Кафедра прикладної лінгвістики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра прикладної лінгвістики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЛ
Дата заснування 1997 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Інститут гуманітарної освіти
Завідувач кафедри д.філол.н., доц. Левченко Олена Петрівна
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кім. 131
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pl
Власний сайт http://pl.lp.edu.ua/

Кафедра прикладної лінгвістики — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який є профільним з підготовки фахівців з прикладної лінгвістики, який вміє розв’язувати всі види проблем, пов’язаних із використанням мови за допомогою застосування інформаційних технологій.

Загальна інформація

Те, що кафедра є структурною одиницею Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій дозволило побудувати процес підготовки фахівців згідно з концепцією, яка передбачала, що прикладний лінгвіст має вміти розв’язувати всі види проблем, пов’язаних із використанням мови за допомогою застосування інформаційних технологій. Відповідно розроблено навчальну програму для підготовки бакалаврів, спеціалістів, а починаючи з 2005/2006 навчального року і магістрів, яка містила вивчення 50 відсотків лінгвістично-орієнтованих дисциплін 50 відсотків комп’ютерно-орієнтованих дисциплін. Випускники кафедри отримують ґрунтовну підготовку з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема: англійська мова, німецька мова/японська мова (на рівні магістра додатково італійська/польська мова), теорія і практика перекладу, прикладна лінгвістика, загальне мовознавство, контрастивна та психолінгвістика, соціолінгвістика, дискурс-аналіз, сучасні технології лінгвістичних досліджень, основи комп’ютерної техніки та інформатики, організація баз даних та знань, автоматизовані системи перекладу, застосування засобів об’єктно-орієнтованого програмування в лінгвістичних задачах, комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем, лінгвістичні та графічні аспекти WEB-дизайну, тощо.

З 1998 р. на кафедрі проводиться набір в аспірантуру (денна та заочна форми навчання) за спеціальністю 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика». У грудні 2005 року відбувся захист кандидатської дисертації першої аспірантки кафедри Карамишевої І.Д., яка після захисту зарахована на посаду доцента кафедри. Керують дисертаційними працями аспірантів доценти Н. І. Андрейчук, І. М. Кульчицький, О. Л. Семотюк. У 2010 р. успішно захистили дисертаційні дослідження викладачі кафедри І. Ю. Голуб та С. В. Дружбяк.

Історія кафедри

Кафедра створена в 1997 році як профільна з метою підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» у складі Інституту гуманітарної освіти. З 1 листопада 2001 року кафедра входить до складу Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». За період існування кафедри її професорсько-викладацький склад зріс із 6 до 26 викладачів.

З 1998/99 навчального року кафедра бере участь в підготовці бакалаврів базового напряму «Філологія» та спеціалістів за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Кафедра веде підготовку фахівців стаціонарної, заочної та екстернатної форми навчання.

Предметом прикладної лінгвістики є застосування мовної інформації для розв’язку реальних задач пов’язаних з мовою. Лінгвістичне забезпечення різних сфер людської діяльності можна звести до однієї загальної проблеми — проблеми оброблення інформації, що функціонує в суспільстві. Прикладна лінгвістика відіграє особливу роль у розв’язку проблем і потреб суспільства, бо мова — унікальний засіб збереження і передачі інформації.

Аналіз ринку праці в Європі свідчить про гостру потребу у таких фахівцях у галузі прикладної лінгвістики, зокрема з кваліфікацією лінгвіста-інформатика та перекладача, оскільки сучасний науково-технічний розвиток суспільства супроводжується бурхливим зростанням обсягу інформації. Отже, є потреба готувати спеціалістів, здатних розв’язувати завдання в галузі обробки інформації та інформаційного пошуку різними мовами.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Основними напрямами наукової роботи на кафедрі є:

  • Закономірності, складники, чинники та форми мовної комунікації. (Андрейчук Надія Іванівна)
  • Застосування новітніх технологій для оптимізації інформаційних процесів природною мовою (Кульчицький Ігор Маркіянович)
  • Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної думки — порівняльний аналіз (Антонюк Галина Дмитрівна)
  • Моделювання когнітивних механізмів творення мовних одиниць: динаміка мовних змін (Левченко Олена Петрівна)

Структура кафедри