LISA+), розроблення та оптимізації вантажних і пасажирських (PTV Vision VISUM) перевезень. Використовують також програмне забезпечення WinMultiPointSvrPrem 2012 RUS OLP NL Acdmc, WinMultiPointSvrCAL 2012 RUS OLP NL Acdmc wWinSvrCAL DvcCAL (11 unit), STATGRAPHICS Centurion XVI (32-bit/64-bit) Multilingual (5 unit (1525 per/unit), PTV Vision Traffic Suite (Visum, Vissim, Vistro) academic licence, AnyLogic University Researcher, One Year of Maintenance and Technical Support Services for AnyLogic University Researcher (2 years), AutoCAD Civil 3D 2018, Copert street level.

Крім цього, на кафедрі є сучасне обладнання для дослідження психофізіологічних показників водія (імітатор керма, прилади «Кардіосенс» та «Нейроком», «Polar H10»), параметрів вулично-дорожньої мережі (поштовхомір, далекомір, люксметр), транспортних потоків (прилад для визначення швидкості руху «Радіс», шумомір, газоаналізатор) та транспортних засобів (вимірювач динамічних характеристик автомобіля Sprint SG-2).

Міжнародний проект технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) з 15 жовтня 2017р. до 14 жовтня 2021 р. у складі:

 • к.т.н., доцент Жук М.М. – керівник проекту;
 • к.т.н., доцент Ковалишин В.В. – відповідальний виконавець проекту.

Виконавці від кафедри транспортних технологій:

 • д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю.;
 • к.т.н, доцент Гілевич В.В.;
 • к.т.н, доцент Постранський Т.М.;
 • к.т.н, доцент Ройко Ю.Я.;
 • к.т.н, доцент Бойків М.В.


На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю:

275 «Транспортні технології (за видами)».


Впродовж 2010-2021 років працівниками кафедри захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 • Житенко О.В. Обґрунтування компонувальних параметрів дволанкових автовозів з врахуванням динаміки і плавності руху (2010; науковий керівник д.т.н., проф. Кузьо І.В., наукова спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин).
 • Ковалишин В.В. Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умовах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія (2013; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Ройко Ю.Я. Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами (2013; науковий керівник к.т.н., доц. Санько Я.В., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Могила І.А. Підвищення ефективності функціонування ізольованих регульованих перехресть з адаптивним алгоритмом керування (2014; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Барвінська Х.А. Зменшення динамічних зусиль в рухомих гнучких функціональних елементах машин неперервної дії (2015 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Вікович І.А., наукова спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин).
 • Рогальський Р.Б. Динаміка розвитку параметрів і показників функціонування пасажирських транспортних систем значних міст (2015 р.; науковий керівник к.т.н, Іванов І.Є., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Бойків М.В. Безпечні режими руху транспортних засобів у темну пору доби з урахуванням функціонального стану водія (2016 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Постранський Т.М. Закономірності надійної діяльності водія в системі «водій – транспортний засіб – середовище» (2016 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.01.04 – ергономіка).
 • Гілевич В.В. Підвищення ефективності роботи регульованих перехресть з жорсткими світлофорними циклами (2017 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Кара І.А. «Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв’язку» (2017 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Грицунь О.М. «Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів» (2019 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Ройко Ю.Я., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Афонін М.О. «Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини» (2019 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М.).
 • Півторак Г.В. «Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором» (2021 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М.).
 • Бура Р.Р. «Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у містах зі щільною забудовою» (2021 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Ройко Ю.Я., доктор філософії зі спеціальності 275 – транспортні технології).

Партнери кафедри транспортних технологій

 • Управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради

Веб-сайт: http://www.city-adm.lviv.ua/

Розроблення та моніторинг за маршрутною мережею Львова; база технологічної та переддипломної практики

 • Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор»

Розроблення та аналіз проектів з організації дорожнього руху; база технологічної та переддипломної практики

 • А+С Консалт (представництво у Києві) A+S Consult GmbH

Веб-сайт: http://www.ptv-vision.ru/

 • Технічна підтримка програмних продуктів компанії PTV Vision (VISSIM та VISUM)
 • Сварко АГ (Австрія)

Веб-сайт: http://www.swarco.com/

 • Надання та технічна підтримка програмного продукту LISA+
 • Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Веб-сайт: http://www.rada.cherkassy.ua

 • Оптимізація маршрутної мережі Черкас
 • Кременецька міська рада

Веб-сайт: http://kremenetska.gromada.org.ua

 • Оптимізація маршрутної мережі Кременця
 • Trans-Service-1

Веб-сайт: https://www.trans-service-1.com.ua/

 • Перевезення вантажів по Україні та в міжнародному сполученні
 • ІСТ-Захід

Веб-сайт: http://www.ict.lviv.ua/

 • Міжнародна транспортно-експедиторська компанія

Співпраця за програмою SmaLog:

 • University of Rome Tor Vergata (Італія)

Веб-сайт: https://en.uniroma2.it/

 • Sapienza University of Rome (Італія)

Веб-сайт: https://www.uniroma1.it/it/

 • Сілезька політехніка (Польща)

Веб-сайт: http://www.polsl.pl/

 • Грузинський технічний університет (Грузія)

Веб-сайт: https://gtu.ge/Eng/

 • Батумська державна морська академія (Грузія)

Веб-сайт: https://www.bsma.edu.ge/index.html?lang=en

 • Харківський Національний Університет Міського Господарства ім. О.М. Бекетова

Веб-сайт: https://met.kname.edu.ua/index.php/uk/

 • Державний університет «Житомирська політехніка»

Веб-сайт: https://ztu.edu.ua/

 • Національний транспортний університет

Веб-сайт: http://www.ntu.edu.ua/

Студентська наука та олімпіади

Студентська наука

Основна стаття - Студентська наука кафедри

На кафедрі організовано 2 студентські наукові гуртки за спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на транспорті».
Основні результати наукових досліджень доповідаються на щорічній кафедральній Студентській науково-технічній конференції. Кращі доповіді рекомендуються до виступу на підсумковій конференції Інституту механічної інженерії та транспорту, а їх автори часто визнаються переможцями. Тези доповідей учасників підсумкової конференції ІМІТ публікуються у збірнику матеріалів Студентської науково-технічної конференції.

Студентські олімпіади

Основна стаття - Студентські олімпіади кафедри

Щороку студенти кафедри беруть участь і перемагають у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на транспорті».
Учасниками ІІ-го етапу є переможці І-го (кафедрального) етапу олімпіади.

Контакти

Адреса:
Національний університет "Львівська політехніка",
VI навчальний корпус, аудиторія 211,
вул. Бандери, 32, м. Львів, 79013

Телефони:
+38 (032) 258-26-59 – завідувач кафедри
+38 (032) 258-24-89 – викладацька

Соціальні мережі:

Посилання